Sponzorovaný odkaz

6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15701 - Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  501795
ČSN EN 15701 - Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15701ČSN EN 15701 This European Standard specifies the requirements for thermoplastic jackets for insulation products for building equipment and industrial installations and the test methods
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17855-1 - Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace 
Katalogové číslo:  97246
ČSN EN ISO 17855-1 - Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
ČSN EN ISO 17855-1ČSN EN ISO 17855-1 Tato část ISO 17855 stanovuje systém označování polyethylenových termoplastických materiálů, který je možno použít jako základ pro specifikace. Tuto část ISO
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 19069-1 - Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci 
Katalogové číslo:  97779
ČSN EN ISO 19069-1 - Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci
ČSN EN ISO 19069-1ČSN EN ISO 19069-1 This part of ISO 19069 establishes a system of designation for polypropylene (PP) thermoplastic material, which can be used as the basis for specifications.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21304-1 - Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace 
Katalogové číslo:  507893
ČSN EN ISO 21304-1 - Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
ČSN EN ISO 21304-1ČSN EN ISO 21304-1 This document establishes a system of designation for thermoplastic PE-UHMW materials, which can be used as the basis for specifications. For the purposes
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15527 - Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  507409
ČSN EN ISO 15527 - Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN ISO 15527ČSN EN ISO 15527 This document specifies the requirements and test methods for solid flat compression-moulded sheets of polyethylene (PE-UHMW and PE-HD, see ISO 1043-1) without fill
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 21302-1 - Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace 
Katalogové číslo:  508424
ČSN EN ISO 21302-1 - Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
ČSN EN ISO 21302-1ČSN EN ISO 21302-1 This document establishes a system of designation for polybutene-1 (PB-1) thermoplastic materials which can be used as the basis for specifications. For the sak
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21970-1 - Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace 
Katalogové číslo:  508979
ČSN EN ISO 21970-1 - Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
ČSN EN ISO 21970-1ČSN EN ISO 21970-1 This document establishes a system of designation for polyketone (PK) moulding and extrusion materials which may be used as the basis for specifications. Polyke
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15013 - Plasty - Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  80958
ČSN EN ISO 15013 - Plasty - Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 15013ČSN EN ISO 15013 Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro tuhé ploché vytlačované desky z homopolymerů polypropylenů (PP-H) a kopolymerů polypropylenu (PP-B a PP-Rr) b
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11542-2 - Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylén (PE-UHMW) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  57222
ČSN EN ISO 11542-2 - Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylén (PE-UHMW) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 11542-2ČSN EN ISO 11542-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11542-2:1998. Evropská norma EN ISO 11542-2:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14632 - Vytlačované desky z polyethylenu (PE-HD) - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  66716
ČSN EN ISO 14632 - Vytlačované desky z polyethylenu (PE-HD) - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN ISO 14632ČSN EN ISO 14632 Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro tuhé ploché vytlačované desky z homopolymerů polyethylenu (PE-HD) bez plniv a vyztužujících materiálů. Tato
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21301-1 - Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace 
Katalogové číslo:  507635
ČSN EN ISO 21301-1 - Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
ČSN EN ISO 21301-1ČSN EN ISO 21301-1 1.1 This document establishes a system of designation for ethylene-vinyl acetate thermoplastic material, which can be used as the basis for specifications.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21970-2 - Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  508980
ČSN EN ISO 21970-2 - Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 21970-2ČSN EN ISO 21970-2 This document specifies the methods of preparation of test specimens and the standard test methods to be used in determining the properties of thermoplastic pol
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21302-2 - Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  508425
ČSN EN ISO 21302-2 - Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 21302-2ČSN EN ISO 21302-2 This document specifies the methods of preparation of test specimens and the test methods to be used in determining the properties of polybutene-1 (PB-1) mouldi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19069-2 - Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  500179
ČSN EN ISO 19069-2 - Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 19069-2ČSN EN ISO 19069-2 This part of ISO 19069 specifies the methods of preparation of test specimens and the test methods to be used in determining the properties of polypropylene (PP
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21301-2 - Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  507634
ČSN EN ISO 21301-2 - Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 21301-2ČSN EN ISO 21301-2 This document specifies the methods of preparation of test specimens and the test methods to be used in determining the properties of ethylene/vinyl acetate (EV
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4577 - Plasty - Polypropylen a kopolymery polypropylenu - Stanovení termooxidační stability na vzduchu - Metoda v sušárně 
Katalogové číslo:  508978
ČSN EN ISO 4577 - Plasty - Polypropylen a kopolymery polypropylenu - Stanovení termooxidační stability na vzduchu - Metoda v sušárně
ČSN EN ISO 4577ČSN EN ISO 4577 This document specifies a method for the determination of the resistance of moulded test specimens of polypropylene and propylene-copolymers to accelerated ageing by
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17855-2 - Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  500188
ČSN EN ISO 17855-2 - Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 17855-2ČSN EN ISO 17855-2 This part of ISO 17855 specifies the methods of preparation of test specimens and the test methods to be used in determining the properties of polyethylene (PE)
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat