Sponzorovaný odkaz

6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 64 0526 - Zkoušení plastů. Stanovení součinitele tepelné vodivosti 
Katalogové číslo:  18075
ČSN 64 0526 - Zkoušení plastů. Stanovení součinitele tepelné vodivosti
ČSN 64 0526ČSN 64 0526 Norma platí pro stanovení součinitele tepelné vodivosti, (popř. ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti), zkušebního vzorku z plastů tuhých, sypkých, lehčených, včetn
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 19679 - Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého 
Katalogové číslo:  504537
ČSN EN ISO 19679 - Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého
ČSN EN ISO 19679ČSN EN ISO 19679 This International Standard specifies a test method to determine the degree and rate of aerobic biodegradation of plastic materials when settled on marine sandy sed
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14851 - Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru 
Katalogové číslo:  507888
ČSN EN ISO 14851 - Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
ČSN EN ISO 14851ČSN EN ISO 14851 This document specifies a method, by measuring the oxygen demand in a closed respirometer, for the determination of the degree of aerobic biodegradability of plas
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 17556 - Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého 
Katalogové číslo:  508423
ČSN EN ISO 17556 - Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého
ČSN EN ISO 17556ČSN EN ISO 17556 This document specifies a method for determining the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in soil by measuring the oxygen demand in a closed res
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 18830 - Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru 
Katalogové číslo:  504534
ČSN EN ISO 18830 - Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
ČSN EN ISO 18830ČSN EN ISO 18830 This International Standard specifies a test method to determine the degree and rate of aerobic biodegradation of plastic materials when settled on marine sandy sed
Cena:  347,- Kč
ČSN 64 0528 - Plasty. Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti. 
Katalogové číslo:  32668
ČSN 64 0528 - Plasty. Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti.
ČSN 64 0528ČSN 64 0528 Norma předepisuje metodu pro stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti. Ve stručné normě jsou obsaženy zejména požadavky na přípravu zkušebních těles, postup zkop
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 15985 - Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu 
Katalogové číslo:  504535
ČSN EN ISO 15985 - Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu
ČSN EN ISO 15985ČSN EN ISO 15985 This International Standard specifies a method for the evaluation of the ultimate anaerobic biodegradability of plastics based on organic compounds under high-solid
Cena:  347,- Kč
ČSN 64 0532 - Plasty. Stanovení žlutosti přírodního granulátu polypropylénu 
Katalogové číslo:  32042
ČSN 64 0532 - Plasty. Stanovení žlutosti přírodního granulátu polypropylénu
ČSN 64 0532ČSN 64 0532 Norma uvádí dvě metody pro stanovení stupně žlutosti (nebo změny stupně žlutosti) přírodního granulátu polypropylénu. Použity mohou být materiály homogenní, nefluorescenčn
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14853 - Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu 
Katalogové číslo:  504536
ČSN EN ISO 14853 - Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu
ČSN EN ISO 14853ČSN EN ISO 14853 This International Standard specifies a method for the determination of the ultimate anaerobic biodegradability of plastics by anaerobic microorganisms. The condi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17228 - Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení 
Katalogové číslo:  507638
ČSN EN 17228 - Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení
ČSN EN 17228ČSN EN 17228 This document specifies the vocabulary, methods for characterization, and templates for reporting about bio-based polymers, plastics, and plastics products (including semi-
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14852 - Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého 
Katalogové číslo:  506654
ČSN EN ISO 14852 - Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého
ČSN EN ISO 14852ČSN EN ISO 14852 This document specifies a method, by measuring the amount of carbon dioxide evolved, for the determination of the degree of aerobic biodegradability of plastic ma
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10210 - Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů 
Katalogové číslo:  504533
ČSN EN ISO 10210 - Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů
ČSN EN ISO 10210ČSN EN ISO 10210 This International Standard describes methods for the preparation of test samples used in the determination of the ultimate aerobic and anaerobic biodegradability
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14855-2 - Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku 
Katalogové číslo:  506143
ČSN EN ISO 14855-2 - Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku
ČSN EN ISO 14855-2ČSN EN ISO 14855-2 This document specifies a method for determining the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions by gravimet
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 306 - Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) 
Katalogové číslo:  95491
ČSN EN ISO 306 - Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)
ČSN EN ISO 306ČSN EN ISO 306 Tato mezinárodní norma specifikuje čtyři metody stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) termoplastů: - metoda A50 používající zatížení 10 N a rychlost zvyšován
Cena:  347,- Kč
ČSN 64 0533 - Plasty. Stanovení rozpustnosti polypropylénu v P-xylénu při standardní teplotě 23 °C 
Katalogové číslo:  32043
ČSN 64 0533 - Plasty. Stanovení rozpustnosti polypropylénu v P-xylénu při standardní teplotě 23 °C
ČSN 64 0533ČSN 64 0533 Normou se zavádí metoda pro stanovení indexu izotakticity polypropylénu stanovením rozpustnosti polypropylénu v p-xylenu při standardní teplotě 23 °C. Metoda je vhodná pro
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat