Sponzorovaný odkaz

6464 Plastové potrubní systémy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 15874-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky 
Katalogové číslo:  93637
ČSN EN ISO 15874-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky
ČSN EN ISO 15874-3ČSN EN ISO 15874-3 Tato část ISO 15874 specifikuje obecná hlediska pro polypropylenové (PP) potrubní systémy určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na to,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1796 - Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) 
Katalogové číslo:  93386
ČSN EN 1796 - Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
ČSN EN 1796ČSN EN 1796 Tato evropská norma stanoví požadované vlastnosti potrubního systému a jeho součástí vyráběných z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyes
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 21003-2 - Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky 
Katalogové číslo:  82971
ČSN EN ISO 21003-2 - Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky
ČSN EN ISO 21003-2ČSN EN ISO 21003-2 Jedná se o část 2 systémové normy, která specifikuje požadavky na vícevrstvé potrubní systémy. určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budov bez ohledu na
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15877-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  84010
ČSN EN ISO 15877-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně
ČSN EN ISO 15877-1ČSN EN ISO 15877-1 Tato část ISO 15877 specifikuje obecná hlediska pro potrubní systémy z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C) určené pro rozvod horké a studené vody uvnitř budo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13476-2 - Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A 
Katalogové číslo:  79909
ČSN EN 13476-2 - Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A
ČSN EN 13476-2ČSN EN 13476-2 Tato norma je součástí systémové normy pro plastové potrubní systémy z různých materiálů pro specifické aplikace. Tato část EN 13476 společně s EN 13476-1 specifikuje
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12201-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  90197
ČSN EN 12201-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 12201-1ČSN EN 12201-1 Systémová norma, jejíž součástí je tato Část 1, specifikuje požadavky na potrubní systém a jeho součásti vyrobené z polyethylenu (PE). Potrubní systém je určen pro rozv
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13260 - Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení 
Katalogové číslo:  90401
ČSN EN ISO 13260 - Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení
ČSN EN ISO 13260ČSN EN ISO 13260 Tato norma specifikuje dvě metody zkoušení trubek a tvarovek nebo spojů plastových potrubních systémů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1555-2 - Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky 
Katalogové číslo:  87904
ČSN EN 1555-2 - Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
ČSN EN 1555-2ČSN EN 1555-2 Tato část systémové normy specifikuje charakteristiky trubek vyrobených z polyethylenu (PE) určené pro potrubní systémy pro rozvod plynných paliv. Uvádí požadavky, materi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10931 - Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém 
Katalogové číslo:  76366
ČSN EN ISO 10931 - Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém
ČSN EN ISO 10931ČSN EN ISO 10931 Tato mezinárodní norma specifikuje vlastnosti a požadavky na potrubní systémy a jejich součásti vyrobené z polyvinylidenfluoridu (PVDF) pro nadzemní použití v prů
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15875-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  71822
ČSN EN ISO 15875-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně
ČSN EN ISO 15875-1ČSN EN ISO 15875-1 ČSN EN ISO 15875 část 1 je součástí systémové normy, která specifikuje požadavky na potrubní systémy vyrobené ze síťovaného polyethylenu (PE-X). Potrubní syst
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 13953 - Trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) - Zkouška tahových vlastností a způsobu porušení zkušebních těles vyrobených svařováním na tupo 
Katalogové číslo:  97230
ČSN ISO 13953 - Trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) - Zkouška tahových vlastností a způsobu porušení zkušebních těles vyrobených svařováním na tupo
ČSN ISO 13953ČSN ISO 13953 Tato mezinárodní norma obsahuje zkušební metodu ke stanovení tahových vlastností a způsobu porušení sestav potrubí z polyethylenu (PE) vyrobených svařováním na tupo.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 15306+Amd. 1 - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku 
Katalogové číslo:  97541
ČSN ISO 15306+Amd. 1 - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku
ČSN ISO 15306+Amd. 1ČSN ISO 15306+Amd. 1 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu ke stanovení odolnosti sklem vyztužených trubek z reaktoplastů (GRP) proti střídavému vnitřnímu přetlaku. Pos
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 13956 - Plastové trubky a tvarovky - Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů - Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou 
Katalogové číslo:  97066
ČSN ISO 13956 - Plastové trubky a tvarovky - Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů - Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou
ČSN ISO 13956ČSN ISO 13956 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů mezi trubkami z polyethylenu (PE) a elektrotvarovkami nebo sedlovými spoji, kt
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13264 - Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek 
Katalogové číslo:  97065
ČSN EN ISO 13264 - Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek
ČSN EN ISO 13264ČSN ISO 13264 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek z termoplastů určených pro beztlakové stokové sítě a k
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 14541 - Trubky a tvarovky z plastů - Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu 
Katalogové číslo:  94685
ČSN P CEN/TS 14541 - Trubky a tvarovky z plastů - Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu
ČSN P CEN/TS 14541ČSN P CEN/TS 14541 Tato technická specifikace stanoví definice, doporučené charakteristiky a zkušební metody týkající se používání jiných než čistých původních PVC-U, PP a PE mate
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13598-2 - Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty 
Katalogové číslo:  501019
ČSN EN 13598-2 - Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty
ČSN EN 13598-2ČSN EN 13598-2 This European Standard specifies the definitions and requirements for buried manholes and inspection chambers installed in non-pressure drainage and sewerage systems
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15876-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  502481
ČSN EN ISO 15876-1 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně
ČSN EN ISO 15876-1ČSN EN ISO 15876-1 This document specifies the general aspects of polybutene-1 (PB-1) piping systems intended to be used for hot and cold water installations within buildings fo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15876-5 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému 
Katalogové číslo:  502478
ČSN EN ISO 15876-5 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému
ČSN EN ISO 15876-5ČSN EN ISO 15876-5 This document specifies the characteristics of the fitness for purpose of polybutene-1 (PB-1) piping systems, intended to be used for hot and cold water insta
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 2507-3 - Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA 
Katalogové číslo:  504110
ČSN EN ISO 2507-3 - Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA
ČSN EN ISO 2507-3ČSN EN ISO 2507-3 This part of ISO 2507 specifies the particular test conditions for determining the Vicat softening temperature of acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and acrylo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11297-3 - Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami 
Katalogové číslo:  507486
ČSN EN ISO 11297-3 - Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
ČSN EN ISO 11297-3ČSN EN ISO 11297-3 Tento dokument specifikuje metodu vyvložkování těsně přiléhajícím trubkami pro trubky a tvarovky používané pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stoko
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat