Sponzorovaný odkaz

6454 Zkoušení lehčených hmot

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 64 5421 - Zkoušení lehčených hmot. Stanovení nasákavosti lehčených hmot 
Katalogové číslo:  04733
ČSN 64 5421 - Zkoušení lehčených hmot. Stanovení nasákavosti lehčených hmot
ČSN 64 5421ČSN 64 5421 Norma platí pro nasákavosti tvrdých a měkkých lehčených hmot na bázi makromolekulárních látek. Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně pops
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8307 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky 
Katalogové číslo:  506142
ČSN EN ISO 8307 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky
ČSN EN ISO 8307ČSN EN ISO 8307 This document specifies a method for determining the resilience by ball rebound of flexible cellular polymeric materials.
Cena:  232,- Kč
ČSN 64 5425 - Zkoušení lehčených hmot. Stanovení propustnosti tvrdých lehčených hmot pro vodní páru 
Katalogové číslo:  04734
ČSN 64 5425 - Zkoušení lehčených hmot. Stanovení propustnosti tvrdých lehčených hmot pro vodní páru
ČSN 64 5425ČSN 64 5425 Norma platí pro propustnosti tvrdých lehčených hmot pro vodní páru. Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 64 5425 byla schvál
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 2440 - Měkké lehčené materiály - Zkouška urychleným stárnutím 
Katalogové číslo:  58606
ČSN EN ISO 2440 - Měkké lehčené materiály - Zkouška urychleným stárnutím
ČSN EN ISO 2440
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1923 - Lehčené plasty a pryž - Stanovení lineárních rozměrů 
Katalogové číslo:  21196
ČSN EN ISO 1923 - Lehčené plasty a pryž - Stanovení lineárních rozměrů
ČSN EN ISO 1923ČSN EN ISO 1923 Norma je identická s EN ISO 1923:1995. Udává charakteristiku a výběr měřidel pro zjišťování lineárních rozměrů desek, bloků a zkušebních těles z lehčených materiál
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 4590 - Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených buněk 
Katalogové číslo:  501758
ČSN EN ISO 4590 - Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených buněk
ČSN EN ISO 4590ČSN EN ISO 4590 Tato mezinárodní norma specifikuje obecný postup stanovení objemových procent otevřených a uzavřených buněk tuhých lehčených plastů měřením nejprve geometrického obje
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3582 - Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni 
Katalogové číslo:  63081
ČSN EN ISO 3582 - Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni
ČSN EN ISO 3582ČSN EN ISO 3582 Tato norma předepisuje laboratorní třídící postup prováděný v malém měřítku za účelem porovnání charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles z měkkých lehčený
Cena:  232,- Kč
ČSN 64 5432 - Zkoušení lehčených hmot. Stanovení tahových vlastností tvrdých lehčených hmot 
Katalogové číslo:  04736
ČSN 64 5432 - Zkoušení lehčených hmot. Stanovení tahových vlastností tvrdých lehčených hmot
ČSN 64 5432ČSN 64 5432 Norma platí pro stanovení tahových vlastností tvrdých lehčených hmot na bázi makromolekulárních látek, zjišťovaných na standardních zkušebních tělesech za definovaných pod
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 9054 - Tvrdé lehčené plasty - Zkušební metody pro vysokohustotní materiály s kůrou 
Katalogové číslo:  58814
ČSN EN ISO 9054 - Tvrdé lehčené plasty - Zkušební metody pro vysokohustotní materiály s kůrou
ČSN EN ISO 9054ČSN EN ISO 9054 Tato norma uvádí základní zkušební postupy pro stanovení fyzikálních vlastností vysokohustotních tvrdých, lehčených plastů s kůrou s hustotou vyšší než 100 kg/m3.
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 10066 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení krípu při namáhání tlakem 
Katalogové číslo:  54793
ČSN EN ISO 10066 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení krípu při namáhání tlakem
ČSN EN ISO 10066ČSN EN ISO 10066 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10066:1997. Evropská norma EN ISO 10066:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 4638 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení propustnosti vzduchu 
Katalogové číslo:  21139
ČSN EN ISO 4638 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení propustnosti vzduchu
ČSN EN ISO 4638ČSN EN ISO 4638 Norma je identická s EN ISO 4638:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 4638:1984 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Specif
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7214 - Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  90978
ČSN EN ISO 7214 - Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení
ČSN EN ISO 7214
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 8067 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání 
Katalogové číslo:  507093
ČSN EN ISO 8067 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání
ČSN EN ISO 8067ČSN EN ISO 8067 Tento dokument specifikuje dvě metody stanovení odolnosti měkkých lehčených polymerních materiálů proti dalšímu trhání. Odolnost proti dalšímu trhání musí být měřena
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3385 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení 
Katalogové číslo:  96802
ČSN EN ISO 3385 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení
ČSN EN ISO 3385ČSN EN ISO 3385 Norma ČSN EN ISO 3385 (64 5451) obsahuje metodu stanovení úbytku tloušťky a úbytku tvrdosti měkkých lehčených materiálů používaných jako zatěžované materiály, napříkl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 845 - Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti 
Katalogové číslo:  85060
ČSN EN ISO 845 - Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti
ČSN EN ISO 845ČSN EN ISO 845 Specifikuje metodu stanovení celkové objemové hmotnosti lehčených plastů a pryží a jejich objemové hmotnosti bez povrchové vrstvy nebo s povrchovou vrstvou. Po kondicio
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 5401 - Zkoušení lehčených hmot. Všeobecné zkušební podmínky pro zkoušení lehčených hmot 
Katalogové číslo:  04729
ČSN 64 5401 - Zkoušení lehčených hmot. Všeobecné zkušební podmínky pro zkoušení lehčených hmot
ČSN 64 5401ČSN 64 5401 Norma stanovuje všeobecné požadavky pro přípravu zkušebních těles, podmínky pro zkoušení a vyhodnocování výsledků měkkých a tvrdých lehčených hmot na bázi makromolekulární
Cena:  73,- Kč
ČSN 64 5436 - Zkoušení lehčených hmot. Smyková zkouška tvrdých lehčených hmot 
Katalogové číslo:  04737
ČSN 64 5436 - Zkoušení lehčených hmot. Smyková zkouška tvrdých lehčených hmot
ČSN 64 5436ČSN 64 5436 Norma předepisuje způsob měření smykových vlastností tvrdých lehčených hmot na bázi makromolekulárních látek při zkoušce smykem na standardních zkušebních tělesech za defi
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 3386-1 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály 
Katalogové číslo:  54726
ČSN EN ISO 3386-1 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály
ČSN EN ISO 3386-1ČSN EN ISO 3386-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3386-1:1997. Evropská norma EN ISO 3386-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 5405 - Zkoušení lehčených hmot. Stanovení rozměrové stálosti lehčených hmot 
Katalogové číslo:  04731
ČSN 64 5405 - Zkoušení lehčených hmot. Stanovení rozměrové stálosti lehčených hmot
ČSN 64 5405ČSN 64 5405 Norma platí pro stanovení rozměrové stálosti měkkých a tvrdých lehčených hmot na bázi makromolekulárních látek. Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 5444 - Zkoušení lehčených hmot. Ohybová zkouška tvrdých lehčených hmot 
Katalogové číslo:  04741
ČSN 64 5444 - Zkoušení lehčených hmot. Ohybová zkouška tvrdých lehčených hmot
ČSN 64 5444ČSN 64 5444 Norma předepisuje způsob měření ohybovách vlastností tvrdých lehčených hmot na bázi makromolekulárních látek, zjišťovaných při zkoušce ohybem na standardních zkušebních tě
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 1798 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti 
Katalogové číslo:  81907
ČSN EN ISO 1798 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti
ČSN EN ISO 1798ČSN EN ISO 1798 Tato norma specifikuje metodu stanovení pevnosti a deformačních vlastností měkkých lehčených materiálů. Zkušební tělesa jsou namáhána tahem konstantní rychlostí až do
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 844 - Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností 
Katalogové číslo:  96699
ČSN EN ISO 844 - Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností
ČSN EN ISO 844ČSN EN ISO 844 Tato norma specifikuje metodu stanovení pevnosti v tlaku a odpovídající relativní deformace nebo napětí v tlaku při 10% relativní deformaci, a pokud se to požaduje, mod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1856 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku 
Katalogové číslo:  507094
ČSN EN ISO 1856 - Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku
ČSN EN ISO 1856ČSN EN ISO 1856 Tento dokument specifikuje tři metody stanovení trvalé deformace v tlaku měkkých lehčených polymerních materiálů, použije se pro latex a polyuretanovou pěnu o tloušťc
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat