Sponzorovaný odkaz

35 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60076-14 - Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály 
Katalogové číslo:  95288
ČSN EN 60076-14 - Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály
ČSN EN 60076-14ČSN EN 60076-14 Tato část IEC 60076 normalizuje transformátory ponořené do kapaliny, které používají vysokoteplotní izolaci. Jako systém může pevná izolace obsahovat široký rozsah
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62148-17 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF 
Katalogové číslo:  95407
ČSN EN 62148-17 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF
ČSN EN 62148-17ČSN EN 62148-17 Norma zahrnuje specifikaci fyzických rozhraní součástek vysílačů a přijímačů s dvojitými koaxiálními konekto-ry RF. Obsahuje požadavky na elektromagnetickou kompatibi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62606 - Obecné požadavky pro obloukové ochrany 
Katalogové číslo:  95032
ČSN EN 62606 - Obecné požadavky pro obloukové ochrany
ČSN EN 62606ČSN EN 62606 Tato norma se vztahuje na obloukové ochrany (přístroje pro detekci poruchového oblouku AFDD - arc fault detection devices) pro domácnost a podobná použití ve střídavých obv
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62056-3-1 - Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu 
Katalogové číslo:  95683
ČSN EN 62056-3-1 - Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu
ČSN EN 62056-3-1ČSN EN 62056-3-1 Tato část souboru norem popisuje tři profily pro výměnu dat po místní sběrnici se stanicemi, které jsou napá-jené, nebo které nejsou. Pro nenapájené stanice sběrnic
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA A2 - Jističe pro zařízení (CBE) 
Katalogové číslo:  93767
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA A2 - Jističe pro zařízení (CBE)
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA A2
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62586-1 - Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny 
Katalogové číslo:  95765
ČSN EN 62586-1 - Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny
ČSN EN 62586-1ČSN EN 62586-1 Tato norma specifikuje požadavky na přístroj, jehož funkce zahrnují měření, zaznamenávání a případně monito-rování parametrů kvality elektrické energie v napájecích sou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60794-5-20 - Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním 
Katalogové číslo:  96053
ČSN EN 60794-5-20 - Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním
ČSN EN 60794-5-20ČSN EN 60794-5-20 Norma popisuje základní požadavky na konstrukci mikrotrubičkových vláknových jednotek, mikrotrubiček a chráněných mikrotrubiček. Detailně popisuje doporučované me
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62271-211 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV 
Katalogové číslo:  96188
ČSN EN 62271-211 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV
ČSN EN 62271-211ČSN EN 62271-211 Tato část IEC 62271 platí pro jednofázová a třífázová přímá spojení mezi plynem izolovaným kovově krytým rozváděčem (GIS) o jmenovitých napětích nad 52 kV a jednotk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61754-30 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 30: Řada konektorů typu CLIK 
Katalogové číslo:  96181
ČSN EN 61754-30 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 30: Řada konektorů typu CLIK
ČSN EN 61754-30ČSN EN 61754-30 Tato norma definuje standardní rozměry rozhraní optických konektorů typu CLIK ve verzi PC a APC 8°. Konektory typu CLIK jsou simplexní v konfiguraci zástrčka/adapter/
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61753-053-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-2: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí 
Katalogové číslo:  96323
ČSN EN 61753-053-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-2: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí
ČSN EN 61753-053-2ČSN EN 61753-053-2 Tato norma obsahuje minimální požadavky na počáteční zkoušky a měření a dále určuje nároky na nekonekto-rované jednovidové vláknové elektricky řízené proměnné o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62271-201 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  96376
ČSN EN 62271-201 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-201 ed. 2ČSN EN 62271-201 ed. 2 Tato část IEC 62271 stanoví požadavky na továrně vyrobené izolačně kryté rozváděče na střídavý proud, pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně, vni
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61753-071-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí 
Katalogové číslo:  96590
ČSN EN 61753-071-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí
ČSN EN 61753-071-2ČSN EN 61753-071-2 Tato norma obsahuje minimální požadavky na počáteční funkčnost, zkoušky a měření a dále určuje nároky na nekonektorované jednovidové prostorové přepínače 1 × 2
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62149-3 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s 
Katalogové číslo:  96535
ČSN EN 62149-3 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s
ČSN EN 62149-3 ed. 2ČSN EN 62149-3 ed. 2 Norma pokrývá funkční specifikaci pro optické modulátory monoliticky integrované s laserovými diodami pro mnohokanálové optické vláknové přenosové systémy 2
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí 
Katalogové číslo:  86712
ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí
ČSN EN 61300-2-21 ed. 2ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 Norma popisuje zkoušku, ověřující schopnost pasivních zařízení vláknové optiky odolávat opakovanému vystavení zatěžujícím podmínkám vysokých teplot, v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61249-2-41 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-41: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené papírem/E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž 
Katalogové číslo:  87077
ČSN EN 61249-2-41 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-41: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované  laminátové desky vyztužené papírem/E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
ČSN EN 61249-2-41ČSN EN 61249-2-41 Norma uvádí požadavky na vlastnosti mědí plátovaných laminátových desek vyztužených papírem/E-sklem, impregnovaných bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovano
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61076-2-107 - Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-107: Předmětová specifikace pro kruhové hybridní konektory M12 s elektrickými kontakty a s kontakty pro optická vlákna se závitovou aretací 
Katalogové číslo:  87375
ČSN EN 61076-2-107 - Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-107: Předmětová specifikace pro kruhové hybridní konektory M12 s elektrickými kontakty a s kontakty pro optická vlákna se závitovou aretací
ČSN EN 61076-2-107ČSN EN 61076-2-107 Tato norma popisuje kruhové konektory M12 používané převážně pro měření ve výrobním procesu a jeho řízení. Tyto konektory se skládají z pevných a volných kone
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61747-5-3 - Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla 
Katalogové číslo:  87118
ČSN EN 61747-5-3 - Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla
ČSN EN 61747-5-3ČSN EN 61747-5-3 Tato norma platí pro všechny komerčně dostupné typy displejů LCD, včetně LCD modulů transmisních, reflexních nebo transreflexních, které používají segmentové, pasiv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60794-3-11 - Optické kabely - Část 3-11: Vnější kabely - Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení 
Katalogové číslo:  87361
ČSN EN 60794-3-11 - Optické kabely - Část 3-11: Vnější kabely - Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení
ČSN EN 60794-3-11ČSN EN 60794-3-11 Norma uvádí obecnou charakteristiku kabelu, požadavky na svařovatelnost vláken a vyhodnocení zkoušek. Dále jsou uvedeny základní požadavky na přenosové parametry
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50377-8-11 - Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-11: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C 
Katalogové číslo:  87359
ČSN EN 50377-8-11 - Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-11: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C
ČSN EN 50377-8-11ČSN EN 50377-8-11 Norma specifikuje základní konstrukční, tvarové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konektorový soubor typu LSH-PC simplex, určený pro použití v ka
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody 
Katalogové číslo:  87493
ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody
ČSN EN 60034-18-1 ed. 2ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 Norma obsahuje EN 60034-18-1 ed 2:2011, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 34-18-1 ed 2: z března 2010. Tento oddíl IEC 34-18 uvádí postupy fu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60603-7-3 ed. 2 - Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz 
Katalogové číslo:  87213
ČSN EN 60603-7-3 ed. 2 - Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz
ČSN EN 60603-7-3 ed. 2ČSN EN 60603-7-3 ed. 2 Tato část normy pokrývá 8pólové stíněné, volné a pevné konektory a specifikuje mechanické a elektrické přenosové požadavky a požadavky týkající se prost
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50532 - Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS) 
Katalogové číslo:  87440
ČSN EN 50532 - Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS)
ČSN EN 50532ČSN EN 50532 Tato evropská norma stanoví provozní podmínky, jmenovité hodnoty, všeobecné konstrukční požadavky a zkušební metody řádně propojených prefabrikovaných rozvodných zařízení h
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61558-2-3 ed. 2 - Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky 
Katalogové číslo:  87822
ČSN EN 61558-2-3 ed. 2 - Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky
ČSN EN 61558-2-3 ed. 2ČSN EN 61558-2-3 ed. 2 Tato část souboru norem se týká bezpečnostních hledisek zapalovacích transformátorů pro plynové a olejové hořáky. Zapalovací transformátory, které obsah
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-20-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen 
Katalogové číslo:  87789
ČSN EN 60512-20-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen
ČSN EN 60512-20-1ČSN EN 60512-20-1 Tato Část souboru, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62340 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na zvládnutí poruchy se společnou příčinou (CCF) 
Katalogové číslo:  88023
ČSN EN 62340 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na zvládnutí poruchy se společnou příčinou (CCF)
ČSN EN 62340ČSN EN 62340 Tato norma poskytuje požadavky týkající se vyloučení CCF u systémů I&C provádějících funkce kategorie A; navíc vyžaduje realizaci nezávislých systémů I&C pro zvládnutí CC
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat