Sponzorovaný odkaz

6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 11501 - Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí 
Katalogové číslo:  72407
ČSN EN ISO 11501 - Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí
ČSN EN ISO 11501ČSN EN ISO 11501 Tato norma specifikuje metodu stanovení rozměrových změn v podélném a příčném směru plastových folií a tenkých desek po zahřátí. Tato metoda může být použita pro
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13655 - Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů využitelné po použití, pro použití v zemědělství a zahradnictví 
Katalogové číslo:  505183
ČSN EN 13655 - Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů využitelné po použití, pro použití v zemědělství a zahradnictví
ČSN EN 13655ČSN EN 13655 This document specifies the requirements related to dimensional, mechanical, optical and thermal characteristics of thermoplastic films for mulching applications in agric
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17098-2 - Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 2: Metoda pro stanovení propustnosti fólií použitím statické metody 
Katalogové číslo:  504751
ČSN EN 17098-2 - Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 2: Metoda pro stanovení propustnosti fólií použitím statické metody
ČSN EN 17098-2ČSN EN 17098-2 This document specifies a method for determining the gas permeability of films using a static technique. This document is applicable to thermoplastic barrier films fo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8295 - Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení koeficientu tření 
Katalogové číslo:  72382
ČSN EN ISO 8295 - Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení koeficientu tření
ČSN EN ISO 8295ČSN EN ISO 8295 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení koeficientu pro počáteční a smykové tření plastové folie a desky a to při vzájemném smýkání nebo při smýkaní po jiné lát
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14932 - Plasty - Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků 
Katalogové číslo:  504750
ČSN EN 14932 - Plasty - Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků
ČSN EN 14932ČSN EN 14932 This European Standard specifies the requirements for dimensional, mechanical, oxygen transmission rate and optical characteristics of stretch thermoplastic films for wrapp
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13207 - Plasty - Silážní fólie a vaky z termoplastů určené pro použití v zemědělství 
Katalogové číslo:  505182
ČSN EN 13207 - Plasty - Silážní fólie a vaky z termoplastů určené pro použití v zemědělství
ČSN EN 13207ČSN EN 13207 This European Standard specifies the requirements related to dimensional, mechanical and optical characteristics of thermoplastic films and tubes used during the manufact
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7765-1 - Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda 
Katalogové číslo:  72383
ČSN EN ISO 7765-1 - Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda
ČSN EN ISO 7765-1ČSN EN ISO 7765-1 Tato část normy specifikuje metodu pro stanovení energie, která způsobí porušení 50% zkušebních těles odebraných z plastové folie a desky s tloušťkou menší než
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13206 - Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví 
Katalogové číslo:  502484
ČSN EN 13206 - Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví
ČSN EN 13206ČSN EN 13206 This European Standard specifies the requirements related to dimensional, mechanical, optical and thermal characteristics of thermoplastic films used for covering permane
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 14616 - Plasty - Tepelně smrštitelné folie z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí - Stanovení podélného a příčného smrštění 
Katalogové číslo:  72381
ČSN EN ISO 14616 - Plasty - Tepelně smrštitelné folie z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí - Stanovení podélného a příčného smrštění
ČSN EN ISO 14616ČSN EN ISO 14616 Účelem této normy je popsat smluvní metodu pro měření smrštění a kontrakčních sil tepelně smrštitelných folií z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 17033 - Plasty - Biodegradabilní mulčovací fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  504753
ČSN EN 17033 - Plasty - Biodegradabilní mulčovací fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 17033ČSN EN 17033 This document specifies the requirements for biodegradable films, manufactured from thermoplastic materials, to be used for mulch applications in agriculture and horticul
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17098-1 - Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie 
Katalogové číslo:  504752
ČSN EN 17098-1 - Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie
ČSN EN 17098-1ČSN EN 17098-1 This document specifies the requirements relating to the dimensional, mechanical and physical-chemical characteristics of thermoplastic barrier films designed for agric
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11502 - Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí 
Katalogové číslo:  507410
ČSN EN ISO 11502 - Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí
ČSN EN ISO 11502ČSN EN ISO 11502 This document specifies two methods for assessing the tendency of flexible plastic films and sheets to adhere to one another when left in contact for some time, at
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat