Sponzorovaný odkaz

6400 Plasty. Všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 10350-1 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření 
Katalogové číslo:  505101
ČSN EN ISO 10350-1 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření
ČSN EN ISO 10350-1ČSN EN ISO 10350-1 Řada norem ISO 10350 určuje konkrétní zkušební metody pro stanovení a prezentaci srovnatelných hodnot určitých základních vlastností plastů. Obecně je každá v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17422 - Plasty - Environmentální aspekty - Obecné směrnice pro jejich začleňování do norem 
Katalogové číslo:  508573
ČSN EN ISO 17422 - Plasty - Environmentální aspekty - Obecné směrnice pro jejich začleňování do norem
ČSN EN ISO 17422ČSN EN ISO 17422 This document provides a structure for inclusion of environmental aspects in standards for plastics products. It proposes an approach which is directed at minimiz
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11403-2 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti 
Katalogové číslo:  92722
ČSN EN ISO 11403-2 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti
ČSN EN ISO 11403-2ČSN EN ISO 11403-2 Tato část ISO 11403 specifikuje zkušební postupy pro stanovení a prezentaci vícebodových hodnot následujících tepelných a zpracovatelských vlastností plastů:
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1043-1 - Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky 
Katalogové číslo:  90781
ČSN EN ISO 1043-1 - Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky
ČSN EN ISO 1043-1ČSN EN ISO 1043-1 Tato část ISO 1043 definuje zkratky základních polymerů používaných pro plasty, značky pro složky těchto zkratek a značky pro zvláštní charakteristiky plastů. Zah
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1043-3 - Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla 
Katalogové číslo:  501797
ČSN EN ISO 1043-3 - Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla
ČSN EN ISO 1043-3ČSN EN ISO 1043-3 This part of ISO 1043 provides uniform symbols for components of terms relating to plasticizers to form abbreviated terms. It includes, in general, only those abb
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 20457 - Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky 
Katalogové číslo:  509861
ČSN ISO 20457 - Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky
ČSN ISO 20457ČSN ISO 20457 Tento dokument specifikuje možné výrobní tolerance tvářených částí z plastů. Tento dokument specifikuje všechny integrální prvky s obecnými tolerancemi s tolerancí p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 1043-4 - Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady 
Katalogové číslo:  57954
ČSN EN ISO 1043-4 - Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady
ČSN EN ISO 1043-4
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 0011 - Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  32726
ČSN 64 0011 - Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy
ČSN 64 0011ČSN 64 0011 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání plastových výrobků tvářených. V čl. 7 je výslovně uvedeno, že materiál na výrobky, určené pro přímý styk s poživatinami, musí o
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10350-2 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny 
Katalogové číslo:  89264
ČSN EN ISO 10350-2 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny
ČSN EN ISO 10350-2ČSN EN ISO 10350-2 Norma ČSN EN ISO 10350 uvádí specifické zkušební postupy pro stanovení a prezentaci srovnatelných hodnot určitých základních vlastností plastů. Obecně je kaž
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 472 - Plasty - Slovník 
Katalogové číslo:  98311
ČSN EN ISO 472 - Plasty - Slovník
ČSN EN ISO 472ČSN EN ISO 472 Tato mezinárodní norma definuje termíny používané v plastikářském průmyslu, včetně termínů a definic, které se vyskytují v normách na plasty (vypracovaných ISO/TC 61),
Cena:  2 145,- Kč
ČSN EN ISO 11469 - Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů 
Katalogové číslo:  501585
ČSN EN ISO 11469 - Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů
ČSN EN ISO 11469ČSN EN ISO 11469 This International Standard specifies a system of uniform marking of products that have been fabricated from plastics materials. Provision for the process or proc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1043-4 ZMĚNA A1 - Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady 
Katalogové číslo:  501089
ČSN EN ISO 1043-4 ZMĚNA A1 - Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady
ČSN EN ISO 1043-4 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 472 OPRAVA 1 - Plasty - Slovník 
Katalogové číslo:  501210
ČSN EN ISO 472 OPRAVA 1 - Plasty - Slovník
ČSN EN ISO 472 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 11403-3 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti 
Katalogové číslo:  96700
ČSN EN ISO 11403-3 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti
ČSN EN ISO 11403-3ČSN EN ISO 11403-3 ČSN EN ISO 11403-3 specifikuje zkušební postupy pro stanovení a prezentaci vícebodových hodnot, které popisují chování plastů v těchto typech prostředí: prodlou
Cena:  347,- Kč
ČSN 64 0054 - Plasty. Viditelné vady ve výrobcích ze sklem vyztužených plastů a jejich klasifikace 
Katalogové číslo:  04665
ČSN 64 0054 - Plasty. Viditelné vady ve výrobcích ze sklem vyztužených plastů a jejich klasifikace
ČSN 64 0054ČSN 64 0054 Norma určuje a sjednocuje názvosloví viditelných vad ve výrobcích ze sklem vyztužených plastů. Podává současně popis vad doprovázených fotografiemi, popř. náčrtkem. Norma
Cena:  446,- Kč
ČSN 64 0003 - Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví 
Katalogové číslo:  20231
ČSN 64 0003 - Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví
ČSN 64 0003ČSN 64 0003 Tato norma obsahuje pojmy z oblasti zhodnocení plastového odpadu včetně jejich definic, které jsou určeny k použití v technické dokumentaci, odborné literatuře, obchodním
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 0090 - Plasty. Skladování výrobků z plastů 
Katalogové číslo:  29733
ČSN 64 0090 - Plasty. Skladování výrobků z plastů
ČSN 64 0090ČSN 64 0090 Norma platí pro skladování výrobků z plastů. Nerozhoduje, zda jsou skladovány samostatně či jako součást jiného výrobku. Při skladování výrobků z plastů se nedovoluje vyst
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 11403-1 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti 
Katalogové číslo:  96701
ČSN EN ISO 11403-1 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti
ČSN EN ISO 11403-1ČSN EN ISO 11403-1 ČSN EN ISO 11403-1 specifikuje zkušební postupy pro stanovení a prezentaci vícebodových hodnot těchto mechanických vlastností plastů: dynamický modul; tahové vl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1043-2 - Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály 
Katalogové číslo:  90780
ČSN EN ISO 1043-2 - Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály
ČSN EN ISO 1043-2ČSN EN ISO 1043-2 Tato část ISO 1043 specifikuje jednotné značky pro termíny týkající se plniv a výztužných materiálů. Zahrnuty jsou pouze takové značky, které mají zavedené použit
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 472 ZMĚNA A1 - Plasty - Slovník 
Katalogové číslo:  508042
ČSN EN ISO 472 ZMĚNA A1 - Plasty - Slovník
ČSN EN ISO 472 ZMĚNA A1
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat