Sponzorovaný odkaz

6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 176 - Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí 
Katalogové číslo:  73210
ČSN EN ISO 176 - Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí
ČSN EN ISO 176
Cena:  232,- Kč
ČSN 64 0245 - Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle 
Katalogové číslo:  04679
ČSN 64 0245 - Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle
ČSN 64 0245ČSN 64 0245 Norma platí pro stanovení stálosti vybarvení plastů a pryže při jejich vystavení dennímu světlu pod sklem na expozičních stanicích. Princip metody i postup při provádění n
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 294-5 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie 
Katalogové číslo:  504529
ČSN EN ISO 294-5 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie
ČSN EN ISO 294-5ČSN EN ISO 294-5 This document specifies a mould (designated the type F ISO mould) for the injection moulding of plates with a preferred size of 80 mm x 120 mm and a minimum size
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 20753 - Plasty - Zkušební tělesa 
Katalogové číslo:  507340
ČSN EN ISO 20753 - Plasty - Zkušební tělesa
ČSN EN ISO 20753ČSN EN ISO 20753 This document specifies dimensional requirements relating to test specimens prepared from plastics materials intended for processing by moulding, as well as to te
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 294-3 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky 
Katalogové číslo:  69980
ČSN EN ISO 294-3 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky
ČSN EN ISO 294-3ČSN EN ISO 294-3 Norma definuje dvě dvojnásobné formy ISO, typ D1 a D2, pro vstřikování malých desek (60 x 60) mm o přednostní tloušťce 1 mm (typ D1) nebo 2 mm (typ D2). Zhotovené
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1122 - Plasty - Stanovení kadmia - Metoda rozkladu za mokra 
Katalogové číslo:  63162
ČSN EN 1122 - Plasty - Stanovení kadmia - Metoda rozkladu za mokra
ČSN EN 1122ČSN EN 1122 V normě ČSN EN 1122 je uvedena metodu stanovení celkového obsahu kadmia (Cd) v plastech v rozsahu od 10 mg Cd/kg do 3000 mg Cd/kg. Metoda není vhodná pro polyfluorované pl
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3451-4 - Plasty - Stanovení popela - Část 4: Polyamidy 
Katalogové číslo:  60941
ČSN EN ISO 3451-4 - Plasty - Stanovení popela - Část 4: Polyamidy
ČSN EN ISO 3451-4
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3451-5 - Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid 
Katalogové číslo:  65758
ČSN EN ISO 3451-5 - Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid
ČSN EN ISO 3451-5
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 177 - Plasty - Stanovení migrace změkčovadel 
Katalogové číslo:  502483
ČSN EN ISO 177 - Plasty - Stanovení migrace změkčovadel
ČSN EN ISO 177ČSN EN ISO 177 This document specifies a method for the determination of the tendency of plasticizers to migrate from plastics in which they are contained into other materials or ot
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 294-1 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu 
Katalogové číslo:  504176
ČSN EN ISO 294-1 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu
ČSN EN ISO 294-1ČSN EN ISO 294-1 Tento dokument specifikuje obecné zásady pro vstřikování zkušebních těles z termoplastů a uvádí podrobnosti pro konstrukci forem pro přípravu dvou typů zkušebních t
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 2818 - Plasty - Příprava zkušebních těles obráběním 
Katalogové číslo:  508203
ČSN EN ISO 2818 - Plasty - Příprava zkušebních těles obráběním
ČSN EN ISO 2818ČSN EN ISO 2818 Tento dokument předepisuje obecné principy a postupy pro obrábění a vrubování zkušebních těles z lisovaných a vstřikovaných plastů, vytlačovaných desek a z částečně o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3451-1 - Plasty - Stanovení popela - Část 1: Obecné metody 
Katalogové číslo:  508657
ČSN EN ISO 3451-1 - Plasty - Stanovení popela - Část 1: Obecné metody
ČSN EN ISO 3451-1ČSN EN ISO 3451-1 Tento dokument specifikuje obecné metody a vhodné zkušební podmínky pro stanovení obsahu popela řady plastů. Konkrétní volba zkušebních podmínek může být vázána n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 175 - Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření 
Katalogové číslo:  87729
ČSN EN ISO 175 - Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření
ČSN EN ISO 175
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 6427 - Plasty - Stanovení látek extrahovatelných organickými rozpouštědly (konvenční metody) 
Katalogové číslo:  95961
ČSN EN ISO 6427 - Plasty - Stanovení látek extrahovatelných organickými rozpouštědly (konvenční metody)
ČSN EN ISO 6427ČSN EN ISO 6427 This International Standard specifies methods for the determination of components in plastics that can be extracted by hot organic liquids near their boiling points.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3167 - Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa 
Katalogové číslo:  96204
ČSN EN ISO 3167 - Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa
ČSN EN ISO 3167ČSN EN ISO 3167 This International Standard specifies requirements relating to multipurpose test specimens for plastic moulding materials intended for processing by injection or dire
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 291 - Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení 
Katalogové číslo:  82696
ČSN EN ISO 291 - Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení
ČSN EN ISO 291ČSN EN ISO 291 Tato mezinárodní norma specifikuje kondicionování a zkoušení všech plastů a všech typů zkušebních těles za konstantních atmosférických podmínek. Zvláštní typy prostředí
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 172 - Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Důkaz volného amoniaku 
Katalogové číslo:  56025
ČSN EN ISO 172 - Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Důkaz volného amoniaku
ČSN EN ISO 172
Cena:  34,- Kč
ČSN 64 0201 - Zkoušení plastů. Vzorkování 
Katalogové číslo:  29739
ČSN 64 0201 - Zkoušení plastů. Vzorkování
ČSN 64 0201ČSN 64 0201 Tato norma stanoví základní požadavky na vzorkování sypkých plástů (granulát, prášek apod.), dále jen plástů. Vzorky získané vzorkováním plastů podle této normy jsou použi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 489 - Plasty - Stanovení indexu lomu 
Katalogové číslo:  57974
ČSN EN ISO 489 - Plasty - Stanovení indexu lomu
ČSN EN ISO 489
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 10724-1 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles 
Katalogové číslo:  64720
ČSN EN ISO 10724-1 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles
ČSN EN ISO 10724-1ČSN EN ISO 10724-1 Tato norma specifikuje obecné zásady pro vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot z reaktoplastů a uvádí podrobnosti pro konstrukci forem na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4610 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza použitím prosévacího přístroje s proudem vzduchu 
Katalogové číslo:  65085
ČSN EN ISO 4610 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza použitím prosévacího přístroje s proudem vzduchu
ČSN EN ISO 4610ČSN EN ISO 4610 Tato norma předepisuje metodu stanovení zbytku na sítě a distribuce velikosti částic homopolymerů a kopolymerů vinylchloridových pryskyřic. Pro stanovení se používá
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1624 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza mokrým způsobem 
Katalogové číslo:  65480
ČSN EN ISO 1624 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza mokrým způsobem
ČSN EN ISO 1624ČSN EN ISO 1624 Tato norma předepisuje metodu stanovení předepisuje metodu stanovení zbytku na sítě homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu. Zkušební vzorek se prosévá pod proudem
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 293 - Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů 
Katalogové číslo:  75298
ČSN EN ISO 293 - Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů
ČSN EN ISO 293ČSN EN ISO 293 Norma definuje základní postupy a principy pro lisování zkušebních těles nebo desek, z nichž jsou tělesa zhotovena obráběním či vysekáváním. Aby byla připravena těles
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 294-4 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění 
Katalogové číslo:  507412
ČSN EN ISO 294-4 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění
ČSN EN ISO 294-4ČSN EN ISO 294-4 This document specifies a method of determining the moulding shrinkage and post-moulding shrinkage of injection-moulded test specimens of thermoplastic material in
Cena:  347,- Kč
ČSN 64 0213 - Zkoušení plastů. Stanovení zrnitosti 
Katalogové číslo:  29744
ČSN 64 0213 - Zkoušení plastů. Stanovení zrnitosti
ČSN 64 0213ČSN 64 0213 Norma platí pro stanovení zrnitosti sypkých lisovacích hmot tvrditelných a jiných sypkých plastů proséváním za sucha. Podstata metody: Zkouška spočívá v prosévání sypkého
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10724-2 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 2: Malé desky 
Katalogové číslo:  62044
ČSN EN ISO 10724-2 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 2: Malé desky
ČSN EN ISO 10724-2ČSN EN ISO 10724-2 Tato norma specifikuje dvě dvojnásobné formy ISO typu D1 a D2 pro vstřikování malých desek. Desky lze použít pro přípravu zkušebních těles sloužících k hodno
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 295 - Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním 
Katalogové číslo:  71281
ČSN EN ISO 295 - Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním
ČSN EN ISO 295ČSN EN ISO 295 Tato norma stanovuje obecné principy i postupy přípravy zkušebních těles lisováním z reaktoplastových materiálů z práškových lisovacích hmot na bázi fenolických, amin
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 294-2 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa 
Katalogové číslo:  507406
ČSN EN ISO 294-2 - Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa
ČSN EN ISO 294-2ČSN EN ISO 294-2 This document specifies a four-cavity mould, the type C ISO mould, for the injection moulding of small tensile bars measuring >= 60 mm × 10 mm × 3 mm (the type CW
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat