Sponzorovaný odkaz

35 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2 - Indukční děliče napětí 
Katalogové číslo:  53844
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2 - Indukční děliče napětí
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2
Cena:  73,- Kč
ČSN 35 6854 - Mechanické kmitání. Izolátory mechanického kmitání. Všeobecné požadavky na zkoušky 
Katalogové číslo:  23789
ČSN 35 6854 - Mechanické kmitání. Izolátory mechanického kmitání. Všeobecné požadavky na zkoušky
ČSN 35 6854ČSN 35 6854 Norma je překladem ST SEV 5554-86 s čs. doplňkem v informační příloze č. 2, který se netýká ochrany zdraví. Norma RVHP platí pro izolátory mechanického kmitání (dále jen i
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 457-1 - Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory. Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření 
Katalogové číslo:  18746
ČSN IEC 457-1 - Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory. Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření
ČSN IEC 457-1ČSN IEC 457-1 Tato norma platí pro pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory pro přístrojové vybavení, používané v rozmezí teplot, vlhkosti a tlaku daném normálním
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60276 - Definice a třídění uhlíkových kartáčů, kartáčových držáků, komutátorů a sběracích kroužků 
Katalogové číslo:  20836
ČSN EN 60276 - Definice a třídění uhlíkových kartáčů, kartáčových držáků, komutátorů a sběracích kroužků
ČSN EN 60276ČSN EN 60276 Tato norma platí pro uhlíkové kartáče a kartáčové držáky elektrických strojů. V současnosti platí pouze pro válcové komutátory a sběrací kroužky.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 114001 - Vzorová předmětová specifikace: Fotonky s násobičem 
Katalogové číslo:  22386
ČSN EN 114001 - Vzorová předmětová specifikace: Fotonky s násobičem
ČSN EN 114001
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 163100 - Dílčí specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody 
Katalogové číslo:  50848
ČSN EN 163100 - Dílčí specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody
ČSN EN 163100
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 165000-1 - Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 1: Kmenová specifikace - Postup pro schválení způsobilosti 
Katalogové číslo:  26331
ČSN EN 165000-1 - Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 1: Kmenová specifikace - Postup pro schválení způsobilosti
ČSN EN 165000-1ČSN EN 165000-1 Tato specifikace předepisuje postupy hodnocení jakosti a zkušební metody, které se mají používat při hodnocení jakosti vrstvových a hybridních integrovaných obvodů
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61009-2-1 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí 
Katalogové číslo:  22142
ČSN EN 61009-2-1 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí
ČSN EN 61009-2-1ČSN EN 61009-2-1 Tato kapitola z Části 1 platí s touto změnou: První odstavec se nahrazuje tímto textem: Tato mezinárodní norma platí pro proudové chrániče s vestavěnou nadproudov
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 175300 - Dílčí specifikace - Obdélníkové konektory pro kmitočty do 3 MHz 
Katalogové číslo:  22128
ČSN EN 175300 - Dílčí specifikace - Obdélníkové konektory pro kmitočty do 3 MHz
ČSN EN 175300ČSN EN 175300 Tato dílčí specifikace se vztahuje na obdélníkové konektory navrhované pro telekomunikační zařízení, elektronické zpracování dat a v elektronických zařízeních, využíva
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 618 +A1 - Indukční děliče napětí 
Katalogové číslo:  21868
ČSN IEC 618 +A1 - Indukční děliče napětí
ČSN IEC 618 +A1ČSN IEC 618 +A1 Tato norma se vztahuje na indukční děliče napětí, zkonstruované pro vytváření několika přesných podílů střídavého napětí v kmitočtovém rozsahu a určené k používání
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 181000 - Kmenová specifikace - Optické vláknové odbočnice 
Katalogové číslo:  26329
ČSN EN 181000 - Kmenová specifikace - Optické vláknové odbočnice
ČSN EN 181000ČSN EN 181000 Tato norma se používá pro optické vláknové odbočnice, které mají následující obecné vlastnosti: - jsou pasivní, a proto neobsahují žádné optoelektronické nebo jiné p
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60512-12-6 - Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 12: Zkoušky pájení - Oddíl 6: Zkouška 12f: Těsnost proti tavidlu a čisticím rozpouštědlům při strojním pájení 
Katalogové číslo:  22059
ČSN EN 60512-12-6 - Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 12: Zkoušky pájení - Oddíl 6: Zkouška 12f: Těsnost proti tavidlu a čisticím rozpouštědlům při strojním pájení
ČSN EN 60512-12-6ČSN EN 60512-12-6 Tento oddíl normy IEC 512-12 se používá pro zkoušení elektromechanických součástek v oblasti IEC TC 48 *), pokud je to požadováno předmětovou specifikací. Tato
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 111000 - Kmenová specifikace: Obrazovky 
Katalogové číslo:  22080
ČSN EN 111000 - Kmenová specifikace: Obrazovky
ČSN EN 111000ČSN EN 111000 Tento dokument platí pro obrazovky hodnocené jakosti.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61249-5-1 - Materiály pro propojovací struktury - Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků - Oddíl 1: Měděná fólie (pro výrobu mědí plátovaných základních materiálů) 
Katalogové číslo:  21225
ČSN EN 61249-5-1 - Materiály pro propojovací struktury - Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků - Oddíl 1: Měděná fólie (pro výrobu mědí plátovaných základních materiálů)
ČSN EN 61249-5-1ČSN EN 61249-5-1 Tato specifikace uvádí požadavky na měděnou fólii určenou pro použití při výrobě mědí plátovaných laminovaných desek a mědí plátovaných ohebných materiálů, použí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 168100 +A1+A2 - Dílčí specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti) 
Katalogové číslo:  50998
ČSN EN 168100 +A1+A2 - Dílčí specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti)
ČSN EN 168100 +A1+A2ČSN EN 168100 +A1+A2 Tato dílčí specifikace se používá pro křemenné krystalové jednotky, které jsou buď zákaznického nebo standardního katalogového typu, a jejichž kvalita se
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat