Sponzorovaný odkaz

6415 Fenolické pryskyřice

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 9771 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení pseudoadiabatického vzrůstu teploty kapalných rezolů vytvrzovanných v kyselém prostředí 
Katalogové číslo:  51856
ČSN EN ISO 9771 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení pseudoadiabatického vzrůstu teploty kapalných rezolů vytvrzovanných v kyselém prostředí
ČSN EN ISO 9771ČSN EN ISO 9771 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9771:1997. Evropská norma EN ISO 9771:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 9396 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení doby gelace při dané teplotě v automatickém přístroji 
Katalogové číslo:  62043
ČSN EN ISO 9396 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení doby gelace při dané teplotě v automatickém přístroji
ČSN EN ISO 9396ČSN EN ISO 9396 Tato norma předepisuje metodu stanovení doby gelace fenolických pryskyřic při dané teplotě automatickým přístrojem za předepsaných podmínek. Pryskyřice se zkoušejí
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 308 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení acetonového extraktu (zdánlivý obsah pryskyřice v nevytvrzeném materiálu) 
Katalogové číslo:  54727
ČSN EN ISO 308 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení acetonového extraktu (zdánlivý obsah pryskyřice v nevytvrzeném materiálu)
ČSN EN ISO 308ČSN EN ISO 308 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 308:1997. Evropská norma EN ISO 308:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8989 - Plasty - Kapalné fenolické pryskyřice - Stanovení mísitelnosti s vodou 
Katalogové číslo:  56021
ČSN EN ISO 8989 - Plasty - Kapalné fenolické pryskyřice - Stanovení mísitelnosti s vodou
ČSN EN ISO 8989ČSN EN ISO 8989 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8989:1998. Evropská norma EN ISO 8989:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8619 - Plasty - Práškové fenolické pryskyřice - Stanovení délky toku na vyhřívané skleněné desce 
Katalogové číslo:  73702
ČSN EN ISO 8619 - Plasty - Práškové fenolické pryskyřice - Stanovení délky toku na vyhřívané skleněné desce
ČSN EN ISO 8619ČSN EN ISO 8619 Norma předepisuje metodu stanovení délky toku práškových teplem tvrditelných fenolických pryskyřic, používanou při výrobě a kontrole kvality. Při předepsaném způsob
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 9944 - Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení elektrické vodivosti pryskyřičných extraktů 
Katalogové číslo:  16111
ČSN ISO 9944 - Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení elektrické vodivosti pryskyřičných extraktů
ČSN ISO 9944ČSN ISO 9944 Norma obsahuje ISO 9944:1990. Tato zkušební norma v Národní předmluvě uvádí mezi souvisícími normami ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 8975 - Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH 
Katalogové číslo:  16176
ČSN ISO 8975 - Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH
ČSN ISO 8975ČSN ISO 8975 Norma obsahuje ISO 8975:1989. Tato zkušební norma v Národní předmluvě uvádí mezi souvisícími normami ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 8975 ZMĚNA 1 - Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH 
Katalogové číslo:  18915
ČSN ISO 8975 ZMĚNA 1 - Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH
ČSN ISO 8975 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 8974 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu zbytkového fenolu plynovou chromatografií 
Katalogové číslo:  66002
ČSN EN ISO 8974 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu zbytkového fenolu plynovou chromatografií
ČSN EN ISO 8974ČSN EN ISO 8974 Tato norma předepisuje dva způsoby stanovení obsahu zbytkového fenolu ve fenolických pryskyřicích metodou plynové chromatografie. Metoda A popisuje stanovení s použ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10082 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Definice a zkušební metody 
Katalogové číslo:  60017
ČSN EN ISO 10082 - Plasty - Fenolické pryskyřice - Definice a zkušební metody
ČSN EN ISO 10082
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat