Sponzorovaný odkaz

6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14481 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu 
Katalogové číslo:  69086
ČSN EN 14481 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu
ČSN EN 14481ČSN EN 14481 Tato část evropské normy specifikuje metodu zkoušení pro stanovení tukového kontaktu a je použitelná pro všechny potraviny. Zkoušení některých potravin může vyžadovat mod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13130-3 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin 
Katalogové číslo:  73011
ČSN EN 13130-3 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 3: Stanovení akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin
ČSN EN 13130-3ČSN EN 13130-3 Tato část evropské normy specifikuje metodu stanovení monomerního akrylonitrilu v potravinách a simulantech potravin. Tato metoda se používá u vodných simulantů potra
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13130-8 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech 
Katalogové číslo:  73271
ČSN EN 13130-8 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech
ČSN EN 13130-8ČSN EN 13130-8 Tato část evropské normy specifikuje metodu stanovení obsahu jednotlivých a celkových zbytkových isokyanátů v materiálech a předmětech z plastů. Metoda je použitelná
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1186-5 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely 
Katalogové číslo:  66386
ČSN EN 1186-5 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely
ČSN EN 1186-5ČSN EN 1186-5 Tato část této evropské normy popisuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin z jednoho povrchu plastů určeného pro styk s potravin
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1186-12 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot 
Katalogové číslo:  66383
ČSN EN 1186-12 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot
ČSN EN 1186-12ČSN EN 1186-12 Tato část evropské normy popisuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do tukových simulantů potravin z plastových materiálů a předmětů úplným ponořením zkuš
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15137 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů 
Katalogové číslo:  77159
ČSN EN 15137 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů
ČSN EN 15137ČSN EN 15137 Tato evropská norma popisuje stanovení NOGE složek s více než dvěmi aromatickými cykly (NOGE se dvěma cykly odpovídá BFDGE = bis(2,3-epoxypropyl)ether bis(2-hydroxyfenyl)
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 14577 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů 
Katalogové číslo:  73914
ČSN P CEN/TS 14577 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů
ČSN P CEN/TS 14577ČSN P CEN/TS 14577 Tato technická specifikace definuje metodu zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která má MW nižší než 1000. Metoda se používá u polym
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 13130-9 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech potravin 
Katalogové číslo:  74772
ČSN P CEN/TS 13130-9 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech potravin
ČSN P CEN/TS 13130-9ČSN P CEN/TS 13130-9 Tato část evropské normy specifikuje analytický postup stanovení vinylacetátu ve čtyřech konvenčních EU simulantech potravin, vodě, 10 % (objem/objem) vod
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 13130-10 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech potravin 
Katalogové číslo:  74771
ČSN P CEN/TS 13130-10 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech potravin
ČSN P CEN/TS 13130-10ČSN P CEN/TS 13130-10 Tato část evropské normy specifikuje analytický postup stanovení akrylamidu v simulantech potravin, vodě, 3% hmotnost/objem vodné kyselině octové, 15% o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13130-4 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech 
Katalogové číslo:  73012
ČSN EN 13130-4 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 4: Stanovení 1,3-butadienu v plastech
ČSN EN 13130-4ČSN EN 13130-4 Tato část evropské normy specifikuje metodu stanovení butadienového monomeru v polymerech. Metoda popsaná v této části normy se používá spolu s částí 1 této normy, kt
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1186-1 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace 
Katalogové číslo:  66388
ČSN EN 1186-1 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace
ČSN EN 1186-1ČSN EN 1186-1 Tato část evropské normy uvádí pokyny pro výběr vhodných podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace z plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami, do
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1186-6 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku 
Katalogové číslo:  66384
ČSN EN 1186-6 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku
ČSN EN 1186-6ČSN EN 1186-6 Tato část této evropské normy specifikuje metody zkoušení celkové migrace do simulantů mastných potravin pouze z jednoho povrchu plastů ve formě fólie nebo desky, který
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1186-2 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření 
Katalogové číslo:  66387
ČSN EN 1186-2 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření
ČSN EN 1186-2ČSN EN 1186-2 Tato část evropské normy popisuje metody zkoušení celkové migrace materiálů a předmětů z plastů do tukových simulantů potravin při celkovém ponoření zkušebních vzorků p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1186-7 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku 
Katalogové číslo:  66385
ČSN EN 1186-7 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku
ČSN EN 1186-7ČSN EN 1186-7 Tato část evropské normy specifikuje metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin z plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami, a k
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1186-10 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje) 
Katalogové číslo:  67103
ČSN EN 1186-10 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 10: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje (modifikovaná metoda pro případy, kdy se projeví neúplná extrakce olivového oleje)
ČSN EN 1186-10ČSN EN 1186-10 Tato část evropské normy popisuje metody zkoušení celkové migrace materiálů a předmětů z plastů do tukových simulantů potravin při celkovém ponoření zkušebních vzorků
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1186-14 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 14: Metody zkoušení pro "náhradní zkoušky" pro stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu 
Katalogové číslo:  67401
ČSN EN 1186-14 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 14: Metody zkoušení pro "náhradní zkoušky" pro stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu
ČSN EN 1186-14ČSN EN 1186-14 Tato evropská norma popisuje zkušební metody "náhradních zkoušek" používající těkavá zkušební média isooktan a 95% (objem/objem) vodný ethanol, pro stanovení celkové
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14233 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Stanovení teploty materiálů a předmětů z plastů na rozhraní plast/potravina během ohřevu v mikrovlnné a konvenční troubě pro volbu příslušné teploty při zkoušení migrace 
Katalogové číslo:  67747
ČSN EN 14233 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Stanovení teploty materiálů a předmětů z plastů na rozhraní plast/potravina během ohřevu v mikrovlnné a konvenční troubě pro volbu příslušné teploty při zkoušení migrace
ČSN EN 14233ČSN EN 14233 Tato evropská norma specifikuje metody měření teploty materiálů a předmětů z plastů ve styku s potravinami během mikrovlnného ohřevu a ohřevu v konvenční troubě za účelem
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13130-5 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylidenchloridu v simulantech potravin 
Katalogové číslo:  73268
ČSN EN 13130-5 - Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylidenchloridu v simulantech potravin
ČSN EN 13130-5ČSN EN 13130-5 Tato část evropské normy specifikuje metodu stanovení vinylidenchloridového monomeru v simulantech potravin. Tato metoda se používá u vodných simulantů potravin, tuko
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat