Sponzorovaný odkaz

35 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 140200 ZMĚNA A1 - Dílčí specifikace : Neproměnné výkonové rezistory 
Katalogové číslo:  64373
ČSN EN 140200 ZMĚNA A1 - Dílčí specifikace : Neproměnné výkonové rezistory
ČSN EN 140200 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2 - Indukční děliče napětí 
Katalogové číslo:  53844
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2 - Indukční děliče napětí
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2
Cena:  73,- Kč
ČSN 35 6854 - Mechanické kmitání. Izolátory mechanického kmitání. Všeobecné požadavky na zkoušky 
Katalogové číslo:  23789
ČSN 35 6854 - Mechanické kmitání. Izolátory mechanického kmitání. Všeobecné požadavky na zkoušky
ČSN 35 6854ČSN 35 6854 Norma je překladem ST SEV 5554-86 s čs. doplňkem v informační příloze č. 2, který se netýká ochrany zdraví. Norma RVHP platí pro izolátory mechanického kmitání (dále jen i
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61800-5-1 ed. 2 - Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické 
Katalogové číslo:  80840
ČSN EN 61800-5-1 ed. 2 - Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické
ČSN EN 61800-5-1 ed. 2ČSN EN 61800-5-1 Tato část IEC 61800 specifikuje požadavky na systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí nebo jejich prvků s ohledem na elektrickou, te
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 - Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček 
Katalogové číslo:  80933
ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 - Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček
ČSN EN 61558-2-7 ed. 2ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 Tato část souboru norem pojednává o bezpečnostních aspektech transformátorů pro hračky a napájecích zdrojů obsahujících transformátory pro hračky, jako
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra 
Katalogové číslo:  81024
ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra
ČSN EN 61290-10-2 ed. 2ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 Tato norma stanovuje jednotné požadavky pro přesné a spolehlivé měření šumového čísla, které je mírou degradace signálu, způsobené směšováním signálu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 - Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače 
Katalogové číslo:  81307
ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 - Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače
ČSN EN 60947-5-2 ed. 3ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 Tato norma platí pro induktivní a kapacitní bezdotykové spínače, které snímají přítomnost kovových a/nebo nekovových předmětů, ultrazvukové bezdotykové
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60384-11 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud 
Katalogové číslo:  81739
ČSN EN 60384-11 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud
ČSN EN 60384-11ČSN EN 60384-11 Tato norma platí pro neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud a jmenovité
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60749-37 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení 
Katalogové číslo:  81899
ČSN EN 60749-37 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení
ČSN EN 60749-37ČSN EN 60749-37 Část 37 souboru norem IEC 60749 popisuje zkušební metodu pro hodnocení a porovnání chování povrchově montovaných elektronických součástek pro ruční elektronické výrob
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61753-083-2 - Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 083-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C pásmo / L pásmo pro kategorii C - Řízené prostředí 
Katalogové číslo:  82008
ČSN EN 61753-083-2 - Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 083-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C pásmo / L pásmo pro kategorii C - Řízené prostředí
ČSN EN 61753-083-2ČSN EN 61753-083-2 Norma obsahuje základní zkoušky a minimální požadavky a přísnosti, které musí splňovat nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C band/L band pro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61300-3-42 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-42: Zkoušení a měření - Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami 
Katalogové číslo:  82073
ČSN EN 61300-3-42 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-42: Zkoušení a měření - Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami
ČSN EN 61300-3-42ČSN EN 61300-3-42 Norma popisuje metodu měření vhodnou pro měření útlumu jednovidových adaptérů vybavených pruž-nými dutinkami a měření útlumu samotných pružných dutinek. Rekapitul
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60794-2-40 - Optické kabely - Část 2-40: Vnitřní optické kabely - Rodová specifikace pro kabely s vláknem A4 
Katalogové číslo:  82203
ČSN EN 60794-2-40 - Optické kabely - Část 2-40: Vnitřní optické kabely - Rodová specifikace pro kabely s vláknem A4
ČSN EN 60794-2-40ČSN EN 60794-2-40 Norma popisuje základní požadavky na konstrukci kabelu. Uvádí seznam doporučovaných zkoušek pro rozměry, mechanické vlastnosti a parametry prostředí. Dále jsou uv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-16-9 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu 
Katalogové číslo:  82258
ČSN EN 60512-16-9 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu
ČSN EN 60512-16-9ČSN EN 60512-16-9 Tato část souboru norem ČSN EN 60512 se používá, pokud to předmětová specifikace požaduje, pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti technické komise IEC TC 48.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60794-2-50 - Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách 
Katalogové číslo:  82406
ČSN EN 60794-2-50 - Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách
ČSN EN 60794-2-50ČSN EN 60794-2-50 Norma specifikuje základní požadavky na konstrukci optického kabelu a uvádí seznam doporučovaných mechanických a klimatických zkoušek a také požadavky na přenosov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61290-11-1 ed. 2 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-1: Parametr polarizační vidové disperze - Analýza vlastních čísel Jonesovy matice 
Katalogové číslo:  82770
ČSN EN 61290-11-1 ed. 2 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-1: Parametr polarizační vidové disperze - Analýza vlastních čísel Jonesovy matice
ČSN EN 61290-11-1 ed. 2ČSN EN 61290-11-1 ed. 2 Norma je určena pro všechny komerčně dostupné optické zesilovače včetně optických vláknových zesilovačů, používajících aktivní vlákna, polovodičové op
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60034-3 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami 
Katalogové číslo:  82954
ČSN EN 60034-3 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami
ČSN EN 60034-3 ed. 2ČSN EN 60034-3 ed. 2 Tato norma platí pro trojfázové synchronní generátory se jmenovitým výkonem 10 MVA a vyšším, poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60034-4 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek 
Katalogové číslo:  83119
ČSN EN 60034-4 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek
ČSN EN 60034-4 ed. 2ČSN EN 60034-4 ed. 2 Norma platí pro metody určování veličin ze zkoušek pro trojfázové synchronní stroje o jmenovitém výkonu 1 kVA a větším se jmenovitým kmitočtem maximálně 500
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 - Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace 
Katalogové číslo:  83301
ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 - Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace
ČSN EN 60794-3-30 ed. 2ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 Norma popisuje základní požadavky na jednovidová optická vlákna třídy B1.1, B1.2, B1.3, B2, B4 a B5 a na materiály a konstrukci optických kabelů pro v
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat