Sponzorovaný odkaz

3855 Plynárny, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 16960 - Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou 
Katalogové číslo:  96659
ČSN EN ISO 16960 - Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou
ČSN EN ISO 16960ČSN EN ISO 16960 This International Standard specifies a method for the determination of total sulfur in the range from 1 mg/m3 to 200 mg/m3 in pipeline natural gas by oxidative mic
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13734 - Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  95238
ČSN EN ISO 13734 - Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 13734ČSN EN ISO 13734 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro organické sloučeniny vhodné k odorizaci zemního plynu a náhradních zemních plynů, určených k veřejným
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6141 - Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi 
Katalogové číslo:  97768
ČSN EN ISO 6141 - Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi
ČSN EN ISO 6141ČSN EN ISO 6141 This International Standard specifies minimum requirements for the contents of certificates for homogeneous gas mixtures in gas cylinders to be used as calibration ga
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14532 - Zemní plyn - Slovník 
Katalogové číslo:  503532
ČSN EN ISO 14532 - Zemní plyn - Slovník
ČSN EN ISO 14532ČSN EN ISO 14532 Tato mezinárodní norma stanovuje termíny, definice, značky a zkratky používané v oblasti zemního plynu. Termíny a definice byly přezkoumány a prostudovány s cílem
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 20765-1 - Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace 
Katalogové číslo:  506642
ČSN EN ISO 20765-1 - Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace
ČSN EN ISO 20765-1ČSN EN ISO 20765-1 This part of ISO 20765 specifies a method of calculation for the volumetric and caloric properties of natural gases, natural gases containing synthetic admixt
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 10101-1 - Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Úvod 
Katalogové číslo:  53117
ČSN EN ISO 10101-1 - Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Úvod
ČSN EN ISO 10101-1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10715 - Zemní plyn - Směrnice pro odběr vzorků 
Katalogové číslo:  58686
ČSN EN ISO 10715 - Zemní plyn - Směrnice pro odběr vzorků
ČSN EN ISO 10715
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11541 - Zemní plyn - Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku 
Katalogové číslo:  66538
ČSN EN ISO 11541 - Zemní plyn - Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku
ČSN EN ISO 11541
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16723-1 - Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn 
Katalogové číslo:  503012
ČSN EN 16723-1 - Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn
ČSN EN 16723-1ČSN EN 16723-1 Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro biometan v místě vstupu do plynovodu na zemní plyn.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 19739 - Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií 
Katalogové číslo:  75311
ČSN EN ISO 19739 - Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií
ČSN EN ISO 19739
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 6975 - Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  74276
ČSN EN ISO 6975 - Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie
ČSN EN ISO 6975
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 6974-5 - Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+ 
Katalogové číslo:  96091
ČSN EN ISO 6974-5 - Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+
ČSN EN ISO 6974-5ČSN EN ISO 6974-5 This part of this International Standard describes a gas chromatographic method for the quantitative determination of the content of nitrogen, carbon dioxide and
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16723-2 - Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot 
Katalogové číslo:  505851
ČSN EN 16723-2 - Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot
ČSN EN 16723-2ČSN EN 16723-2 Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro zemní plyn (skupiny L a H podle normy EN 437), biometan a jejich směsi používané jako pohonné hmoty. Norma se vzt
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6974-3 - Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení 
Katalogové číslo:  507611
ČSN EN ISO 6974-3 - Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení
ČSN EN ISO 6974-3ČSN EN ISO 6974-3 This document describes the precision that can be expected from the gas chromatographic method that is set up in accordance with ISO 6974-1. The stated precision
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6326-5 - Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 5: Lingenerova spalovací metoda 
Katalogové číslo:  17450
ČSN ISO 6326-5 - Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 5: Lingenerova spalovací metoda
ČSN ISO 6326-5ČSN ISO 6326-5 Norma obsahuje ISO 6326-5:1989. Tato pátá část ISO 6326 specifikuje metodu pro stanovení veškeré síry v zemním plynu. Metoda je vhodná pro plyny obsahující od 0,5 mg
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6976 - Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení 
Katalogové číslo:  503714
ČSN EN ISO 6976 - Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení
ČSN EN ISO 6976ČSN EN ISO 6976 Tento dokument specifikuje metody výpočtu spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty, horního Wobbeho čísla a dolního Wobbeho čísla zemních plynů, náhr
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 23874 - Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků 
Katalogové číslo:  506640
ČSN EN ISO 23874 - Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků
ČSN EN ISO 23874ČSN EN ISO 23874 This International Standard describes the performance requirements for analysis of treated natural gas of transmission or pipeline quality in sufficient detail so
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 6327 - Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem 
Katalogové číslo:  81277
ČSN EN ISO 6327 - Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem
ČSN EN ISO 6327ČSN EN ISO 6327 popisuje vlhkoměry používané pro určování rosného bodu vody v zemním plynu detekcí kondenzace vodní páry, ke které dochází na chlazeném povrchu, nebo kontrolou stabil
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18453 - Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody 
Katalogové číslo:  76153
ČSN EN ISO 18453 - Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody
ČSN EN ISO 18453ČSN EN ISO 18453 Norma ČSN EN ISO 18453 specifikuje metodu, která poskytuje uživatelům spolehlivý matematický vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody v zemním plynu, pokud je je
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat