Sponzorovaný odkaz

3891 Požární předpisy, všeobecně, bezpečnost a hasicí přístroje

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1866-3 - Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1 
Katalogové číslo:  94447
ČSN EN 1866-3 - Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1
ČSN EN 1866-3ČSN EN 1866-3 Tato evropská norma stanovuje pravidla pro konstrukční provedení, sestavování, zkoušení a kontrolu v průběhu výroby pojízdných hasicích přístrojů na CO2, které splňují po
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1866-1 - Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody 
Katalogové číslo:  80435
ČSN EN 1866-1 - Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
ČSN EN 1866-1ČSN EN 1866 Tato evropská norma stanovuje pravidla pro konstruování, požadavky na zkoušení typu a kontrolu v průběhu výroby, jmenovité hodnoty a třídění pojízdných hasicích přístrojů a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 3-9 - Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2 
Katalogové číslo:  78937
ČSN EN 3-9 - Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO2
ČSN EN 3-9ČSN EN 3-9 Tato evropská norma stanovuje pravidla pro navrhování, sestavování, kontrolu a zkoušení přenosných hasicích přístrojů CO2 z hlediska rizik vyvolaných tlakem.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 3-7+A1 - Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody 
Katalogové číslo:  80404
ČSN EN 3-7+A1 - Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
ČSN EN 3-7+A1ČSN EN 3-7+A1 Tato norma stanoví vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody pro přenosné hasicí přístroje. Uvedení vhodnosti hasicího přístroje k použití na požáry ply
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 11602-2 - Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba 
Katalogové číslo:  65564
ČSN ISO 11602-2 - Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba
ČSN ISO 11602-2ČSN ISO 11602-2 Tato norma stanoví provádění prohlídek, údržby a periodických zkoušek přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, které jsou určeny k okamžitému použití proti požár
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 3-8 - Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar 
Katalogové číslo:  78938
ČSN EN 3-8 - Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar
ČSN EN 3-8ČSN EN 3-8 Tato evropská norma stanovuje pravidla pro navrhování, zkoušení typu, výrobu a kontrolu přenosných hasicích přístrojů s kovovými nádobami z hlediska rizik vyvolaných tlakem. Ta
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 2 - Třídy požárů 
Katalogové číslo:  16144
ČSN EN 2 - Třídy požárů
ČSN EN 2ČSN EN 2 Norma je identická s EN 2:1992. Určuje třídy požárů podle druhu hořlavé látky. Z tohoto důvodu není určena zvláštní třída požáru zahrnující elektrické nebezpečí. Tento dokument
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1869 - Hasicí roušky 
Katalogové číslo:  508620
ČSN EN 1869 - Hasicí roušky
ČSN EN 1869ČSN EN 1869 This document specifies requirements for fire blankets which are not reusable and that are intended for use by one person. It specifies requirements for fire blankets usabl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 3-10 - Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7 
Katalogové číslo:  85602
ČSN EN 3-10 - Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7
ČSN EN 3-10ČSN EN 3-10 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na posouzení shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3-7 a také požadavky na řízení kvality a na řízení výroby u výro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1866-2 - Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1 
Katalogové číslo:  97141
ČSN EN 1866-2 - Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1
ČSN EN 1866-2ČSN EN 1866-2 Tato evropská norma stanovuje pravidla pro konstrukční provedení, zkoušení typu, výrobu a kontrolu v průběhu výroby pojízdných hasicích přístrojů s kovovými nádobami, kte
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 2 ZMĚNA A1 - Třídy požárů 
Katalogové číslo:  72929
ČSN EN 2 ZMĚNA A1 - Třídy požárů
ČSN EN 2 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat