Sponzorovaný odkaz

6440 Vrstvené hmoty, lamináty

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 3344 - Výztuže - Stanovení obsahu vlhkosti 
Katalogové číslo:  52144
ČSN EN ISO 3344 - Výztuže - Stanovení obsahu vlhkosti
ČSN EN ISO 3344
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13894-1 - Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 1: Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  97928
ČSN EN ISO 13894-1 - Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 1: Metody zkoušení
ČSN EN ISO 13894-1ČSN EN ISO 13894-1 This part of ISO 13894 specifies the methods of test for determination of the properties of composite elements surfaced, and possibly edged, with high-pressure
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12654-3 - Textilní sklo - Nitě - Část 3: Požadavky pro obecné aplikace 
Katalogové číslo:  55701
ČSN EN 12654-3 - Textilní sklo - Nitě - Část 3: Požadavky pro obecné aplikace
ČSN EN 12654-3
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 4002 ZMĚNA 1 - Plasty. Standardní skelné lamináty 
Katalogové číslo:  55054
ČSN 64 4002 ZMĚNA 1 - Plasty. Standardní skelné lamináty
ČSN 64 4002 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 13894-2 - Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 2: Specifikace pro kompozitní prvky s podklady na bázi dřeva pro vnitřní použití 
Katalogové číslo:  97929
ČSN EN ISO 13894-2 - Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 2: Specifikace pro kompozitní prvky s podklady na bázi dřeva pro vnitřní použití
ČSN EN ISO 13894-2ČSN EN ISO 13894-2 This part of ISO 13894 describes the general properties of composite elements surfaced, and possibly edged, with high-pressure decorative laminate (HPDL) as def
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 1890 - Výztuž - Nitě - Stanovení počtu zákrutů 
Katalogové číslo:  84115
ČSN EN ISO 1890 - Výztuž - Nitě - Stanovení počtu zákrutů
ČSN EN ISO 1890
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1889 - Výztuž - Nitě - Stanovení délkové hmotnosti 
Katalogové číslo:  84462
ČSN EN ISO 1889 - Výztuž - Nitě - Stanovení délkové hmotnosti
ČSN EN ISO 1889
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2078 - Textilní sklo - Nitě - Označování 
Katalogové číslo:  26572
ČSN EN ISO 2078 - Textilní sklo - Nitě - Označování
ČSN EN ISO 2078ČSN EN ISO 2078 Tato norma ustanovuje systém označování skleněných textilních nití (zahrnuje nit, jednoduché, sdružené, skané, kablované, tvarované, prameny z nekonečných i staplov
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 4002 - Plasty. Standardní skelné lamináty 
Katalogové číslo:  29876
ČSN 64 4002 - Plasty. Standardní skelné lamináty
ČSN 64 4002ČSN 64 4002 Norma platí pro stanovení vybraných vlastností na zkušebních tělesech ze standardních skelných laminátů. neplatí pro stanovení vlastností výrobků ze skelných laminátů. Sta
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62 - Plasty vyztužené sklem. Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení 
Katalogové číslo:  19657
ČSN EN 62 - Plasty vyztužené sklem. Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení
ČSN EN 62ČSN EN 62 Norma je identická s EN 62:1977. Předepisuje standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení plastů, vyztužených skleněnými textiliemi. Postup zkoušky je popsán. ČSN EN 62
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12654-1 - Textilní sklo - Nitě - Část 1: Označování 
Katalogové číslo:  55699
ČSN EN 12654-1 - Textilní sklo - Nitě - Část 1: Označování
ČSN EN 12654-1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 59 - Sklem vyztužené plasty - Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol 
Katalogové číslo:  99997
ČSN EN 59 - Sklem vyztužené plasty - Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol
ČSN EN 59ČSN EN 59 This European Standard specifies a method for determining the indentation hardness of glass reinforced plastics materials by means of a Barcol hardness tester. The Barcol hardn
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat