Sponzorovaný odkaz

35 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 140200 ZMĚNA A1 - Dílčí specifikace : Neproměnné výkonové rezistory 
Katalogové číslo:  64373
ČSN EN 140200 ZMĚNA A1 - Dílčí specifikace : Neproměnné výkonové rezistory
ČSN EN 140200 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60794-2 - Optické kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace 
Katalogové číslo:  67934
ČSN EN 60794-2 - Optické kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace
ČSN EN 60794-2ČSN EN 60794-2 Norma popisuje základní požadavky na optické vlákno, materiály a konstrukce optických kabelů pro vnitřní použití. Jsou tam uvedeny tabulky barevného značení jednotliv
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61192-3 - Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 3: Sestavy montované do průchozích otvorů 
Katalogové číslo:  68353
ČSN EN 61192-3 - Požadavky na provedení zapájených elektronických sestav - Část 3: Sestavy montované do průchozích otvorů
ČSN EN 61192-3ČSN EN 61192-3 Třetí část ČSN EN 61192 stanoví všeobecné požadavky na provedení elektronických sestav montovaných do průchozích otvorů na organických podložkách, deskách s plošnými
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 50377-9-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-1: Typ MT-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b 
Katalogové číslo:  68253
ČSN EN 50377-9-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-1: Typ MT-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b
ČSN EN 50377-9-1ČSN EN 50377-9-1 Výrobní specifikace v této normě zavádí definici podmínek činnosti a popis částí konektorového souboru typu MU-PC. Definuje 6 zástrčkových variant ve dvou kvalita
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61188-5-6 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách 
Katalogové číslo:  68812
ČSN EN 61188-5-6 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách
ČSN EN 61188-5-6ČSN EN 61188-5-6 Část 5-6 normy poskytuje informace o geometrii obrazců plošek, používaných pro připojování elektronických součástek s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách k povr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60564 ZMĚNA A2 - Můstky k měření odporu stejnosměrným proudem 
Katalogové číslo:  57456
ČSN EN 60564 ZMĚNA A2 - Můstky k měření odporu stejnosměrným proudem
ČSN EN 60564 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 62053-21 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) 
Katalogové číslo:  69158
ČSN EN 62053-21 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)
ČSN EN 62053-21ČSN EN 62053-21 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 62053-21:2003. Norma zahrnuje typové zkoušky pro elektroměry pro vnější a vnitřní použití a platí pro nově vyro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61010-2-101 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD) 
Katalogové číslo:  67811
ČSN EN 61010-2-101 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)
ČSN EN 61010-2-101ČSN EN 61010-2-101 Tato norma ČSN EN 61010-2-101 obsahuje zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD) a používá se spolu s ČSN EN 61010-1 - Všeobe
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60749-17 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření 
Katalogové číslo:  69112
ČSN EN 60749-17 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření
ČSN EN 60749-17ČSN EN 60749-17 Zkouška neutronovým zářením se provádí, aby se určila náchylnost polovodičových součástek ke zničení v neutronovém prostředí. Zkouška, která je zde popisována, je v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-4-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím 
Katalogové číslo:  69431
ČSN EN 60512-4-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím
ČSN EN 60512-4-1ČSN EN 60512-4-1 Tato část IEC 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení konektorů pro elektronická zařízení v rozsahu působnosti IEC TC 4
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50216-6 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem 
Katalogové číslo:  65409
ČSN EN 50216-6 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem
ČSN EN 50216-6ČSN EN 50216-6 EN 50216-6 se vztahuje na radiátory, tj. tepelné výměníky pro chlazení oleje s přirozenou cirkulací okolního vzduchu. Tyto radiátory se vyrábějí s několika články s c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 170101 - Vzorová předmětová specifikace - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Schválení způsobilosti 
Katalogové číslo:  65349
ČSN EN 170101 - Vzorová předmětová specifikace - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Schválení způsobilosti
ČSN EN 170101ČSN EN 170101 Přejímaná norma je tvořena vzorovou předmětovou specifikací a je doplňkovým dokumentem k dílčí specifikaci ČSN EN 170100. Norma shrnuje požadavky na minimální obsah pře
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60191-6-1 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla 
Katalogové číslo:  65179
ČSN EN 60191-6-1 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla
ČSN EN 60191-6-1ČSN EN 60191-6-1 Tato část mezinárodní normy IEC 60191 obsahuje požadavky na konstrukční pravidla pro tvary vývodů plastikových pouzder s vývody ve tvaru křídla; např. QFP, SOP, S
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61249-2-4 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-4: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), s tkanými/netkanými skleněnými vlákny 
Katalogové číslo:  65443
ČSN EN 61249-2-4 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-4: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), s tkanými/netkanými skleněnými vlákny
ČSN EN 61249-2-4ČSN EN 61249-2-4 Část 2-4 normy IEC 61249 stanoví požadavky na mědí plátovaný polyesterový laminát, vyztužený tkanými/netkanými skleněnými vlákny, s definovanou hořlavostí v tlouš
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61478 - Práce pod napětím - Izolační žebříky 
Katalogové číslo:  65633
ČSN EN 61478 - Práce pod napětím - Izolační žebříky
ČSN EN 61478ČSN EN 61478 Tato mezinárodní norma je použitelná pro plně izolační nastavitelné nebo závěsné žebříky s prodloužením nebo pro žebříky s kombinací izolační a vodivé sekce, které se pou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60512-2-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda 
Katalogové číslo:  65793
ČSN EN 60512-2-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda
ČSN EN 60512-2-1ČSN EN 60512-2-1 Část 2-1 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-2-6 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště) 
Katalogové číslo:  65795
ČSN EN 60512-2-6 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště)
ČSN EN 60512-2-6ČSN EN 60512-2-6 Část 2-6 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60512-5-2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě 
Katalogové číslo:  65800
ČSN EN 60512-5-2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě
ČSN EN 60512-5-2ČSN EN 60512-5-2 Část 5-2 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60512-11-4 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty 
Katalogové číslo:  65806
ČSN EN 60512-11-4 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty
ČSN EN 60512-11-4ČSN EN 60512-11-4 Část 11-4 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-11-11 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu 
Katalogové číslo:  65811
ČSN EN 60512-11-11 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu
ČSN EN 60512-11-11ČSN EN 60512-11-11 Část 11-11 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60512-11-13 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje 
Katalogové číslo:  65813
ČSN EN 60512-11-13 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje
ČSN EN 60512-11-13ČSN EN 60512-11-13 Část 11-13 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat