Sponzorovaný odkaz

64 PLASTY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 802 - Plastové potrubní systémy. Vstřikované tvarovky z termoplastů pro tlakové potrubní systémy. Stanovení maximální deformace drcením 
Katalogové číslo:  19915
ČSN EN 802 - Plastové potrubní systémy. Vstřikované tvarovky z termoplastů pro tlakové potrubní systémy. Stanovení maximální deformace drcením
ČSN EN 802ČSN EN 802 Norma je identická s EN 802:1994. Uvádí zkušební metodu drcení vstřikovaných tvarovek z termoplastů, určených pro tlakové potrubní systémy. Zkouškou se zjišťuje, zda při pře
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3344 - Výztuže - Stanovení obsahu vlhkosti 
Katalogové číslo:  52144
ČSN EN ISO 3344 - Výztuže - Stanovení obsahu vlhkosti
ČSN EN ISO 3344
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9771 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení pseudoadiabatického vzrůstu teploty kapalných rezolů vytvrzovanných v kyselém prostředí 
Katalogové číslo:  51856
ČSN EN ISO 9771 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení pseudoadiabatického vzrůstu teploty kapalných rezolů vytvrzovanných v kyselém prostředí
ČSN EN ISO 9771ČSN EN ISO 9771 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9771:1997. Evropská norma EN ISO 9771:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 585 - Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení obsahu vlhkosti 
Katalogové číslo:  57875
ČSN EN ISO 585 - Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení obsahu vlhkosti
ČSN EN ISO 585ČSN EN ISO 585 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 585:1999. Evropská norma EN ISO 585:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 7031 ZMĚNA a - Zkoušení syntetických usní. Stálost úpravy při otěru a oděru 
Katalogové číslo:  36174
ČSN 64 7031 ZMĚNA a - Zkoušení syntetických usní. Stálost úpravy při otěru a oděru
ČSN 64 7031 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 584 - Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení reaktivity při 80 °C (obecná metoda) 
Katalogové číslo:  54728
ČSN EN ISO 584 - Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení reaktivity při 80 °C (obecná metoda)
ČSN EN ISO 584ČSN EN ISO 584 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 584:1997. Evropská norma EN ISO 584:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6186 - Plasty - Stanovení sypatelnosti 
Katalogové číslo:  56092
ČSN EN ISO 6186 - Plasty - Stanovení sypatelnosti
ČSN EN ISO 6186
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14129 - Vlákny vyztužené plastové kompozity Tahová zkouška na ±45° laminátech pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace, smykového modulu a smykové pevnosti v rovině 
Katalogové číslo:  55169
ČSN EN ISO 14129 - Vlákny vyztužené plastové kompozity  Tahová zkouška na ±45° laminátech pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace, smykového modulu a smykové pevnosti v rovině
ČSN EN ISO 14129ČSN EN ISO 14129 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14129:1997. Evropská norma EN ISO 14129:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14526-1 - Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci 
Katalogové číslo:  59938
ČSN EN ISO 14526-1 - Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci
ČSN EN ISO 14526-1ČSN EN ISO 14526-1 Tato norma představuje systém, který zavádí bloky dat pro označování fenolických práškových lisovacích hmot. Různé typy hmot odlišuje podle typu a obsahu pln
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14527-3 - Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty 
Katalogové číslo:  59909
ČSN EN ISO 14527-3 - Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty
ČSN EN ISO 14527-3ČSN EN ISO 14527-3 Tato norma předepisuje požadavky na reologické, zpracovatelské, mechanické, tepelné, elektrické a další vlastnosti močovino-formaldehydových a močovino/melam
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1183-3 - Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 3: Metoda plynového pyknometru 
Katalogové číslo:  59501
ČSN EN ISO 1183-3 - Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 3: Metoda plynového pyknometru
ČSN EN ISO 1183-3ČSN EN ISO 1183-3 Norma uvádí nově normalizovanou metodu stanovení hustoty plastů. Předpokládá se, že hodnoty hustoty získané měřením podle různých částí ISO 1183 jsou srovnatel
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14529-2 - Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  59850
ČSN EN ISO 14529-2 - Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 14529-2ČSN EN ISO 14529-2 Tato norma předepisuje metody přípravy zkušebních těles a zkušební metody používané pro stanovení vlastností melamin/fenolických práškových lisovacích hmot.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12293 - Plastové potrubní systémy - Termoplastové trubky a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům) 
Katalogové číslo:  59107
ČSN EN 12293 - Plastové potrubní systémy - Termoplastové trubky a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
ČSN EN 12293ČSN EN 12293 Tato norma uvádí metodu stanovení odolnosti spojů potrubních systémů s tvrdými nebo ohebnými trubkami z termoplastů vůči teplotním cyklům. Je vhodná pro potrubní systémy
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14481 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu 
Katalogové číslo:  69086
ČSN EN 14481 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu
ČSN EN 14481ČSN EN 14481 Tato část evropské normy specifikuje metodu zkoušení pro stanovení tukového kontaktu a je použitelná pro všechny potraviny. Zkoušení některých potravin může vyžadovat mod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7823-1 - Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky 
Katalogové číslo:  69570
ČSN EN ISO 7823-1 - Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky
ČSN EN ISO 7823-1ČSN EN ISO 7823-1 Tato část ISO 7823 specifikuje požadavky na nemodifikované rovinné polymetylmethakrylátové (PMMA) lité desky (tabule) pro všeobecné použití. Desky mohou být bez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10548 - Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy 
Katalogové číslo:  68718
ČSN EN ISO 10548 - Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy
ČSN EN ISO 10548
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat