Sponzorovaný odkaz

6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 1183-3 - Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 3: Metoda plynového pyknometru 
Katalogové číslo:  59501
ČSN EN ISO 1183-3 - Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 3: Metoda plynového pyknometru
ČSN EN ISO 1183-3ČSN EN ISO 1183-3 Norma uvádí nově normalizovanou metodu stanovení hustoty plastů. Předpokládá se, že hodnoty hustoty získané měřením podle různých částí ISO 1183 jsou srovnatel
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16472 - Plasty - Metoda pro zrychlenou fotodegradaci použitím střednětlakých rtuťových lamp 
Katalogové číslo:  95613
ČSN EN 16472 - Plasty - Metoda pro zrychlenou fotodegradaci použitím střednětlakých rtuťových lamp
ČSN EN 16472ČSN EN 16472 This European Standard specifies a method for carrying out artificial accelerated photoageing of test specimens by exposing them to medium pressure filtered mercury vapour
Cena:  232,- Kč
ČSN 64 0143 - Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti 
Katalogové číslo:  04671
ČSN 64 0143 - Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti
ČSN 64 0143ČSN 64 0143 Norma předepisuje postup stanovení délkové teplotní roztažnosti. Podstata zkoušky a její provedení jsou podrobně popsány. ČSN 64 0143 byla schválena 13.1.1961 a nabyla úči
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 6186 - Plasty - Stanovení sypatelnosti 
Katalogové číslo:  56092
ČSN EN ISO 6186 - Plasty - Stanovení sypatelnosti
ČSN EN ISO 6186
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22007-6 - Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 6: Srovnávací metoda pro nízkou tepelnou vodivost použitím teplotně modulovaného pole 
Katalogové číslo:  97776
ČSN EN ISO 22007-6 - Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 6: Srovnávací metoda pro nízkou tepelnou vodivost použitím teplotně modulovaného pole
ČSN EN ISO 22007-6ČSN EN ISO 22007-6 This part of ISO 22007 specifies a modulated temperature method realizing the measurement of thermal conductivity. An input of temperature deviation is less t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 4892-3 - Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy 
Katalogové číslo:  500678
ČSN EN ISO 4892-3 - Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy
ČSN EN ISO 4892-3ČSN EN ISO 4892-3 Tato část ISO 4892 specifikuje metody vystavení zkušebních těles fluorescenčnímu UV záření, přítomnost tepla a vody v přístroji simuluje povětrnostní vlivy, které
Cena:  347,- Kč
ČSN 64 0149 - Stanovení vznětlivosti materiálů 
Katalogové číslo:  04673
ČSN 64 0149 - Stanovení vznětlivosti materiálů
ČSN 64 0149ČSN 64 0149 Norma platí pro stanovení vznětlivosti pevných materiálů v různých formách. Umožňuje srovnání charakteristik vznětlivosti různých materiálů stanovených za daných laborator
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 22007-1 - Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  504531
ČSN EN ISO 22007-1 - Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy
ČSN EN ISO 22007-1ČSN EN ISO 22007-1 This document describes the background to methods for the determination of the thermal conductivity and thermal diffusivity of polymeric materials. Different te
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 62 - Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě 
Katalogové číslo:  81134
ČSN EN ISO 62 - Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě
ČSN EN ISO 62
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 22007-2 - Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku) 
Katalogové číslo:  98822
ČSN EN ISO 22007-2 - Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku)
ČSN EN ISO 22007-2ČSN EN ISO 22007-2 This part of ISO 22007 specifies a method for the determination of the thermal conductivity and thermal diffusivity, and hence the specific heat capacity per
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16465 - Plasty - Kalibrační metody pro teploměry typu černý standard a bílý standard a teploměry typu černý panel a bílý panel používané u přirozeného a umělého stárnutí 
Katalogové číslo:  99112
ČSN EN 16465 - Plasty - Kalibrační metody pro teploměry typu černý standard a bílý standard a teploměry typu černý panel a bílý panel používané u přirozeného a umělého stárnutí
ČSN EN 16465ČSN EN 16465 This European Standard specifies traceable calibration methods of black-standard thermometers (BST), white-standard thermometers (WST), black-panel thermometers (BPT) and
Cena:  232,- Kč
ČSN 64 0181 - Plasty. Metody stanovení tloušťky fólií a desek 
Katalogové číslo:  29738
ČSN 64 0181 - Plasty. Metody stanovení tloušťky fólií a desek
ČSN 64 0181ČSN 64 0181 Tato norma je překladem ST SEV 5256-85. Předepisuje následující metody stanovení tloušťky fólií a desek: metodu stanovení tloušťky mechanickým dotykem pro hladké, nepotišt
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 3915 - Plasty - Měření odporu vodivých plastů 
Katalogové číslo:  57296
ČSN EN ISO 3915 - Plasty - Měření odporu vodivých plastů
ČSN EN ISO 3915
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 4892-2 - Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy 
Katalogové číslo:  94047
ČSN EN ISO 4892-2 - Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy
ČSN EN ISO 4892-2ČSN EN ISO 4892-2 Tato část ISO 4892 specifikuje metody vystavení zkušebních těles světlu xenonové lampy za přítomnosti vlhkosti, aby simulovala účinky stárnutí (teplota, vlhkost a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1183-1 - Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda 
Katalogové číslo:  508674
ČSN EN ISO 1183-1 - Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda
ČSN EN ISO 1183-1ČSN EN ISO 1183-1 Tento dokument specifikuje tři metody stanovení hustoty nelehčených plastů ve formě tvářených výrobků bez dutin nebo extrudovaných výrobků, dále prášků, vloček
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4892-1 - Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy 
Katalogové číslo:  500865
ČSN EN ISO 4892-1 - Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy
ČSN EN ISO 4892-1ČSN EN ISO 4892-1 This part of ISO 4892 provides information and general guidance relevant to the selection and operation of the methods of exposure described in detail in subseque
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 1183-2 - Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu 
Katalogové číslo:  508673
ČSN EN ISO 1183-2 - Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu
ČSN EN ISO 1183-2ČSN EN ISO 1183-2 Tento dokument specifikuje metodu hustotního gradientu pro stanovení hustoty nelehčených plastů ve formě tvářených výrobků bez dutin, nebo pelet bez dutin pomoc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5659-2 - Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře 
Katalogové číslo:  503389
ČSN EN ISO 5659-2 - Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře
ČSN EN ISO 5659-2ČSN EN ISO 5659-2 This document specifies a method of measuring smoke production from the exposed surface of specimens of materials or composites. It is applicable to specimens t
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16795 - Plasty - Metoda pro stanovení akumulovaného tepla rovinných ploch pomocí simulace slunečního záření 
Katalogové číslo:  99840
ČSN EN 16795 - Plasty - Metoda pro stanovení akumulovaného tepla rovinných ploch pomocí simulace slunečního záření
ČSN EN 16795ČSN EN 16795 This European Standard specifies a method for estimating the temperature increase of a flat polymer surface, due to its solar radiant energy absorption, compared to the a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22007-4 - Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem 
Katalogové číslo:  503795
ČSN EN ISO 22007-4 - Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem
ČSN EN ISO 22007-4ČSN EN ISO 22007-4 This document specifies a method for the determination of the thermal diffusivity of a thin solid disc of plastics in the thickness direction by the laser fla
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15512 - Plasty - Stanovení obsahu vody 
Katalogové číslo:  510194
ČSN EN ISO 15512 - Plasty - Stanovení obsahu vody
ČSN EN ISO 15512ČSN EN ISO 15512 Tento dokument specifikuje metody pro stanovení obsahu vody v plastech ve formě prášku, granulí nebo konečných výrobků. Těmito metodami se nezkouší nasákavost pla
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat