Sponzorovaný odkaz

6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 13802 - Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu 
Katalogové číslo:  98342
ČSN EN ISO 13802 - Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu
ČSN EN ISO 13802ČSN EN ISO 13802 This International Standard specifies frequency and methods for the verification of pendulum impact-testing machines used for the Charpy impact test, Izod impact te
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 180 ZMĚNA A1 - Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod 
Katalogové číslo:  78818
ČSN EN ISO 180 ZMĚNA A1 - Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod
ČSN EN ISO 180 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 2039-1 - Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky 
Katalogové číslo:  67961
ČSN EN ISO 2039-1 - Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky
ČSN EN ISO 2039-1ČSN EN ISO 2039-1 Norma specifikuje metodu pro stanovení tvrdosti plastů a ebonitu vtlačováním zatížené měřicí kuličky. Takto stanovená hodnota tvrdosti může poskytovat údaje pro
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 0600 - Plasty. Stanovení přilnavosti fólií a plošných materiálů po stlačení 
Katalogové číslo:  32044
ČSN 64 0600 - Plasty. Stanovení přilnavosti fólií a plošných materiálů po stlačení
ČSN 64 0600ČSN 64 0600 Norma zavádí metodu stanovení přilnavosti fólií a jiných plošných materiálů z plastů po stlačení. Je určena především pro fólie z plastů, nánosované a impregnované podklad
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 14129 - Vlákny vyztužené plastové kompozity Tahová zkouška na ±45° laminátech pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace, smykového modulu a smykové pevnosti v rovině 
Katalogové číslo:  55169
ČSN EN ISO 14129 - Vlákny vyztužené plastové kompozity  Tahová zkouška na ±45° laminátech pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace, smykového modulu a smykové pevnosti v rovině
ČSN EN ISO 14129ČSN EN ISO 14129 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14129:1997. Evropská norma EN ISO 14129:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 527-1 - Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  510009
ČSN EN ISO 527-1 - Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy
ČSN EN ISO 527-1ČSN EN ISO 527-1 V tomto dokumentu jsou specifikovány obecné zásady pro stanovení tahových vlastností plastů a plastových kompozitů za definovaných podmínek zkoušení. Je definován
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 178 - Plasty - Stanovení ohybových vlastností 
Katalogové číslo:  508675
ČSN EN ISO 178 - Plasty - Stanovení ohybových vlastností
ČSN EN ISO 178ČSN EN ISO 178 Tento dokument uvádí metodu pro stanovení ohybových vlastností tuhých plastů a polotuhých plastů za definovaných podmínek. Je definováno preferované zkušební těleso,
Cena:  358,- Kč
ČSN 64 0618 - Zkoušení plastů. Únava při kmitavém namáhání 
Katalogové číslo:  04695
ČSN 64 0618 - Zkoušení plastů. Únava při kmitavém namáhání
ČSN 64 0618ČSN 64 0618 Norma platí pro zkoušení plastů na únavu s konstantním výkmitem zatížení či deformace. Norma obsahuje základní údaje pro dodržení postupu při únavových zkouškách a uvádí z
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 180 - Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod 
Katalogové číslo:  62572
ČSN EN ISO 180 - Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod
ČSN EN ISO 180ČSN EN ISO 180 Norma definuje metodu pro stanovení rázové a vrubové houževnatosti Izod pro různé typy zkušebních těles a uspořádání zkoušky. Metodou lze posoudit křehkost či houžev
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12114 - Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení vytvrzovacích charakteristik 
Katalogové číslo:  55167
ČSN EN ISO 12114 - Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení vytvrzovacích charakteristik
ČSN EN ISO 12114ČSN EN ISO 12114 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12114:1997. Evropská norma EN ISO 12114:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11248 - Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Hodnocení krátkodobé odolnosti při zvýšených teplotách 
Katalogové číslo:  57871
ČSN EN ISO 11248 - Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Hodnocení krátkodobé odolnosti při zvýšených teplotách
ČSN EN ISO 11248ČSN EN ISO 11248 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11248:1999. Evropská norma EN ISO 11248:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6383-2 - Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda 
Katalogové číslo:  17657
ČSN ISO 6383-2 - Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda
ČSN ISO 6383-2ČSN ISO 6383-2 Norma obsahuje ISO 6383-2:1983. ISO 6383 se skládá z následujících částí: Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa typu trouser. Část 2: Elmendorfova metoda. Tato
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12115 - Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení tekutosti, zrání a skladovatelnosti 
Katalogové číslo:  55168
ČSN EN ISO 12115 - Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení tekutosti, zrání a skladovatelnosti
ČSN EN ISO 12115ČSN EN ISO 12115 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12115:1997. Evropská norma EN ISO 12115:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 868 - Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore) 
Katalogové číslo:  68533
ČSN EN ISO 868 - Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)
ČSN EN ISO 868ČSN EN ISO 868 Norma specifikuje metodu Shore pro stanovení tvrdosti plastů a ebonitu vtlačováním hrotu tvrdoměru typu A (pro měkčí materiály) a typu D (pro tvrdší materiály). Metod
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 0609 - Zkoušení plastů. Stanovení smrštění smrštitelných fólií 
Katalogové číslo:  04691
ČSN 64 0609 - Zkoušení plastů. Stanovení smrštění smrštitelných fólií
ČSN 64 0609ČSN 64 0609 Norma platí pro stanovení smrštění smrštitelných plastových fólií. Podstata zkoušky i její provedení je podrobně popsáno. ČSN 64 0609 byla schválena 10.10.1977 a nabyla úč
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 0620 - Plasty. Stanovení teploty křehnutí při ohybu 
Katalogové číslo:  29797
ČSN 64 0620 - Plasty. Stanovení teploty křehnutí při ohybu
ČSN 64 0620ČSN 64 0620 Touto normou se zavádí ST SEV 3759-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o jeden obrázek. Norma RVHP se vztahuje na plasty s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 899-1 - Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu 
Katalogové číslo:  505281
ČSN EN ISO 899-1 - Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu
ČSN EN ISO 899-1ČSN EN ISO 899-1 Tento dokument předepisuje metodu stanovení krípu v tahu plastů ve tvaru standardních zkušebních těles za předepsaných podmínek, jako je předběžná úprava, teplota a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 527-3 - Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky 
Katalogové číslo:  508002
ČSN EN ISO 527-3 - Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky
ČSN EN ISO 527-3ČSN EN ISO 527-3 Tento dokument specifikuje podmínky pro stanovení tahových vlastností fólií nebo desek z plastů o tloušťce menší než 1 mm na základě obecných principů uvedených v I
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 0610 - Zkoušení plastů. Stanovení rozměrové stálosti fólií 
Katalogové číslo:  04692
ČSN 64 0610 - Zkoušení plastů. Stanovení rozměrové stálosti fólií
ČSN 64 0610ČSN 64 0610 Norma platí pro stanovení rozměrové stálosti fólií z plastů za podmínek předepsaných tímto postupem, tj. tvaru a rozměrů zkušebních těles, teploty a doby zkoušky. Podstata
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 6383-1 - Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser 
Katalogové číslo:  99837
ČSN EN ISO 6383-1 - Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser
ČSN EN ISO 6383-1ČSN EN ISO 6383-1 This part of ISO 6383 specifies a method of determining the tear resistance of plastic film or sheet less than 1 mm thick, in the form of standard trouser-shaped
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 179-2 - Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška 
Katalogové číslo:  58111
ČSN EN ISO 179-2 - Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška
ČSN EN ISO 179-2ČSN EN ISO 179-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 179-2:1999. Evropská norma EN ISO 179-2:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 179-1 - Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška 
Katalogové číslo:  87396
ČSN EN ISO 179-1 - Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška
ČSN EN ISO 179-1ČSN EN ISO 179-1 Tato část ISO 179 specifikuje metodu pro stanovení rázových vlastností Charpy plastů za stanovených podmínek. Definuje různé typy zkušebních těles a různá uspořádán
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6603-2 - Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška 
Katalogové číslo:  62507
ČSN EN ISO 6603-2 - Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška
ČSN EN ISO 6603-2ČSN EN ISO 6603-2 Norma uvádí zkušební metodu pro stanovení rázových vlastností plastů průrazem desky. ISO 6603-1 se používá v případech, kdy k popisu rázového chování postačuje
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 604 - Plasty - Stanovení tlakových vlastností 
Katalogové číslo:  70091
ČSN EN ISO 604 - Plasty - Stanovení tlakových vlastností
ČSN EN ISO 604ČSN EN ISO 604 Norma popisuje metody pro stanovení vlastností plastů ze zkoušky tlakem. Předmět normy je rozšířen o materiály vyztužené vlákny o délce před zpracováním menší než 7,5
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat