Sponzorovaný odkaz

35 ELEKTROTECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62246-1 ed. 3 - Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  98739
ČSN EN 62246-1 ed. 3 - Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 62246-1 ed. 3ČSN EN 62246-1 ed. 3 Tato část řady norem IEC 62246 je kmenovou specifikací pro všechny druhy jazýčkových přepínačů, včetně jazýčkových přepínačů stanovené kvality s předmagneti
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62056-1-0 - Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 1-0: Standardizační rámec pro inteligentní elektroměry 
Katalogové číslo:  98418
ČSN EN 62056-1-0 - Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 1-0: Standardizační rámec pro inteligentní elektroměry
ČSN EN 62056-1-0ČSN EN 62056-1-0 This part of IEC 62056 provides information on the smart metering use cases and on architectures supported by the IEC 62056 DLMS/COSEM series of standards specifyin
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60875-1 ed. 3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  98921
ČSN EN 60875-1 ed. 3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 60875-1 ed. 3ČSN EN 60875-1 ed. 3 Norma se vztahuje na vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice, vykazující následující vlastnosti: jsou pasivní, tj. neobsahují optoelektronické nebo j
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62241 ZMĚNA Z1 - Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah 
Katalogové číslo:  99143
ČSN EN 62241 ZMĚNA Z1 - Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah
ČSN EN 62241 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 62080 ZMĚNA A2 - Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely 
Katalogové číslo:  98908
ČSN EN 62080 ZMĚNA A2 - Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely
ČSN EN 62080 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61810-1 ed. 4 - Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  99053
ČSN EN 61810-1 ed. 4 - Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 61810-1 ed. 4ČSN EN 61810-1 ed. 4 Tato část IEC 61810 platí pro elektromechanická elementární relé (dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění) určená k zabudování do nízkonapěťových
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 50629 - Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA) 
Katalogové číslo:  99867
ČSN EN 50629 - Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA)
ČSN EN 50629ČSN EN 50629 Tato evropská norma se vztahuje na nové trojfázové a jednofázové výkonové transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení vyšším než 36 kV a jmenovitým výkonem rovným nebo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60384-19 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud 
Katalogové číslo:  99744
ČSN EN 60384-19 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud
ČSN EN 60384-19 ed. 2ČSN EN 60384-19 ed.2 Tato norma stanovuje požadavky pro neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejno
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60862-1 ed. 2 - Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  99738
ČSN EN 60862-1 ed. 2 - Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 60862-1 ed. 2ČSN EN 60862-1 ed. 2 Tato norma uvádí definice termínů a pojmů v oboru filtrů s povrchovou akustickou vlnou (PAV). Pro praktické aplikace těchto součástek norma stanovuje předno
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61290-4-3 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu 
Katalogové číslo:  99873
ČSN EN 61290-4-3 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu
ČSN EN 61290-4-3ČSN EN 61290-4-3 Tato norma se týká jednoduchých subsystémů řízení výstupního výkonu optickým zesilováním. Platí pro v současné době komerčně dostupné optické vláknové zesilovače (O
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 - Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely 
Katalogové číslo:  94376
ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 - Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely
ČSN EN 61280-1-1 ed. 2ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 Norma platí pro obecné optické vláknové komunikační subsystémy. Předmětem normy je měření optického výkonu, navázaného z výstupu zkoušeného vysílače do
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61472 ed. 2 - Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda 
Katalogové číslo:  94470
ČSN EN 61472 ed. 2 - Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda
ČSN EN 61472 ed. 2ČSN EN 61472 ed. 2 Tato mezinárodní norma udává metodu výpočtu minimální pracovní vzdálenosti pro práce pod napětím pro nejvyšší napětí mezi 72,5 kV a 800 kV. Tato norma se zamě
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61558-2-26 - Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely 
Katalogové číslo:  94923
ČSN EN 61558-2-26 - Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely
ČSN EN 61558-2-26ČSN EN 61558-2-26 Tato norma pojednává o bezpečnosti transformátorů, napájecích zdrojů a impulzně řízených napájecích zdrojů sloužících pro úsporu energie a jiné účely v elektrický
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60444-6 ed. 2 - Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD) 
Katalogové číslo:  94998
ČSN EN 60444-6 ed. 2 - Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD)
ČSN EN 60444-6 ed. 2ČSN EN 60444-6 ed. 2 Přejímaná norma se zabývá měřením závislosti parametrů křemenných krystalových jednotek na úrovni buzení (DLD). Jsou popsány dvě zkušební metody (A a C) a j
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61191-2 ed. 2 - Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží 
Katalogové číslo:  94879
ČSN EN 61191-2 ed. 2 - Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží
ČSN EN 61191-2 ed. 2ČSN EN 61191-2 ed. 2 Norma stanoví požadavky na spoje pájené povrchovou montáží. Požadavky se vztahují na takové sestavy, které jsou celé povrchově montované nebo jsou k sestavá
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50578 - Drážní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud 
Katalogové číslo:  94597
ČSN EN 50578 - Drážní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud
ČSN EN 50578ČSN EN 50578 Tato evropská norma uvádí řadu obecných a specifických požadavků pro zabezpečovací relé na stejnosměrný proud a dále zavádí řadu doporučení a požadavků pro charakteristiky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62047-19 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 19: Elektronické kompasy 
Katalogové číslo:  95060
ČSN EN 62047-19 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 19: Elektronické kompasy
ČSN EN 62047-19ČSN EN 62047-19 Tato norma stanovuje termíny, definice, základní mezní a charakteristické hodnoty a měřicí metody pro elektronické kompasy. Tato norma se vztahuje na elektronické kom
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60794-1-2 ed. 3 - Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů 
Katalogové číslo:  95162
ČSN EN 60794-1-2 ed. 3 - Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů
ČSN EN 60794-1-2 ed. 3ČSN EN 60794-1-2 ed. 3 Norma obsahuje pět tabulek odkazů mezi normou ČSN EN 60794-1-2 ed. 2:2004 a novými samostatnými normami pro jednotlivé skupiny zkoušek optických kabelů.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60743 ed. 2 - Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení 
Katalogové číslo:  95023
ČSN EN 60743 ed. 2 - Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení
ČSN EN 60743 ed. 2ČSN EN 60743 ed. 2 Tato mezinárodní norma se týká terminologie používané pro popis nástrojů, zařízení, vybavení a postupů používaných při pracích pod napětím. Uvedená norma umožňu
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62271-4 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny 
Katalogové číslo:  95183
ČSN EN 62271-4 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny
ČSN EN 62271-4ČSN EN 62271-4 Tato část IEC 62271 platí pro manipulaci s SF6 při montáži, přejímkách normálních a mimořádných činnostech a likvidaci na konci života vysokonapěťových spínacích a řídi
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60076-14 - Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály 
Katalogové číslo:  95288
ČSN EN 60076-14 - Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály
ČSN EN 60076-14ČSN EN 60076-14 Tato část IEC 60076 normalizuje transformátory ponořené do kapaliny, které používají vysokoteplotní izolaci. Jako systém může pevná izolace obsahovat široký rozsah
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62148-17 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF 
Katalogové číslo:  95407
ČSN EN 62148-17 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF
ČSN EN 62148-17ČSN EN 62148-17 Norma zahrnuje specifikaci fyzických rozhraní součástek vysílačů a přijímačů s dvojitými koaxiálními konekto-ry RF. Obsahuje požadavky na elektromagnetickou kompatibi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62606 - Obecné požadavky pro obloukové ochrany 
Katalogové číslo:  95032
ČSN EN 62606 - Obecné požadavky pro obloukové ochrany
ČSN EN 62606ČSN EN 62606 Tato norma se vztahuje na obloukové ochrany (přístroje pro detekci poruchového oblouku AFDD - arc fault detection devices) pro domácnost a podobná použití ve střídavých obv
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62056-3-1 - Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu 
Katalogové číslo:  95683
ČSN EN 62056-3-1 - Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu
ČSN EN 62056-3-1ČSN EN 62056-3-1 Tato část souboru norem popisuje tři profily pro výměnu dat po místní sběrnici se stanicemi, které jsou napá-jené, nebo které nejsou. Pro nenapájené stanice sběrnic
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA A2 - Jističe pro zařízení (CBE) 
Katalogové číslo:  93767
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA A2 - Jističe pro zařízení (CBE)
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA A2
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61800-3 ed. 2 - Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody 
Katalogové číslo:  73119
ČSN EN 61800-3 ed. 2 - Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody
ČSN EN 61800-3 ed. 2ČSN EN 61800-3 ed. 2 Tato norma specifikuje požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) pro systémy výkonových pohonů (PDS). Tato norma se týká střídavých nebo stejnosměrn
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat