Sponzorovaný odkaz

64 PLASTY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15137 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů 
Katalogové číslo:  77159
ČSN EN 15137 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů
ČSN EN 15137ČSN EN 15137 Tato evropská norma popisuje stanovení NOGE složek s více než dvěmi aromatickými cykly (NOGE se dvěma cykly odpovídá BFDGE = bis(2,3-epoxypropyl)ether bis(2-hydroxyfenyl)
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13706-1 - Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování 
Katalogové číslo:  77477
ČSN EN 13706-1 - Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování
ČSN EN 13706-1ČSN EN 13706-1 Tato norma specifikuje systém datových bloků pro označování konstrukčních profilů, které byly vyrobeny pultruzí (tažením) z kompozitů na bázi plastů vyztužených vlákny.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1269 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody) 
Katalogové číslo:  78413
ČSN EN ISO 1269 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody)
ČSN EN ISO 1269ČSN EN ISO 1269 Tato norma specifikuje dvě metody stanovení těkavých látek (včetně vody) v homopolymerech a kopolymerech vinylchloridu.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1167-3 - Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů) 
Katalogové číslo:  82683
ČSN EN ISO 1167-3 - Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)
ČSN EN ISO 1167-3ČSN EN ISO 1167-3 Tato část ČSN EN ISO 1167 specifikuje postup přípravy součástí, tj. tvarovek a ventilů pro stanovení jejich odolnosti proti vnitřnímu hydrostatickému přetlaku pod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1167-4 - Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav 
Katalogové číslo:  82677
ČSN EN ISO 1167-4 - Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav
ČSN EN ISO 1167-4ČSN EN ISO 1167-4 Tato část ČSN EN ISO 1167 specifikuje postup přípravy jak sestav s osovým namáháním, tak sestav bez osového namáhání, pro stanovení jejich odolnosti proti vnitřní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 21003-2 - Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky 
Katalogové číslo:  82971
ČSN EN ISO 21003-2 - Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky
ČSN EN ISO 21003-2ČSN EN ISO 21003-2 Jedná se o část 2 systémové normy, která specifikuje požadavky na vícevrstvé potrubní systémy. určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15877-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  84010
ČSN EN ISO 15877-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně
ČSN EN ISO 15877-1ČSN EN ISO 15877-1 Tato část ISO 15877 specifikuje obecná hlediska pro potrubní systémy z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C) určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1628-3 - Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny 
Katalogové číslo:  87147
ČSN EN ISO 1628-3 - Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny
ČSN EN ISO 1628-3ČSN EN ISO 1628-3 Tato část normy ISO 1628 definuje konkrétní podmínky pro stanovení redukované viskozity (známé též jako viskozitní číslo) a vnitřní viskozity polyethylenů a polyp
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1555-2 - Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky 
Katalogové číslo:  87904
ČSN EN 1555-2 - Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
ČSN EN 1555-2ČSN EN 1555-2 Tato část systémové normy specifikuje charakteristiky trubek vyrobených z polyethylenu (PE) určené pro potrubní systémy pro rozvod plynných paliv. Uvádí požadavky, materi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 1452-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky 
Katalogové číslo:  88243
ČSN EN ISO 1452-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky
ČSN EN ISO 1452-3ČSN EN ISO 1452-3 ČSN EN ISO 1452-3 specifikuje vlastnosti tvarovek vyrobených z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14896 - Plasty - Suroviny pro polyurethany - Stanovení obsahu izokyanátu 
Katalogové číslo:  84310
ČSN EN ISO 14896 - Plasty - Suroviny pro polyurethany - Stanovení obsahu izokyanátu
ČSN EN ISO 14896ČSN EN ISO 14896 Tato norma předepisuje dvě metody stanovení obsahu izokyanátů v aromatických izokyanátech používaných jako surovina při přípravě polyurethanů. Metoda A se přednostn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 22088-6 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti 
Katalogové číslo:  83352
ČSN EN ISO 22088-6 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti
ČSN EN ISO 22088-6ČSN EN ISO 22088-6 Tato část normy specifikuje metodu pro stanovení citlivosti plastů při korozi pod napětím (ESC) za přítomnosti chemického media při pomalém růstu deformace apliko
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12613 - Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi 
Katalogové číslo:  85062
ČSN EN 12613 - Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi
ČSN EN 12613ČSN EN 12613 Norma specifikuje požadavky na materiál, mechanické vlastnosti a funkční požadavky (vhodnost použití systému) na označovací výstražné fólie vyráběné z plastů určené pro upo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13476-2 - Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A 
Katalogové číslo:  79909
ČSN EN 13476-2 - Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A
ČSN EN 13476-2ČSN EN 13476-2 Tato norma je součástí systémové normy pro plastové potrubní systémy z různých materiálů pro specifické aplikace. Tato část EN 13476 společně s EN 13476-1 specifikuje
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15344 - Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů 
Katalogové číslo:  81542
ČSN EN 15344 - Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů
ČSN EN 15344ČSN EN 15344 Norma popisuje metodu specifikování charakteristik dodávaných polyethylenových (PE) recyklátů. Udává nejdůležitější charakteristiky a přidružené metody zkoušení pro posouze
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12201-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  90197
ČSN EN 12201-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 12201-1ČSN EN 12201-1 Systémová norma, jejíž součástí je tato Část 1, specifikuje požadavky na potrubní systém a jeho součásti vyrobené z polyethylenu (PE). Potrubní systém je určen pro rozv
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13260 - Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení 
Katalogové číslo:  90401
ČSN EN ISO 13260 - Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení
ČSN EN ISO 13260ČSN EN ISO 13260 Tato norma specifikuje dvě metody zkoušení trubek a tvarovek nebo spojů plastových potrubních systémů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1043-1 - Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky 
Katalogové číslo:  90781
ČSN EN ISO 1043-1 - Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky
ČSN EN ISO 1043-1ČSN EN ISO 1043-1 Tato část ISO 1043 definuje zkratky základních polymerů používaných pro plasty, značky pro složky těchto zkratek a značky pro zvláštní charakteristiky plastů. Zah
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11403-2 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti 
Katalogové číslo:  92722
ČSN EN ISO 11403-2 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti
ČSN EN ISO 11403-2ČSN EN ISO 11403-2 Tato část ISO 11403 specifikuje zkušební postupy pro stanovení a prezentaci vícebodových hodnot následujících tepelných a zpracovatelských vlastností plastů:
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 12108 - Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov 
Katalogové číslo:  93186
TNI CEN/TR 12108 - Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov
TNI CEN/TR 12108TNI CEN/TR 12108 Tato technická zpráva uvádí doporučené postupy pro navrhování, projektování a instalaci plastových trubek a odpovídajících tvarovek. Tyto potrubní systémy jsou před
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10147 - Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu 
Katalogové číslo:  93387
ČSN EN ISO 10147 - Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu
ČSN EN ISO 10147ČSN EN ISO 10147 Tato norma specifikuje metodu pro posouzení stupně zesíťování polyethylénu (PE-X) u trubek a tvarovek stanovením obsahu gelu extrakcí rozpouštědlem.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 19712-3 - Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 3: Zjišťování vlastností - Tvarované výrobky 
Katalogové číslo:  93632
ČSN EN ISO 19712-3 - Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 3: Zjišťování vlastností - Tvarované výrobky
ČSN EN ISO 19712-3ČSN EN 19712-3 Tato část ISO 19712 specifikuje metody zjišťování vlastností dekorativních materiálů s odolným povrchem, definovaných v kapitole 3, které se vyrábí ve formě tvarova
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15874-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky 
Katalogové číslo:  93637
ČSN EN ISO 15874-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky
ČSN EN ISO 15874-3ČSN EN ISO 15874-3 Tato část ISO 15874 specifikuje obecná hlediska pro polypropylenové (PP) potrubní systémy určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1796 - Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) 
Katalogové číslo:  93386
ČSN EN 1796 - Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
ČSN EN 1796ČSN EN 1796 Tato evropská norma stanoví požadované vlastnosti potrubního systému a jeho součástí vyráběných z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyes
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat