Sponzorovaný odkaz

3802 Pořizování zařízení elektráren

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 45510-5-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny 
Katalogové číslo:  78020
ČSN EN 45510-5-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny
ČSN EN 45510-5-2ČSN EN 45510-5-2 Tato norma poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro pořizování plynových turbín, včetně plynových turbín pro paroplynové systémy a jejích příslušenství
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-2-8 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely 
Katalogové číslo:  74692
ČSN EN 45510-2-8 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely
ČSN EN 45510-2-8ČSN EN 45510-2-8 Tento pokyn se týká pouze silových kabelů s napětím do Um = 41,5 kV včetně. Tento pokyn se netýká kabelů distribuční soustavy, řídicích a měřicích systémů nebo ko
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-4-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku 
Katalogové číslo:  70538
ČSN EN 45510-4-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku
ČSN EN 45510-4-1ČSN EN 45510-4-1 Tato norma se týká pomocných zařízení na snižování emisí popílku u vodotrubných a žárotrubných kotlů především ve výrobnách elektřiny a tepla Norma udává požadavk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-4-10 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOx) 
Katalogové číslo:  75782
ČSN EN 45510-4-10 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOx)
ČSN EN 45510-4-10ČSN EN 45510-4-10 Tento pokyn se týká pouze systémů denitrifikaci spalin (De-NOx) pro pořizování zařízení tepelných elektráren. Norma obsahuje 27 stran textu.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-2-4 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče 
Katalogové číslo:  65081
ČSN EN 45510-2-4 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče
ČSN EN 45510-2-4ČSN EN 45510-2-4 Tato norma má formu pokynu pro sestavení technické specifikace pro pořizování zařízení elektráren ve shodě s evropskými směrnicemi. Norma platí pro pořizování
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-8-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika 
Katalogové číslo:  65080
ČSN EN 45510-8-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika
ČSN EN 45510-8-1ČSN EN 45510-8-1 Tato norma má formu pokynu pro sestavení technické specifikace pro pořizování zařízení elektráren ve shodě s evropskými směrnicemi. Norma platí pro pořizování
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 45510-2-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe 
Katalogové číslo:  64856
ČSN EN 45510-2-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe
ČSN EN 45510-2-3ČSN EN 45510-2-3 Tato norma má formu pokynu pro sestavení technické specifikace pro pořizování zařízení elektráren ve shodě s evropskými směrnicemi. Norma platí pro pořizování
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-3-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle 
Katalogové číslo:  69830
ČSN EN 45510-3-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle
ČSN EN 45510-3-2ČSN EN 45510-3-2 Tato norma se týká žárotrubných kotlů především ve výrobnách elektřiny a tepla Norma udává požadavky na pořizování žárotrubných kotlů pro elektrárny a teplárny
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-5-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny 
Katalogové číslo:  77905
ČSN EN 45510-5-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny
ČSN EN 45510-5-1ČSN EN 45510-5-1 Tato norma poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro pořizování parních turbín pohánějících generátory pro použití v elektrárnách. Tento pokyn pro po
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-2-7 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení 
Katalogové číslo:  69296
ČSN EN 45510-2-7 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení
ČSN EN 45510-2-7ČSN EN 45510-2-7 Tato norma se týká se elektrických spínacích a řídicích zařízení v instalacích nn, vn a vvn týkající se především výroby elektřiny a podle potřeby jejich připojen
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-3-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou 
Katalogové číslo:  69831
ČSN EN 45510-3-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou
ČSN EN 45510-3-3ČSN EN 45510-3-3 Tato norma se týká vodotrubných a žárotrubných kotlů především ve výrobnách elektřiny a tepla Norma udává požadavky na pořizování vodotrubných i žárotrubných kotl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-4-4 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva 
Katalogové číslo:  73041
ČSN EN 45510-4-4 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva
ČSN EN 45510-4-4ČSN EN 45510-4-4 Tato norma obsahuje návod na stanovení technických specifikací pro kotle tepelných elektráren , které spalují uhlí, mazut nebo plyn a jeho pomocná zařízení na pří
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-4-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny 
Katalogové číslo:  70536
ČSN EN 45510-4-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny
ČSN EN 45510-4-2ČSN EN 45510-4-2 Tato norma se týká výměníků tepla následujících typů: nepřímý ohřev parou; rotační regenerační ohříváky; trubkové/deskové rekuperační ohříváky; výměníky s teplono
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-4-9 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače 
Katalogové číslo:  75781
ČSN EN 45510-4-9 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače
ČSN EN 45510-4-9ČSN EN 45510-4-9 Tento pokyn se týká pouze systémů ofukování kotlů pro pořizování zařízení tepelných elektráren. Norma obsahuje 26 stran textu.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-2-5 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory 
Katalogové číslo:  69297
ČSN EN 45510-2-5 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory
ČSN EN 45510-2-5ČSN EN 45510-2-5 Tato norma obsahuje návod na stanovení technických specifikací pro motory střídavého a stejnosměrného proudu včetně příslušenství pro napětí do 1 kV a do napětí 4
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-4-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem 
Katalogové číslo:  72182
ČSN EN 45510-4-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem
ČSN EN 45510-4-3ČSN EN 45510-4-3 Tato norma platí pro ventilátory primárního vzduchu a sací ventilátory,ventilátory sekundárního vzduchu, přetlakové a odsávací ventilátory, recirkulační a pomocné
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-4-5 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu 
Katalogové číslo:  73040
ČSN EN 45510-4-5 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu
ČSN EN 45510-4-5ČSN EN 45510-4-5 Tento pokyn se týká všech stálých zařízení, které by mohly být potřebné v zauhlovacím zařízení a zařízení pro skladování volně loženého uhlí , například: - vyklá
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-2-9 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy 
Katalogové číslo:  82750
ČSN EN 45510-2-9 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy
ČSN EN 45510-2-9ČSN EN 45510-2-9 Tato evropská norma týkající se kabelových systémů (kabeláže) počítá se širokým rozsahem činností a volbou příslušných částí může být použia pro některou nebo všech
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 45510-4-8 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem 
Katalogové číslo:  75676
ČSN EN 45510-4-8 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem
ČSN EN 45510-4-8ČSN EN 45510-4-8 Tento pokyn se týká pouze systémů manipulací s popílkem pro pořizování zařízení tepelných elektráren. Norma obsahuje 30 stran textu.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-4-6 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOx) 
Katalogové číslo:  73213
ČSN EN 45510-4-6 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOx)
ČSN EN 45510-4-6ČSN EN 45510-4-6 Tento pokyn zahrnuje: - mokré, polosuché a suché systémy; - systémy pro splnění stanovených požadavků na vypouštěné kouřové plyny, jako např. obsah síry, obsah
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  53977
ČSN EN 45510-1 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení
ČSN EN 45510-1ČSN EN 45510-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 45510-1:1997. Evropská norma EN 45510-1:1997 má status české technické normy. (ČSN) EN 45510 se skládá z těchto částí: Č
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-4-7 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem 
Katalogové číslo:  75675
ČSN EN 45510-4-7 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem
ČSN EN 45510-4-7ČSN EN 45510-4-7 Tento pokyn se týká pouze systémů manipulací s popelem pro pořizování zařízení tepelných elektráren. Norma obsahuje 29 stran textu.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 45510-2-6 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory 
Katalogové číslo:  65079
ČSN EN 45510-2-6 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory
ČSN EN 45510-2-6ČSN EN 45510-2-6 Tato norma má formu pokynu pro sestavení technické specifikace pro pořizování zařízení elektráren ve shodě s evropskými směrnicemi. Norma platí pro pořizování
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 45510-5-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny 
Katalogové číslo:  78019
ČSN EN 45510-5-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny
ČSN EN 45510-5-3ČSN EN 45510-5-3 Tato norma poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro pořizování větrných turbín pro použití v elektrárnách (Větrné elektrárny). Jiné možné aplikace ta
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 45510-2-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení 
Katalogové číslo:  64855
ČSN EN 45510-2-2 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení
ČSN EN 45510-2-2ČSN EN 45510-2-2 Tato norma má formu pokynu pro sestavení technické specifikace pro pořizování zařízení elektráren ve shodě s evropskými směrnicemi. Norma platí pro pořizování
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat