Sponzorovaný odkaz

6493 Kompozity. Zkoušení vlastností

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13706-1 - Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování 
Katalogové číslo:  77477
ČSN EN 13706-1 - Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování
ČSN EN 13706-1ČSN EN 13706-1 Tato norma specifikuje systém datových bloků pro označování konstrukčních profilů, které byly vyrobeny pultruzí (tažením) z kompozitů na bázi plastů vyztužených vlákny.
Cena:  95,- Kč
ČSN P CEN/TS 17158 - Kompozity vyrobené z materiálů na bázi celulózy a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Stanovení velikosti částic lignocelulózového materiálu 
Katalogové číslo:  505542
ČSN P CEN/TS 17158 - Kompozity vyrobené z materiálů na bázi celulózy a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Stanovení velikosti částic lignocelulózového materiálu
ČSN P CEN/TS 17158ČSN P CEN/TS 17158 This document specifies mechanical and optical test methods for the determination of particle size of lignocellulosic material for use in wood plastic composite
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15534-1+A1 - Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků 
Katalogové číslo:  504530
ČSN EN 15534-1+A1 - Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků
ČSN EN 15534-1+A1ČSN EN 15534-1+A1 This European Standard specifies test methods for the determination of properties of composites made from cellulose-based materials and thermoplastics, usually
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 20337 - Vlákny vyztužené plastové kompozity - Zkouška střihem za použití rámu pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace a smykového modulu 
Katalogové číslo:  509278
ČSN EN ISO 20337 - Vlákny vyztužené plastové kompozity - Zkouška střihem za použití rámu pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace a smykového modulu
ČSN EN ISO 20337ČSN EN ISO 20337 This document specifies a method using a shear test apparatus for measuring the in-plane shear stress/shear strain response, shear modulus and shear strength of con
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 15534-2 - Kompozity plast-dřevo (WPC) - Část 2: Charakteristika WPC materiálů 
Katalogové číslo:  79225
ČSN P CEN/TS 15534-2 - Kompozity plast-dřevo (WPC) - Část 2: Charakteristika WPC materiálů
ČSN P CEN/TS 15534-2
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13706-3 - Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky 
Katalogové číslo:  77479
ČSN EN 13706-3 - Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky
ČSN EN 13706-3ČSN EN 13706-3 Tato norma určuje specifikaci pultrudovaných (tažených) profilů. Specifikace uvádí minimální hodnoty technických parametrů konstrukčních pultrudovaných profilů ve vztah
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13706-2 - Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky 
Katalogové číslo:  77478
ČSN EN 13706-2 - Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
ČSN EN 13706-2ČSN EN 13706-2 Tato norma uvádí obecné požadavky, které platí pro specifikaci použitelné k upřesnění všech typů pultrudovaných (tažených) profilů podle předmětu části 1 ČSN EN 1370, s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15534-6+A1 - Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení 
Katalogové číslo:  504349
ČSN EN 15534-6+A1 - Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení
ČSN EN 15534-6+A1ČSN EN 15534-6+A1 This part of EN 15534 specifies the characteristics of fencing profiles and elements made from cellulose-based materials and thermoplastics, usually called wood
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat