Sponzorovaný odkaz

35 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60691 ed. 2 ZMĚNA A2 - Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití 
Katalogové číslo:  86804
ČSN EN 60691 ed. 2 ZMĚNA A2 - Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití
ČSN EN 60691 ed. 2 ZMĚNA A2
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60062 ed. 2 OPRAVA 1 - Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů 
Katalogové číslo:  78813
ČSN EN 60062 ed. 2 OPRAVA 1 - Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů
ČSN EN 60062 ed. 2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 60352-8 - Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod 
Katalogové číslo:  89540
ČSN EN 60352-8 - Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
ČSN EN 60352-8ČSN EN 60352-8 Tato norma se vztahuje na spoje připevněné tlakem s kovovými pružnými kontakty pro použití v telekomunikačních zařízeních a v jiných elektronických zařízeních, používaj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61810-2-1 - Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10 
Katalogové číslo:  89780
ČSN EN 61810-2-1 - Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
ČSN EN 61810-2-1ČSN EN 61810-2-1 Tato část normy IEC 61810 definuje postupy zkoušky spolehlivosti pro elektromechanická elementární relé, na která platí zvýšené požadavky na ověření spolehlivosti.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60512-9-4 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí) 
Katalogové číslo:  89652
ČSN EN 60512-9-4 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)
ČSN EN 60512-9-4ČSN EN 60512-9-4 Tato norma, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pro obdobné
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62363 - Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace 
Katalogové číslo:  89239
ČSN EN 62363 - Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace
ČSN EN 62363ČSN EN 62363 (35 6577) Tato norma je použitelná pro přenosné a převozné měřiče kontaminace a monitory navržené pro přímé měření nebo přímé zjištění kontaminace povrchu radionuklidy emit
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60749-21 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost 
Katalogové číslo:  89809
ČSN EN 60749-21 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost
ČSN EN 60749-21 ed. 2ČSN EN 60749-21 ed. 2 Tato norma definuje standardní postup pro stanovení pájitelnosti vývodů pouzder součástek, které mají být připojeny na jiný povrch olovnatou (SnPb), neb
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50411-6-1 - Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A 
Katalogové číslo:  89926
ČSN EN 50411-6-1 - Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A
ČSN EN 50411-6-1ČSN EN 50411-6-1 Norma se vztahuje na netěsněné mikrotrubičky pro kategorii S a A, určené pro zafukování optických vláken a kabelů. Definuje základní konstrukční charakteristiky těc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61300-3-45 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů 
Katalogové číslo:  89925
ČSN EN 61300-3-45 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů
ČSN EN 61300-3-45ČSN EN 61300-3-45 Norma definuje postupy měření vhodné pro stanovení statistických parametrů útlumu náhodně spojovaných optických konektorů. Uvádí dvě metody výběru zkušebních vzor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60034-16-1 - Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice 
Katalogové číslo:  89855
ČSN EN 60034-16-1 - Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice
ČSN EN 60034-16-1ČSN EN 60034-16-1 Tato norma definuje termíny platné pro budicí systémy synchronních točivých elektrických strojů. Rozšiřuje a upravuje řadu definic ve vztahu k předchozímu vydání
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62561-4 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů 
Katalogové číslo:  89833
ČSN EN 62561-4 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů
ČSN EN 62561-4ČSN EN 62561-4 Tato čtvrtá Část EN 62561 se zabývá požadavky a zkouškami pro kovové a nekovové držáky vodičů, které jsou používány ve spojení s hromosvody, svody a zemnícím systémem.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61076-2-106 - Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-106: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M16 x 0,75 se závitovou aretací a stupněm ochrany IP40 nebo IP65/67 
Katalogové číslo:  90116
ČSN EN 61076-2-106 - Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-106: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M16 x 0,75 se závitovou aretací a stupněm ochrany IP40 nebo IP65/67
ČSN EN 61076-2-106ČSN EN 61076-2-106 Tato mezinárodní norma popisuje kruhové konektory se stupněm ochrany IP40 nebo IP65/67, používané převážně pro měření ve výrobním procesu a jeho řízení. Tyto
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62047-9 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS 
Katalogové číslo:  90139
ČSN EN 62047-9 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS
ČSN EN 62047-9ČSN EN 62047-9 Tato norma popisuje metodu měření pevnosti vzájemného spojení dvou destiček, typicky se jedná o tavné spojení křemík-křemík, anodické spojení křemík-sklo, atd. a je p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60749-40 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 40: Zkouška pádem osazené desky metodou používající tenzometr 
Katalogové číslo:  90137
ČSN EN 60749-40 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 40: Zkouška pádem osazené desky metodou používající tenzometr
ČSN EN 60749-40ČSN EN 60749-40 Účelem této normy je vyhodnocovat a srovnávat poškození povrchově montovaných polovodičových součástek určených pro použití v ručních elektronických výrobcích při a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61747-6-3 - Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly 
Katalogové číslo:  90473
ČSN EN 61747-6-3 - Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly
ČSN EN 61747-6-3ČSN EN 61747-6-3 Tato část normy platí pro transmisní typ displejů s kapalnými krystaly s aktivním maticovým adresováním. Definuje obecné postupy hodnocení kvality, které se vztahuj
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61378-1 ed. 2 - Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití 
Katalogové číslo:  90508
ČSN EN 61378-1 ed. 2 - Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití
ČSN EN 61378-1 ed. 2ČSN EN 61378-1 ed. 2 Tato část IEC 61378 se zabývá specifikací, konstrukcí a zkoušením výkonových transformátorů a tlumivek, které jsou určeny pro začlenění do polovodičových
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62271-200 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  90737
ČSN EN 62271-200 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-200 ed. 2ČSN EN 62271-200 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky na továrně vyrobené kovově kryté rozváděče na střídavý proud, pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně, vnitřního a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62561-6 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC) 
Katalogové číslo:  90847
ČSN EN 62561-6 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)
ČSN EN 62561-6ČSN EN 62561-6 Tato část 6 normy EN 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro zařízení určená k počítání impulzů bleskových proudů protékajících vodičem (svodem). Tyto vodiče mohou bý
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60793-2 ed. 3 - Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně 
Katalogové číslo:  90885
ČSN EN 60793-2 ed. 3 - Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně
ČSN EN 60793-2 ed. 3ČSN EN 60793-2 ed.3 Norma popisuje konstrukci jednotlivých kategorií mnohovidových a jednovidových optických vláken. Uvádí v tabulkové formě přiřazení dílčích specifikací pro je
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 - Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely 
Katalogové číslo:  91015
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 - Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 Tato norma pojednává o bezpečnostních hlediscích oddělovacích ochranných transformátorů pro napájení v místnostech pro léčebné účely. Norma platí pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50377-16-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C 
Katalogové číslo:  91194
ČSN EN 50377-16-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C
ČSN EN 50377-16-1ČSN EN 50377-16-1 Norma specifikuje základní konstrukční, tvarové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konektorový soubor typu LF3 APC simplex, ukončený na jednovidov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62149-1 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod 
Katalogové číslo:  91082
ČSN EN 62149-1 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod
ČSN EN 62149-1 ed. 2ČSN EN 62149-1 ed. 2 Norma poskytuje odkazy, definice a pravidla pro tvorbu norem funkčnosti optických vláknových aktivních zařízení a rovněž informace, vztahující se k tomuto t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60384-21 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1 
Katalogové číslo:  91254
ČSN EN 60384-21 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1
ČSN EN 60384-21 ed. 2ČSN EN 60384-21 ed. 2 Tento dokument platí pro neproměnné nezapouzdřené vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1, pro použití v elektron
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy 
Katalogové číslo:  91589
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 Tato norma poskytuje seznam norem souboru IEC 60512 pro specifické zkoušky, které jsou vytvořeny pro konektory. Dále podává křížové odkazy na dřívěj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62341-6-2 - Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí 
Katalogové číslo:  91484
ČSN EN 62341-6-2 - Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí
ČSN EN 62341-6-2ČSN EN 62341-6-2 Tento dokument specifikuje standardní podmínky měření a metody měření vizuální kvality obrazu a provozních podmínek okolí pro moduly a panely displejů s organickými
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat