Sponzorovaný odkaz

6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 1628-3 - Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny 
Katalogové číslo:  87147
ČSN EN ISO 1628-3 - Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny
ČSN EN ISO 1628-3ČSN EN ISO 1628-3 Tato část normy ISO 1628 definuje konkrétní podmínky pro stanovení redukované viskozity (známé též jako viskozitní číslo) a vnitřní viskozity polyethylenů a polyp
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 0312 - Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny 
Katalogové číslo:  29754
ČSN 64 0312 - Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny
ČSN 64 0312ČSN 64 0312 Touto normou se zavádí ST SEV 4065-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Podstata zkoušky: Metoda je založena na vytlačov
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 2114 - Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti 
Katalogové číslo:  62045
ČSN EN ISO 2114 - Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti
ČSN EN ISO 2114ČSN EN ISO 2114 Tato norma předepisuje dvě metody stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti polyesterových pryskyřic a pojiv pro nátěrové hmoty. Metoda A se používá pro stanov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1628-5 - Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 5: Homopolymery a kopolymery termoplastických polyesterů (TP) 
Katalogové číslo:  97778
ČSN EN ISO 1628-5 - Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 5: Homopolymery a kopolymery termoplastických polyesterů (TP)
ČSN EN ISO 1628-5ČSN EN ISO 1628-5 This part of ISO 1628 specifies a method for the determination of the viscosity number (also referred to as "reduced viscosity") of dilute solutions of thermoplas
Cena:  232,- Kč
ČSN 64 0311 - Plasty. Stanovení obsahu těkavých látek 
Katalogové číslo:  29753
ČSN 64 0311 - Plasty. Stanovení obsahu těkavých látek
ČSN 64 0311ČSN 64 0311 Norma platí pro neplněné a plněné termoplasty a jejich komposity ve formě prášku nebo granulí. Podstata metody: Spočívá ve stanovení hmotnosti zkoušeného materiálu při dan
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 2555 - Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity použitím rotačního viskozimetru s jednoduchým válcem 
Katalogové číslo:  505741
ČSN EN ISO 2555 - Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity použitím rotačního viskozimetru s jednoduchým válcem
ČSN EN ISO 2555ČSN EN ISO 2555 This document specifies a method of determining apparent viscosity of resins in a liquid state using a single cylinder type rotational viscometer. The method can
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3219 - Plasty. Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgonaném nebo dispergovaném stavu. Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí 
Katalogové číslo:  20631
ČSN EN ISO 3219 - Plasty. Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgonaném nebo dispergovaném stavu. Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí
ČSN EN ISO 3219ČSN EN ISO 3219 Norma je identická s EN ISO 3219:1994. Předepisuje obecné principy metody stanovení viskozity polymerů a pryskyřic v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1264 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení pH vodného výluhu 
Katalogové číslo:  52854
ČSN EN ISO 1264 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení pH vodného výluhu
ČSN EN ISO 1264ČSN EN ISO 1264 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1264:1997. Evropská norma EN ISO 1264:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1158 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru 
Katalogové číslo:  55592
ČSN EN ISO 1158 - Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru
ČSN EN ISO 1158ČSN EN ISO 1158 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1158:1998. Evropská norma EN ISO 1158:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12058-1 - Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí 
Katalogové číslo:  506141
ČSN EN ISO 12058-1 - Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí
ČSN EN ISO 12058-1ČSN EN ISO 12058-1 This document specifies the general principles of a method, using an inclined tube falling ball viscometer, for determining the viscosity of polymers and resi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3001 - Plasty - Epoxidové sloučeniny - Stanovení epoxidového ekvivalentu 
Katalogové číslo:  57480
ČSN EN ISO 3001 - Plasty - Epoxidové sloučeniny - Stanovení epoxidového ekvivalentu
ČSN EN ISO 3001ČSN EN ISO 3001 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3001:1999. Evropská norma EN ISO 3001:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  171,- Kč
ČSN 64 0349 - Plasty. Stanovení dynamické viskozity Höpplerovým reoviskozimetrem 
Katalogové číslo:  29780
ČSN 64 0349 - Plasty. Stanovení dynamické viskozity Höpplerovým reoviskozimetrem
ČSN 64 0349ČSN 64 0349 Touto normou se zavádí ST SEV 3375-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro roztoky, emulze nebo disper
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1628-1 - Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Všeobecné principy 
Katalogové číslo:  84311
ČSN EN ISO 1628-1 - Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Všeobecné principy
ČSN EN ISO 1628-1ČSN EN ISO 1628-1 Tato část ISO 1628 definuje všeobecné podmínky pro stanovení redukované viskozity (viskozitního čísla), vnitřní viskozity (limitního viskozitního čísla) a K-hod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16014-5 - Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla 
Katalogové číslo:  508428
ČSN EN ISO 16014-5 - Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla
ČSN EN ISO 16014-5ČSN EN ISO 16014-5 This document specifies a general method for determining the average molecular weight and the molecular weight distribution of polymers using SEC-LS, i.e. size-
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY
6400 Plasty. Všeobecně6401 Zkoušky tuhých nekovových materiálů6402 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6403 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6404 Požárně technické vlastnosti6405 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6406 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6408 Zkoušení plastů a výrobků z plastů6409 Plasty. Ionexy. Metody zkoušení6412 Nenasycené polyesterové pryskyřice6413 Epoxidové pryskyřice6414 Alkydové pryskyřice6415 Fenolické pryskyřice6416 Aminové pryskyřice6420 Tvrditelné lisovací hmoty6421 Tvrditelné lisovací hmoty6422 Plasty. Lisovací hmoty práškové6423 Tvrditelné lisovací hmoty6424 Plasty. Polyuretany6426 Plasty. Styrenové polymery6427 Styrenové polymery6428 Plasty. Styrenové polymery6430 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6431 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy6432 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6433 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6434 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6435 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6436 Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu6438 Fluoroplasty6439 Ostatní vinylové polymery6440 Vrstvené hmoty, lamináty6441 Termoplastické polyestery6442 Vrstvené hmoty, lamináty6443 Plasty. Deriváty celulózy6444 Plasty. Polykarbonáty6445 Uhlíková vlákna6451 Polyfenylenethery6454 Zkoušení lehčených hmot6455 Lehčené plasty6457 Ostatní plasty6458 Recyklované plasty6460 Fólie z rozvětveného polyetylénu6462 Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu6463 Polykarbonátové folie6464 Plastové potrubní systémy6467 Fólie z polypropylénu6468 Fólie viskózové6469 Ostatní polotovary a výrobky z plastů6470 Syntetické usně6471 Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami6475 Vrstvené hmoty, lamináty6476 Výztuže. Vlákna6478 Výztuže. Tkaniny6486 Lepidla6490 Vodné disperze polymerů a kopolymerů6493 Kompozity. Zkoušení vlastností
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat