Sponzorovaný odkaz

3864 Předpisy pro rozvod plynu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12186 - Zařízení pro zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky 
Katalogové číslo:  97046
ČSN EN 12186 - Zařízení pro zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky
ČSN EN 12186ČSN EN 12186 Tato evropská norma stanovuje důležité funkční požadavky pro regulační stanice tlaku plynu v systémech pro přepravu a distribuci plynu. Platí pro projektování, materiály,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15001-1 - Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení 
Katalogové číslo:  84895
ČSN EN 15001-1 - Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení
ČSN EN 15001-1ČSN EN 15001-1 Tato evropská norma stanovuje podrobné funkční požadavky pro projektování, výběr materiálů, stavbu, kontrolu a zkoušení: - plynovodů pro průmyslové využití a jejich
Cena:  1 155,- Kč
ČSN 38 6479 ZMĚNA Z1 - Stavba a provoz acetylenovodů 
Katalogové číslo:  71923
ČSN 38 6479 ZMĚNA Z1 - Stavba a provoz acetylenovodů
ČSN 38 6479 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 38 6479 - Stavba a provoz acetylenovodů 
Katalogové číslo:  52798
ČSN 38 6479 - Stavba a provoz acetylenovodů
ČSN 38 6479ČSN 38 6479 Tato norma platí pro projektování, výstavbu a provoz rozvodů acetylenu s pracovním přetlakem nejvýše 0,15 MPa. Rozvody acetylenu s přetlakem vyšším než 0,15 MPa se řídí př
Cena:  171,- Kč
ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu 
Katalogové číslo:  27230
ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu
ČSN 38 6405ČSN 38 6405 Norma platí pro obsluhu, provádění kontrol a revizí, vedení provozního deníku, zpracování místního provozního řádu a provoz plynových zařízení, včetně dovezených, provozov
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1918-1 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v aquiferech 
Katalogové číslo:  99973
ČSN EN 1918-1 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v aquiferech
ČSN EN 1918-1ČSN EN 1918-1 This European Standard covers the functional recommendations for design, construction, testing, commissioning, operation, maintenance and abandonment of underground gas
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 334 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně 
Katalogové číslo:  509234
ČSN EN 334 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně
ČSN EN 334ČSN EN 334 (38 6445) This document specifies constructional, functional, testing, marking, sizing and documentation requirements of gas pressure regulators: - for inlet pressures up to
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 1594 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky 
Katalogové číslo:  94511
ČSN EN 1594 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky
ČSN EN 1594ČSN EN 1594 Tato technická norma stanovuje obecné funkční požadavky pro dodávku plynu plynovody z oceli, jejichž nejvyšší provozní tlak (MOP) je nad 16 bar. Obsahuje normativní a informa
Cena:  655,- Kč
ČSN 38 6462 - Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití 
Katalogové číslo:  64304
ČSN 38 6462 - Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití
ČSN 38 6462ČSN 38 6462 Tato norma platí pro projektování, stavbu, zkoušení a provoz zařízení se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (dále jen "zařízení"), kterými jsou: - zásobníkové tlakové stani
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1918-3 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách 
Katalogové číslo:  99972
ČSN EN 1918-3 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách
ČSN EN 1918-3ČSN EN 1918-3 This European Standard covers the functional recommendations for design, construction, testing, commissioning, operation, maintenance and abandonment of underground gas
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1776 - Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky 
Katalogové číslo:  505817
ČSN EN 1776 - Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky
ČSN EN 1776ČSN EN 1776 Tato evropská norma specifikuje funkční požadavky pro návrh, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu/odstavování z provozu, provoz, údržbu a kde je to požadováno, tak i na kal
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14382 - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně 
Katalogové číslo:  509233
ČSN EN 14382 - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně
ČSN EN 14382ČSN EN 14382 (38 6450) This document specifies constructional, functional, testing marking and sizing requirements and documentation of gas safety shut-off devices: - for inlet press
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16348 - Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky 
Katalogové číslo:  95383
ČSN EN 16348 - Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky
ČSN EN 16348ČSN EN 16348 Tato evropská norma specifikuje požadavky, které umožňují provozovateli přepravní soustavy (TSO) vyvinout a zavést systém řízení bezpečnosti, včetně systému řízení integr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12007-5 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky 
Katalogové číslo:  96029
ČSN EN 12007-5 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky
ČSN EN 12007-5ČSN EN 12007-5 Tato evropská norma popisuje specifické funkční požadavky pro přípojky nad rámec obecných funkčních požadavků stanovených v EN 12007-1 pro: a) nejvyšší provozní tl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12007-3 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel 
Katalogové číslo:  98291
ČSN EN 12007-3 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
ČSN EN 12007-3ČSN EN 12007-3 Tato evropská norma stanovuje specifické funkční požadavky pro ocelové plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně, které doplňují obecné funkční požadavk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12279 - Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky 
Katalogové číslo:  61147
ČSN EN 12279 - Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky
ČSN EN 12279ČSN EN 12279 Tato norma obsahuje základní provozní požadavky pro zařízení pro regulaci tlaku plynu používaných v systémech zásobování plynem. Platí pro projektování, materiály, výsta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12327 - Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky 
Katalogové číslo:  92147
ČSN EN 12327 - Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
ČSN EN 12327ČSN EN 12327 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění tlakových zkoušek, uvádění do provozu a odstavování z provozu zařízení pro zásobování plynem, pro které platí funk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1775 ed. 2 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky 
Katalogové číslo:  84395
ČSN EN 1775 ed. 2 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
ČSN EN 1775 ed. 2ČSN EN 1775 ed. 2 Tato norma stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů. Jsou to plynovody od předáva
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1918-5 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení 
Katalogové číslo:  99975
ČSN EN 1918-5 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení
ČSN EN 1918-5ČSN EN 1918-5 This European Standard covers the functional recommendations for the design, construction, testing, commissioning, operation, maintenance and abandonment of the surface
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15399 - Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně 
Katalogové číslo:  507072
ČSN EN 15399 - Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně
ČSN EN 15399ČSN EN 15399 This document specifies requirements on the development and implementation of a safety management system for operators of a gas network with a maximum operating pressure
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12007-4 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 
Katalogové číslo:  92148
ČSN EN 12007-4 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
ČSN EN 12007-4ČSN EN 12007-4 Tato evropská norma stanovuje specifické funkční požadavky pro rekonstrukce potrubí, která jsou součástí stávajícího zařízení pro zásobování plynem. Tato evropská norma
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12007-2 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně) 
Katalogové číslo:  92150
ČSN EN 12007-2 - Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)
ČSN EN 12007-2ČSN EN 12007-2 Tato norma stanovuje specifické funkční požadavky, platné kromě obecných funkčních požadavků uvedených v EN 12007-1, pro nové plynovody z polyethylenu (PE): a) s m
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky 
Katalogové číslo:  80948
ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
ČSN EN 1775ČSN EN 1775 Tato norma stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů. Jsou to plynovody od předávacího místa plyn
Cena:  446,- Kč
ČSN 38 6461 - Kyslíkovody 
Katalogové číslo:  71994
ČSN 38 6461 - Kyslíkovody
ČSN 38 6461ČSN 38 6461 Tato norma platí pro provoz a údržbu kyslíkovodů, a to jak pro rozvody plynného, tak i kapalného kyslíku. Norma neplatí pro rozvody medicinálního kyslíku. Kyslíkovody posta
Cena:  95,- Kč
ČSN 38 6405 ZMĚNA 1 - Plynová zařízení. Zásady provozu 
Katalogové číslo:  55529
ČSN 38 6405 ZMĚNA 1 - Plynová zařízení. Zásady provozu
ČSN 38 6405 ZMĚNA 1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15001-2 - Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu 
Katalogové číslo:  83310
ČSN EN 15001-2 - Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
ČSN EN 15001-2ČSN EN 15001-2 Tato evropská norma stanovuje podrobné funkční požadavky na uvádění do provozu, provoz a údržbu: - plynovodů pro průmyslové využití a jejich součástí s provozním tlak
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1918-4 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách 
Katalogové číslo:  99971
ČSN EN 1918-4 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách
ČSN EN 1918-4ČSN EN 1918-4 This European Standard covers the functional recommendations for design, construction, testing, commissioning, operation, maintenance and abandonment of underground gas
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat