Sponzorovaný odkaz

6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 22088-3 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku 
Katalogové číslo:  85805
ČSN EN ISO 22088-3 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku
ČSN EN ISO 22088-3ČSN EN ISO 22088-3 Tato část normy uvádí metodu pro stanovení chování termoplastů při korozi pod napětím (ESC) při vystavení konstantní ohybové deformaci za přítomnosti chemické
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11357-7 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace 
Katalogové číslo:  98990
ČSN EN ISO 11357-7 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace
ČSN EN ISO 11357-7ČSN EN ISO 11357-7 This part of ISO 11357 specifies two methods (isothermal and non-isothermal) for studying the crystallization kinetics of partially crystalline polymers using
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11358-1 - Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  96096
ČSN EN ISO 11358-1 - Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy
ČSN EN ISO 11358-1ČSN EN ISO 11358-1 This part of ISO 11358 specifies general conditions for the analysis of polymers using thermogravimetric techniques. It is applicable to liquids or solids. Soli
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22088-6 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti 
Katalogové číslo:  83352
ČSN EN ISO 22088-6 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti
ČSN EN ISO 22088-6ČSN EN ISO 22088-6 Tato část normy specifikuje metodu pro stanovení citlivosti plastů při korozi pod napětím (ESC) za přítomnosti chemického media při pomalém růstu deformace apliko
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11357-6 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT) 
Katalogové číslo:  505376
ČSN EN ISO 11357-6 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT)
ČSN EN ISO 11357-6ČSN EN ISO 11357-6 This document specifies methods for the determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) of polymeri
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 877-3 - Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření 
Katalogové číslo:  505743
ČSN EN ISO 877-3 - Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření
ČSN EN ISO 877-3ČSN EN ISO 877-3 This document specifies a method for exposing plastics to concentrated solar radiation using reflecting concentrators to accelerate the weathering processes. The
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 4589-2 - Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí 
Katalogové číslo:  503132
ČSN EN ISO 4589-2 - Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí
ČSN EN ISO 4589-2ČSN EN ISO 4589-2 This document specifies methods for determining the minimum volume fraction of oxygen, in admixture with nitrogen, that will support combustion of small vertica
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 29664 - Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami 
Katalogové číslo:  502482
ČSN EN ISO 29664 - Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami
ČSN EN ISO 29664ČSN EN ISO 29664 This International Standard describes artificial weathering tests intended to evaluate plastics for use in heavily polluted outdoor environments. Results from this
Cena:  358,- Kč
ČSN 64 0766 - Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti polyetylénu proti korozi za napětí v prostředí tenzoaktivních látek 
Katalogové číslo:  04704
ČSN 64 0766 - Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti polyetylénu proti korozi za napětí v prostředí tenzoaktivních látek
ČSN 64 0766ČSN 64 0766 Touto normou se zavádí ST SEV 897-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro polyethylen a předepisuje po
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 0770 - Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů 
Katalogové číslo:  29809
ČSN 64 0770 - Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů
ČSN 64 0770ČSN 64 0770 Touto normou se zavádí ST SEV 3758-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily tři články, které se nevztahují k ochraně zdraví. Norma RVHP sta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 75-1 - Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení 
Katalogové číslo:  94186
ČSN EN ISO 75-1 - Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení
ČSN EN ISO 75-1ČSN EN ISO 75-1 Tato část ISO 75 uvádí obecnou metodu zkoušení pro stanovení teploty průhybu při zatížení plastů (napětí v ohybu při tříbodovém zatížení). Pro různé typy materiálů js
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22088-5 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu 
Katalogové číslo:  83372
ČSN EN ISO 22088-5 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu
ČSN EN ISO 22088-5ČSN EN ISO 22088-5 Tato část normy specifikuje metodu pro stanovení chování termoplastů při korozi pod napětím (ESC) a to jsou-li vystavena konstantní tahové deformaci za přítom
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11357-2 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu 
Katalogové číslo:  99068
ČSN EN ISO 11357-2 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu
ČSN EN ISO 11357-2ČSN EN ISO 11357-2 Tato část ISO 11357 specifikuje metody pro stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu amorfních a částečně krystalických plastů.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11357-1 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy 
Katalogové číslo:  502017
ČSN EN ISO 11357-1 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy
ČSN EN ISO 11357-1ČSN EN ISO 11357-1 ISO 11357 specifikuje několik metod diferenční snímací kalorimetrie (DSC) pro termickou analýzu polymerů a směsí polymerů, např. termoplastů (polymerů, směsí pr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 4589-3 - Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě 
Katalogové číslo:  503131
ČSN EN ISO 4589-3 - Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě
ČSN EN ISO 4589-3ČSN EN ISO 4589-3 This document specifies methods for determining the minimum volume fraction of oxygen, in a mixture with nitrogen, that will support combustion of small vertica
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 11359-2 - Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 2: Stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu 
Katalogové číslo:  503913
ČSN ISO 11359-2 - Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 2: Stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu
ČSN ISO 11359-2ČSN ISO 11359-2 Tato část ISO 11359 specifikuje zkušební metodu pro stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti plastů v pevném stavu termomechanickou analýzou za použití
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22088-4 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu 
Katalogové číslo:  85804
ČSN EN ISO 22088-4 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu
ČSN EN ISO 22088-4ČSN EN ISO 22088-4 Tato část normy ISO 22088 specifikuje metodu vtlačování kuličky nebo hrotu pro stanovení chování plastů při korozi pod napětím (ESC) a to pomocí metody konstant
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 75-2 - Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit 
Katalogové číslo:  94185
ČSN EN ISO 75-2 - Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit
ČSN EN ISO 75-2ČSN EN ISO 75-2 Tato část ISO 75 specifikuje tři metody pro stanovení teploty průhybu při zatížení plastů (včetně plněných plastů a plastů vyztužených vlákny o délce před zpracován
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4589-1 - Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  503133
ČSN EN ISO 4589-1 - Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN ISO 4589-1ČSN EN ISO 4589-1 This document specifies the general requirements for the oxygen index (OI) test which are further described in ISO 4589-2 and ISO 4589-3 as follows: - ISO 4589
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11359-1 - Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 1: Základní principy 
Katalogové číslo:  503914
ČSN ISO 11359-1 - Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 1: Základní principy
ČSN ISO 11359-1ČSN ISO 11359-1 Tato část ISO 11359 specifikuje obecné podmínky pro termomechanickou analýzu termoplastů a reaktoplastů, plněných nebo neplněných, ve formě desek nebo tvarovaných čás
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 22088-2 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení 
Katalogové číslo:  85806
ČSN EN ISO 22088-2 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení
ČSN EN ISO 22088-2ČSN EN ISO 22088-2 Tato část ISO 22088 specifikuje metodu pro stanovení chování termoplastů při korozi pod napětím (ESC) při vystavení konstantnímu tahovému zatížení za přítomnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 75-3 - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností a kompozity vyztužené dlouhými dráty 
Katalogové číslo:  72055
ČSN EN ISO 75-3 - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností a kompozity vyztužené dlouhými dráty
ČSN EN ISO 75-3ČSN EN ISO 75-3 Norma definuje metodu pro stanovení teploty průhybu při zatížení reaktoplastových lamintátů s vysokou pevností a plastů vyztužených dlouhými vlákny (o délce před zp
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 0757 - Zkoušení plastů. Stanovení hořlavosti plastů ve formě folií 
Katalogové číslo:  04701
ČSN 64 0757 - Zkoušení plastů. Stanovení hořlavosti plastů ve formě folií
ČSN 64 0757ČSN 64 0757 Norma platí pro stanovení zápalnosti a rychlosti hoření plastů ve formě fólií. Výsledky získané touto metodou neposkytují informace o hoření zkoušeného materiálu v podmínk
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 11357-4 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity 
Katalogové číslo:  96098
ČSN EN ISO 11357-4 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity
ČSN EN ISO 11357-4ČSN EN ISO 11357-4 This part of ISO 11357 specifies methods for determining the specific heat capacity of plastics by differential scanning calorimetry.
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat