Sponzorovaný odkaz

6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 4612 - Plasty - Příprava PVC past pro zkušební účely - Metoda planetární míchačky 
Katalogové číslo:  507408
ČSN EN ISO 4612 - Plasty - Příprava PVC past pro zkušební účely - Metoda planetární míchačky
ČSN EN ISO 4612ČSN EN ISO 4612 This document specifies two methods, A and B, for the preparation of pastes (also known as plastisols) from appropriate PVC resins, plasticizers and other ingredients
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21306-2 - Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  507886
ČSN EN ISO 21306-2 - Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 21306-2ČSN EN ISO 21306-2 This document specifies the methods of preparation of test specimens and the test methods to be used in determining the properties of PVC-U moulding and extrusi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 305 - Plasty - Stanovení tepelné stability homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu a jejich směsí obsahujících chlor - Metoda změny barvy 
Katalogové číslo:  508419
ČSN EN ISO 305 - Plasty - Stanovení tepelné stability homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu a jejich směsí obsahujících chlor - Metoda změny barvy
ČSN EN ISO 305ČSN EN ISO 305 This document specifies two methods for the determination of the thermal stability of products and compounds based on vinyl chloride homopolymers and copolymers (refe
Cena:  232,- Kč
ČSN 64 3211 - Plasty. Desky z neměkčeného polyvinylchloridu. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  29869
ČSN 64 3211 - Plasty. Desky z neměkčeného polyvinylchloridu. Technické požadavky
ČSN 64 3211ČSN 64 3211 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání desek z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC). Typická předmětová technická norma se znaky pro konkrétní ukazatele jakosti. V čl.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1269 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody) 
Katalogové číslo:  78413
ČSN EN ISO 1269 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody)
ČSN EN ISO 1269ČSN EN ISO 1269 Tato norma specifikuje dvě metody stanovení těkavých látek (včetně vody) v homopolymerech a kopolymerech vinylchloridu.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 21306-1 - Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace 
Katalogové číslo:  507885
ČSN EN ISO 21306-1 - Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
ČSN EN ISO 21306-1ČSN EN ISO 21306-1 This document establishes a system of designation for unplasticized PVC thermoplastic material which may be used as the basis for specifications. The types
Cena:  232,- Kč
ČSN 64 3200 - Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia 
Katalogové číslo:  29868
ČSN 64 3200 - Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia
ČSN 64 3200ČSN 64 3200 Norma platí pro emulzní a suspenzní polyvinylchlorid ve formě prášku. Uvádí všeobecné ustanovení a metody stanovení vlastností. Polyvinylchlorid (dále len PVC) je makromol
Cena:  232,- Kč
ČSN 64 3213 - Plasty. Tyče z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC). Technické požadavky 
Katalogové číslo:  29871
ČSN 64 3213 - Plasty. Tyče z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC). Technické požadavky
ČSN 64 3213ČSN 64 3213 Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání tyčí z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC) vyráběných vytlačováním. Norma nespecifikuje účel použití těchto tyčí. Nezmiňuje se,
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 13967 - Tvarovky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti 
Katalogové číslo:  86236
ČSN EN ISO 13967 - Tvarovky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
ČSN EN ISO 13967
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 1060-2 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 2: Příprava zkušebních vzorků a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  57773
ČSN EN ISO 1060-2 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 2: Příprava zkušebních vzorků a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 1060-2ČSN EN ISO 1060-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1060-2:1999. Evropská norma EN ISO 1060-2:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 1060-1 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci 
Katalogové číslo:  57774
ČSN EN ISO 1060-1 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci
ČSN EN ISO 1060-1ČSN EN ISO 1060-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1060-1:1999. Evropská norma EN ISO 1060-1:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11468 - Plasty - Příprava past z polyvinylchloridu (PVC) pro zkušební účely - Ponořovací metoda 
Katalogové číslo:  58813
ČSN EN ISO 11468 - Plasty - Příprava past z polyvinylchloridu (PVC) pro zkušební účely - Ponořovací metoda
ČSN EN ISO 11468ČSN EN ISO 11468 Norma stanovuje metody míchání pro přípravu pasty PVC a z vinylchloridu (VC). Tyto PVC-pasty slouží jak k charakteristice reologických vlastností VC-polymerů, tak
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 15860 - Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  506140
ČSN EN 15860 - Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 15860ČSN EN 15860 This document specifies the requirements and associated test methods that apply to semi-finished products such as rods, hollow bars and plates made from thermoplastic mater
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13245-2 - Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů 
Katalogové číslo:  83317
ČSN EN 13245-2 - Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů
ČSN EN 13245-2ČSN EN 13245-2 Norma specifikuje zdravotní a bezpečnostní požadavky na profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) a lehčeného neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-UE) pro povrchové
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 1265 - Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení obsahu nečistot a cizích částic 
Katalogové číslo:  78682
ČSN EN ISO 1265 - Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení obsahu nečistot a cizích částic
ČSN EN ISO 1265ČSN EN ISO 1265 Tato norma specifikuje metodu stanovení obsahu nečistot a cizích částic na uhlazeném povrchu polyvinylchloridu. Metoda se nedá použít u pastotvorných polymerů z důvod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2898-1 - Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci 
Katalogové číslo:  57772
ČSN EN ISO 2898-1 - Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci
ČSN EN ISO 2898-1ČSN EN ISO 2898-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2898-1:1999. Evropská norma EN ISO 2898-1:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 3200 ZMĚNA 2 - Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia 
Katalogové číslo:  53722
ČSN 64 3200 ZMĚNA 2 - Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia
ČSN 64 3200 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 2898-2 - Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 
Katalogové číslo:  85064
ČSN EN ISO 2898-2 - Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
ČSN EN ISO 2898-2ČSN EN ISO 2898-2 Tato část EN ISO 2898 specifikuje způsoby přípravy zkušebních těles a zkušební metody pro stanovení vlastností měkčených plastů z PVC-P pro tváření. Uvedeny požad
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat