Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1775 ed. 2 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2009
ČSN EN 1775 ed. 2 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky

ČSN EN 1775 ed. 2

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1775 (38 6441) z května 2008 včetně její opravy ČSN EN 1775:2008/OPRAVA 1 z listopadu 2008.
Označení normy:ČSN EN 1775 ed. 2
Třídící znak:386441
Počet stran:48
Vydáno:01.12.2009
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:84395
Popis

ČSN EN 1775 ed. 2

Tato norma stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů. Jsou to plynovody od předávacího místa plynu až k místu napojení spotřebičů. Tato norma určuje hlavní zásady týkající se domovních plynovodů. Uživatelé této normy mají mít na paměti, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených hlavních zásad. V případě rozporů, vyplývajících z přísnějších požadavků v národních právních předpisech s požadavky této normy, musí být upřednostněny tyto národní právní předpisy, jak je uvedeno v normativním dokumentu CR 13737:2001.