Sponzorovaný odkaz

35 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 35 6854 - Mechanické kmitání. Izolátory mechanického kmitání. Všeobecné požadavky na zkoušky 
Katalogové číslo:  23789
ČSN 35 6854 - Mechanické kmitání. Izolátory mechanického kmitání. Všeobecné požadavky na zkoušky
ČSN 35 6854ČSN 35 6854 Norma je překladem ST SEV 5554-86 s čs. doplňkem v informační příloze č. 2, který se netýká ochrany zdraví. Norma RVHP platí pro izolátory mechanického kmitání (dále jen i
Cena:  171,- Kč
ČSN 35 0010 - Točivé elektrické stroje. Zkoušky 
Katalogové číslo:  23598
ČSN 35 0010 - Točivé elektrické stroje. Zkoušky
ČSN 35 0010ČSN 35 0010 Norma platí obecně pro zkoušení všech točivých elektrických strojů, s výjimkou těch, pro které platí jiné normy. Pro zkoušení některých strojů, na které se vztahuje tato n
Cena:  545,- Kč
ČSN 35 0301 - Točivé elektrické stroje. Skúšanie asynchrónnych motorov 
Katalogové číslo:  23615
ČSN 35 0301 - Točivé elektrické stroje. Skúšanie asynchrónnych motorov
ČSN 35 0301ČSN 35 0301 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 168-85, a jsou po straně označené svislou čárou. Norma stanovuje jednotlivé zkušební metody trojfázových asynchronních motorů be
Cena:  347,- Kč
ČSN 35 0900 - Elektrické stroje točivé. Svorkovnicové kryty 
Katalogové číslo:  02877
ČSN 35 0900 - Elektrické stroje točivé. Svorkovnicové kryty
ČSN 35 0900
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2 - Indukční děliče napětí 
Katalogové číslo:  53844
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2 - Indukční děliče napětí
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2
Cena:  73,- Kč
ČSN 35 9701 - Dielektrické ochranné a pracovné pomocky pre elektrotechniku. Vnútorné vypínacie tyče, poistkové kliešte a záchranné háky 
Katalogové číslo:  15130
ČSN 35 9701 - Dielektrické ochranné a pracovné pomocky pre elektrotechniku. Vnútorné vypínacie tyče, poistkové kliešte a záchranné háky
ČSN 35 9701ČSN 35 9701 Norma platí spolu s ČSN 35 9700 pro vnitřní vypínací tyče, pojistkové kleště a záchranné háky pro elektrotechniku pro nejvyšší napětí nad 1 kV. Vnitřní vypínací tyče podl
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 911 - Měření pro monitorování dostačujícího chlazení v aktivní zóně tlakovodních reaktorů 
Katalogové číslo:  15256
ČSN IEC 911 - Měření pro monitorování dostačujícího chlazení v aktivní zóně tlakovodních reaktorů
ČSN IEC 911ČSN IEC 911 Tato norma platí pro tlakovodní reaktory. Zkušenost ukázala, že v systému tlakovodního reaktoru (PWR) mohou, při určitých havarijních podmínkách, existovat současně dvě fá
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 231 A - Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy. Dodatek A 
Katalogové číslo:  16110
ČSN IEC 231 A - Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy. Dodatek A
ČSN IEC 231 AČSN IEC 231 A Norma obsahuje IEC 231A:1969. Tato norma tvoří dodatek k IEC 231. Obsahuje text kapitol 5 a 8, na nichž se dosud pracovalo. Návrhy těchto kapitol byly projednávány na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 140200 ZMĚNA A1 - Dílčí specifikace : Neproměnné výkonové rezistory 
Katalogové číslo:  64373
ČSN EN 140200 ZMĚNA A1 - Dílčí specifikace : Neproměnné výkonové rezistory
ČSN EN 140200 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61169-53 - Vysokofrekvenční konektory - Část 53: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 16 mm se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ S7-16) 
Katalogové číslo:  99380
ČSN EN 61169-53 - Vysokofrekvenční konektory - Část 53: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 16 mm se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ S7-16)
ČSN EN 61169-53ČSN EN 61169-53 (35 3811) This part of IEC 61169, which is a sectional specification (SS), provides information and rules for the preparation of detail specifications (DS) for RF coa
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62077 ed. 3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  500068
ČSN EN 62077 ed. 3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace
ČSN EN 62077 ed. 3ČSN EN 62077 ed. 3 Tato kmenová norma se týká optických vláknových cirkulátorů, používaných v různých aplikacích vláknové optiky. Jsou to plně pasivní optická vláknová zařízení ve
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60062 ed. 3 - Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů 
Katalogové číslo:  501647
ČSN EN 60062 ed. 3 - Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů
ČSN EN 60062 ed. 3ČSN EN 60062 ed. 3 Tato norma stanovuje kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů. Poskytuje kódovací metody pro odporové nebo kapacitní hodnoty a jejich toleranci, včetně barevné
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61189-2-719 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-719: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Relativní permitivita a ztrátový tangens (500 MHz až 10 GHz) 
Katalogové číslo:  501234
ČSN EN 61189-2-719 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-719: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Relativní permitivita a ztrátový tangens (500 MHz až 10 GHz)
ČSN EN 61189-2-719ČSN EN 61189-2-719 This part of IEC 61189 specifies a test method of relative permittivity and loss tangent of printed board and assembly materials, expected to be determined 2 to
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61300-1 ed. 4 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod 
Katalogové číslo:  501964
ČSN EN 61300-1 ed. 4 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod
ČSN EN 61300-1 ed. 4ČSN EN 61300-1 ed. 4 Tato norma poskytuje obecné informace a návody pro základní zkušební a měřicí postupy definované v normách souboru IEC 61300-2 a IEC 61300-3 pro spojovací p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61076-3-110 ed. 3 - Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 3000 MHz 
Katalogové číslo:  502007
ČSN EN 61076-3-110 ed. 3 - Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 3000 MHz
ČSN EN 61076-3-110 ed. 3ČSN EN 61076-3-110 ed. 3 Tato norma je předmětovou specifikací pro dvoudílné konektory. Zahrnuje požadavky na mechanické vlastnosti, na vlastnosti týkající se životního pr
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat