Sponzorovaný odkaz

3861 Plyn, jakost, čištění

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16726+A1 - Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H 
Katalogové číslo:  505939
ČSN EN 16726+A1 - Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H
ČSN EN 16726+A1ČSN EN 16726+A1 This European standard specifies gas quality characteristics, parameters and their limits, for gases classified as group H that are to be transmitted, injected into
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 15112 - Zemní plyn - Stanovení množství energie 
Katalogové číslo:  507612
ČSN EN ISO 15112 - Zemní plyn - Stanovení množství energie
ČSN EN ISO 15112ČSN EN ISO 15112 This document provides the means for energy determination of natural gas by measurement or by calculation, and describes the related techniques and measures that
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 13443 - Zemní plyn - Standardní referenční podmínky 
Katalogové číslo:  75212
ČSN EN ISO 13443 - Zemní plyn - Standardní referenční podmínky
ČSN EN ISO 13443ČSN EN ISO 13443 Norma ČSN EN ISO 13443 stanovuje standardní referenční podmínky teploty, tlaku a vlhkosti, které musí být používány pro měření a výpočty týkající se zemního plynu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13686 - Zemní plyn - Označování kvality 
Katalogové číslo:  94463
ČSN EN ISO 13686 - Zemní plyn - Označování kvality
ČSN EN ISO 13686ČSN EN ISO 13686 Tato norma specifikuje parametry, které jsou potřebné k popisu zemního plynu po konečné úpravě a případně po smíchání. Takový plyn je dále v textu označován pouze j
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 15971 - Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo 
Katalogové číslo:  95589
ČSN EN ISO 15971 - Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo
ČSN EN ISO 15971ČSN EN ISO 15971 This International Standard concerns the measurement of calorific value of natural gas and natural gas substitutes by non-separative methods, i.e. methods that do n
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 15403-1 - Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality 
Katalogové číslo:  81276
ČSN EN ISO 15403-1 - Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality
ČSN EN ISO 15403-1ČSN EN ISO 15403-1 Cílem 1. části ČSN EN ISO 15403 je poskytnout výrobcům, provozovatelům motorových vozidel, provozovatelům plnicích stanic a dalším zainteresovaným osobám z obla
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15970 - Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor 
Katalogové číslo:  95588
ČSN EN ISO 15970 - Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor
ČSN EN ISO 15970ČSN EN ISO 15970 This international Standard gives requirements and procedures for the measurement of the properties of natural gas that are used mainly for volume calculation and v
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat