Sponzorovaný odkaz

6470 Syntetické usně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 64 7031 ZMĚNA a - Zkoušení syntetických usní. Stálost úpravy při otěru a oděru 
Katalogové číslo:  36174
ČSN 64 7031 ZMĚNA a - Zkoušení syntetických usní. Stálost úpravy při otěru a oděru
ČSN 64 7031 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN 64 7003 - Syntetické usně. Koženky 
Katalogové číslo:  29894
ČSN 64 7003 - Syntetické usně. Koženky
ČSN 64 7003ČSN 64 7003 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání koženek. V čl. 4 je uvedeno, že "koženky nesmí ohrozit lidský organismus chemickými a biologickými škodlivinami. Pokud jsou z h
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 7032 - Zkoušení syntetických usní. Odpor proti dalšímu trhání 
Katalogové číslo:  04755
ČSN 64 7032 - Zkoušení syntetických usní. Odpor proti dalšímu trhání
ČSN 64 7032ČSN 64 7032 Norma platí pro stanovení odporu proti dalšímu trhání u koženek a poromerů. ČSN 64 7032 byla schválena 14.5.1979 a nabyla účinnosti od 1.5.1980. Nahradila ČSN 64 0721 z 11
Cena:  73,- Kč
ČSN 64 7010 - Měření tloušťky, šířky a délky poromerů, koženek apod. plastových výrobků 
Katalogové číslo:  04750
ČSN 64 7010 - Měření tloušťky, šířky a délky poromerů, koženek apod. plastových výrobků
ČSN 64 7010ČSN 64 7010 Norma stanoví metody měření tloušťky, šířky a délky poromerů, koženek apod. plošných plastových výrobků včetně měření tloušťky zkušebních těles z těchto výrobků. ČSN 64 70
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 7012 - Stanovení tahových vlastností poromerů, koženek a plastiků 
Katalogové číslo:  04752
ČSN 64 7012 - Stanovení tahových vlastností poromerů, koženek a plastiků
ČSN 64 7012ČSN 64 7012 Norma platí pro stanovení tahových vlastností tj. síly při přetržení, meze pevnosti v tahu, smluvních modulů a tažnosti poromerů, koženek a plastiků. ČSN 64 7012 byla schv
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 7011 - Stanovení hmotnosti poromerů, plastiků apod. plastových výrobků 
Katalogové číslo:  04751
ČSN 64 7011 - Stanovení hmotnosti poromerů, plastiků apod. plastových výrobků
ČSN 64 7011ČSN 64 7011 Norma platí pro stanovení plošné hmotnosti a objemové hmotnosti poromerů, plastiků koženek apod. plošných plastových výrobků. ČSN 64 7011 byla schválena 29.9.1975 a nabyla
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 7029 - Zkoušení syntetických usní. Stanovení odolnosti proti opakovanému ohybu 
Katalogové číslo:  04753
ČSN 64 7029 - Zkoušení syntetických usní. Stanovení odolnosti proti opakovanému ohybu
ČSN 64 7029ČSN 64 7029 Norma platí pro stanovení odolnosti poromerů a koženek proti opakovanému pohybu při laboratorní nebo snížené teplotě. ČSN 64 7029 byla schválena 12.11.1980 a nabyla účinno
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 7030 - Stanovení soudržnosti vrstev poromerů, koženek apod. plastových výrobků 
Katalogové číslo:  04754
ČSN 64 7030 - Stanovení soudržnosti vrstev poromerů, koženek apod. plastových výrobků
ČSN 64 7030ČSN 64 7030 Norma platí pro stanovení soudržnosti dvou sousedních vrstev poromerů, koženek apod. několikavrstvých plošných plastových výrobků. ČSN 64 7030 byla schválena 15.3.1976 a n
Cena:  95,- Kč
ČSN 64 7001 - Syntetické usně. Odběr vzorků a kondicionování syntetických usní 
Katalogové číslo:  29893
ČSN 64 7001 - Syntetické usně. Odběr vzorků a kondicionování syntetických usní
ČSN 64 7001ČSN 64 7001 Norma stanoví způsob odběru vzorků a standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení syntetických usní. ČSN 64 7001 byla schválena 18.1.1983 a nabyla účinnosti od 1.12.
Cena:  73,- Kč
ČSN 64 7031 - Zkoušení syntetických usní. Stálost úpravy při otěru a oděru 
Katalogové číslo:  29895
ČSN 64 7031 - Zkoušení syntetických usní. Stálost úpravy při otěru a oděru
ČSN 64 7031ČSN 64 7031 Norma platí pro stanovení stálosti úpravy poromerů, koženek a plastiků při otěru a oděru. Jsou normalizovány čtyři metody: A, B, C a D. ČSN 64 7031 byla schválena 22.1.198
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat