Sponzorovaný odkaz

64 PLASTY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 64 0143 - Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti 
Katalogové číslo:  04671
ČSN 64 0143 - Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti
ČSN 64 0143ČSN 64 0143 Norma předepisuje postup stanovení délkové teplotní roztažnosti. Podstata zkoušky a její provedení jsou podrobně popsány. ČSN 64 0143 byla schválena 13.1.1961 a nabyla úči
Cena:  73,- Kč
ČSN 64 0245 - Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle 
Katalogové číslo:  04679
ČSN 64 0245 - Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle
ČSN 64 0245ČSN 64 0245 Norma platí pro stanovení stálosti vybarvení plastů a pryže při jejich vystavení dennímu světlu pod sklem na expozičních stanicích. Princip metody i postup při provádění n
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 0312 - Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny 
Katalogové číslo:  29754
ČSN 64 0312 - Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny
ČSN 64 0312ČSN 64 0312 Touto normou se zavádí ST SEV 4065-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Podstata zkoušky: Metoda je založena na vytlačov
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 3211 - Plasty. Desky z neměkčeného polyvinylchloridu. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  29869
ČSN 64 3211 - Plasty. Desky z neměkčeného polyvinylchloridu. Technické požadavky
ČSN 64 3211ČSN 64 3211 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání desek z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC). Typická předmětová technická norma se znaky pro konkrétní ukazatele jakosti. V čl.
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 5421 - Zkoušení lehčených hmot. Stanovení nasákavosti lehčených hmot 
Katalogové číslo:  04733
ČSN 64 5421 - Zkoušení lehčených hmot. Stanovení nasákavosti lehčených hmot
ČSN 64 5421ČSN 64 5421 Norma platí pro nasákavosti tvrdých a měkkých lehčených hmot na bázi makromolekulárních látek. Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně pops
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 7003 - Syntetické usně. Koženky 
Katalogové číslo:  29894
ČSN 64 7003 - Syntetické usně. Koženky
ČSN 64 7003ČSN 64 7003 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání koženek. V čl. 4 je uvedeno, že "koženky nesmí ohrozit lidský organismus chemickými a biologickými škodlivinami. Pokud jsou z h
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 7032 - Zkoušení syntetických usní. Odpor proti dalšímu trhání 
Katalogové číslo:  04755
ČSN 64 7032 - Zkoušení syntetických usní. Odpor proti dalšímu trhání
ČSN 64 7032ČSN 64 7032 Norma platí pro stanovení odporu proti dalšímu trhání u koženek a poromerů. ČSN 64 7032 byla schválena 14.5.1979 a nabyla účinnosti od 1.5.1980. Nahradila ČSN 64 0721 z 11
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 2039-1 - Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky 
Katalogové číslo:  67961
ČSN EN ISO 2039-1 - Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky
ČSN EN ISO 2039-1ČSN EN ISO 2039-1 Norma specifikuje metodu pro stanovení tvrdosti plastů a ebonitu vtlačováním zatížené měřicí kuličky. Takto stanovená hodnota tvrdosti může poskytovat údaje pro
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 294-4 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění 
Katalogové číslo:  68316
ČSN EN ISO 294-4 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění
ČSN EN ISO 294-4ČSN EN ISO 294-4 Norma uvádí metodu stanovení výrobního a dodatečného smrštění vstřikovaných zkušebních těles z termoplastů, a to ve směru kolmém a rovnoběžném se směrem toku tave
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14481 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu 
Katalogové číslo:  69086
ČSN EN 14481 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu
ČSN EN 14481ČSN EN 14481 Tato část evropské normy specifikuje metodu zkoušení pro stanovení tukového kontaktu a je použitelná pro všechny potraviny. Zkoušení některých potravin může vyžadovat mod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7823-1 - Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky 
Katalogové číslo:  69570
ČSN EN ISO 7823-1 - Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky
ČSN EN ISO 7823-1ČSN EN ISO 7823-1 Tato část ISO 7823 specifikuje požadavky na nemodifikované rovinné polymetylmethakrylátové (PMMA) lité desky (tabule) pro všeobecné použití. Desky mohou být bez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10548 - Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy 
Katalogové číslo:  68718
ČSN EN ISO 10548 - Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy
ČSN EN ISO 10548
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1186-5 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely 
Katalogové číslo:  66386
ČSN EN 1186-5 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely
ČSN EN 1186-5ČSN EN 1186-5 Tato část této evropské normy popisuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin z jednoho povrchu plastů určeného pro styk s potravin
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1186-12 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot 
Katalogové číslo:  66383
ČSN EN 1186-12 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot
ČSN EN 1186-12ČSN EN 1186-12 Tato část evropské normy popisuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do tukových simulantů potravin z plastových materiálů a předmětů úplným ponořením zkuš
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1183-2 - Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu 
Katalogové číslo:  72620
ČSN EN ISO 1183-2 - Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu
ČSN EN ISO 1183-2ČSN EN ISO 1183-2 Tato část ISO 1183 specifikuje metodu stanovení hustoty nelehčených plastů ve formě tvářených výrobků bez dutin, dále prášků, vloček a granulí pomocí kolony s h
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11501 - Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí 
Katalogové číslo:  72407
ČSN EN ISO 11501 - Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí
ČSN EN ISO 11501ČSN EN ISO 11501 Tato norma specifikuje metodu stanovení rozměrových změn v podélném a příčném směru plastových folií a tenkých desek po zahřátí. Tato metoda může být použita pro
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1566-1 - Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém 
Katalogové číslo:  73226
ČSN EN 1566-1 - Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 1566-1ČSN EN 1566-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na trubky, tvarovky a plnostěnné potrubní systémy ze směsi chlórovaného polyvinylchloridu (PVC-C) pro odpady (pro nízkou a vys
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13130-3 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin 
Katalogové číslo:  73011
ČSN EN 13130-3 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin
ČSN EN 13130-3ČSN EN 13130-3 Tato část evropské normy specifikuje metodu stanovení monomerního akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin. Tato metoda se používá u vodných simulantů potra
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13130-8 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech 
Katalogové číslo:  73271
ČSN EN 13130-8 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech
ČSN EN 13130-8ČSN EN 13130-8 Tato část evropské normy specifikuje metodu stanovení obsahu jednotlivých a celkových zbytkových isokyanátů v materiálech a předmětech z plastů. Metoda je použitelná
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 176 - Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí 
Katalogové číslo:  73210
ČSN EN ISO 176 - Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí
ČSN EN ISO 176
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 14577 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů 
Katalogové číslo:  73914
ČSN P CEN/TS 14577 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů
ČSN P CEN/TS 14577ČSN P CEN/TS 14577 Tato technická specifikace definuje metodu zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která má MW nižší než 1000. Metoda se používá u polym
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 438-7 - Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů 
Katalogové číslo:  73986
ČSN EN 438-7 - Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů
ČSN EN 438-7ČSN EN 438-7 Norma specifikuje zdravotní a bezpečnostní požadavky a požadavky týkající se úspory energie pro:˙ - kompaktní laminátové panely/obklady pro povrchovou úpravu vnitřních s
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat