Sponzorovaný odkaz

3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61837-1 ed. 2 - Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra 
Katalogové číslo:  92022
ČSN EN 61837-1 ed. 2 - Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra
ČSN EN 61837-1 ed. 2ČSN EN 61837-1 ed. 2 Tato norma stanovuje normalizované rozměry a zapojení vývodů plastových pouzder piezoelektrických součástek určených pro řízení a výběr kmitočtu. Uvedená po
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60862-1 ed. 2 - Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  99738
ČSN EN 60862-1 ed. 2 - Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 60862-1 ed. 2ČSN EN 60862-1 ed. 2 Tato norma uvádí definice termínů a pojmů v oboru filtrů s povrchovou akustickou vlnou (PAV). Pro praktické aplikace těchto součástek norma stanovuje předno
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61338-2 - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod pro použití v oscilátorech a filtrech 
Katalogové číslo:  72374
ČSN EN 61338-2 - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod pro použití v oscilátorech a filtrech
ČSN EN 61338-2ČSN EN 61338-2 Přejímaná norma podává stručný technický přehled o dielektrických rezonátorech vlnovodového typu. Vysvětluje základní princip těchto rezonátorů, popisuje jejich struk
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61338-4-1 - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace 
Katalogové číslo:  74638
ČSN EN 61338-4-1 - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace
ČSN EN 61338-4-1ČSN EN 61338-4-1 Přejímaná norma je tvořena vzorovou předmětovou specifikací a je doplňkovým dokumentem k dílčí specifikaci ČSN EN 61338-4. Norma shrnuje požadavky na minimální ob
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61019-2 ed. 2 - Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Pokyn k použití 
Katalogové číslo:  75113
ČSN EN 61019-2 ed. 2 - Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Pokyn k použití
ČSN EN 61019-2 ed. 2ČSN EN 61019-2 ed. 2 Přejímaná norma poskytuje praktický návod pro použití rezonátorů s povrchovou akustickou vlnou (PAV), které se využívají v telekomunikacích, radiových zař
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61338-1-4 - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln 
Katalogové číslo:  76354
ČSN EN 61338-1-4 - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-4: Všeobecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření komplexní relativní permitivity materiálů dielektrických rezonátorů na kmitočtu milimetrových vln
ČSN EN 61338-1-4ČSN EN 61338-1-4 Přejímaná norma popisuje dvě metody měření dielektrických vlastností materiálů dielektrických rezonátorů v kmitočtovém pásmu milimetrových vln. První je metoda di
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 170101 - Vzorová předmětová specifikace - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Schválení způsobilosti 
Katalogové číslo:  65349
ČSN EN 170101 - Vzorová předmětová specifikace - Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Schválení způsobilosti
ČSN EN 170101ČSN EN 170101 Přejímaná norma je tvořena vzorovou předmětovou specifikací a je doplňkovým dokumentem k dílčí specifikaci ČSN EN 170100. Norma shrnuje požadavky na minimální obsah pře
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60368-4 - Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 4: Dílčí specifikace - Schválení způsobilosti 
Katalogové číslo:  62645
ČSN EN 60368-4 - Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 4: Dílčí specifikace - Schválení způsobilosti
ČSN EN 60368-4ČSN EN 60368-4 Tato přejímaná norma EN 60368-4 předepisuje přednostní hodnoty a charakteristiky piezoelektrických filtrů pro příslušné zkušební a měřicí metody, uvedené v kmenové s
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60368-1 - Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  61086
ČSN EN 60368-1 - Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 60368-1ČSN EN 60368-1 Tato část (1) přejímané normy EN 60368 stanovuje metody zkoušení a obecné požadavky na piezoelektrické filtry hodnocené jakosti použitím buď postupu schválení způsob
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 168100 +A1+A2 - Dílčí specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti) 
Katalogové číslo:  50998
ČSN EN 168100 +A1+A2 - Dílčí specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti)
ČSN EN 168100 +A1+A2ČSN EN 168100 +A1+A2 Tato dílčí specifikace se používá pro křemenné krystalové jednotky, které jsou buď zákaznického nebo standardního katalogového typu, a jejichž kvalita se
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60444-6 ed. 2 - Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD) 
Katalogové číslo:  94998
ČSN EN 60444-6 ed. 2 - Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD)
ČSN EN 60444-6 ed. 2ČSN EN 60444-6 ed. 2 Přejímaná norma se zabývá měřením závislosti parametrů křemenných krystalových jednotek na úrovni buzení (DLD). Jsou popsány dvě zkušební metody (A a C) a j
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60368-3 ed. 2 - Piezoelektrické filtry hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů 
Katalogové číslo:  88704
ČSN EN 60368-3 ed. 2 - Piezoelektrické filtry hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů
ČSN EN 60368-3 ed. 2ČSN EN 60368-3 ed. 2 Norma specifikuje rozměrové výkresy a zapojení vývodů pro piezoelektrické filtry v pouzdrech s vývody. Norma rovněž uvádí návod pro standardizaci rozměrovýc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62674-1 - Vysokofrekvenční indukčnostní součástky - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro použití v elektronických a telekomunikačních zařízeních 
Katalogové číslo:  93214
ČSN EN 62674-1 - Vysokofrekvenční indukčnostní součástky - Část 1: Neproměnné povrchově montované induktory pro použití v elektronických a telekomunikačních zařízeních
ČSN EN 62674-1ČSN EN 62674-1 Tato norma se používá pro neproměnné povrchově montované induktory a feritové korálky. Předmětem této normy je definice pojmů potřebných k popisu induktorů zmíněných v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60424-2 ed. 2 - Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra 
Katalogové číslo:  500485
ČSN EN 60424-2 ed. 2 - Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra
ČSN EN 60424-2 ed. 2ČSN EN 60424-2 ed. 2 Tato norma poskytuje návod pro přípustné meze povrchových vad, aplikovatelné na RM-jádra, v souladu s příslušnou kmenovou specifikaci. Tato norma by m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62276 ed. 3 - Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody 
Katalogové číslo:  502616
ČSN EN 62276 ed. 3 - Monokrystalické desky pro součástky s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Specifikace a měřicí metody
ČSN EN 62276 ed. 3ČSN EN 62276 ed. 3 Tato norma se týká výroby orientovaných monokrystalických desek ze syntetického křemene, lithium niobátu (LN), lithium tantalátu (LT), lithium tetraborátu (LBO)
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62317-4 ZMĚNA Z1 - Feritová jádra - Rozměry - Část 4: RM-jádra a příslušenství 
Katalogové číslo:  508504
ČSN EN 62317-4 ZMĚNA Z1 - Feritová jádra - Rozměry - Část 4: RM-jádra a příslušenství
ČSN EN 62317-4 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60424-2 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra 
Katalogové číslo:  508503
ČSN EN 60424-2 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra
ČSN EN 60424-2 ed. 2 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN IEC 60122-4 - Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 4: Krystalové jednotky s termistory 
Katalogové číslo:  508511
ČSN EN IEC 60122-4 - Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 4: Krystalové jednotky s termistory
ČSN EN IEC 60122-4ČSN EN IEC 60122-4 Tato norma je použitelná pro krystalové jednotky s termistory převážně používanými v oblasti mobilních komunikací, které vyžadují vysokou stabilitu kmitočtu. Ro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 63093-5 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech 
Katalogové číslo:  506365
ČSN EN IEC 63093-5 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech
ČSN EN IEC 63093-5ČSN EN IEC 63093-5 This part of IEC 63093 specifies the dimensions that are of importance for mechanical interchangeability for a preferred range of EP-cores made of ferrite, th
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 63041-2 - Piezoelektrické senzory - Část 2: Chemické a biochemické senzory 
Katalogové číslo:  505467
ČSN EN IEC 63041-2 - Piezoelektrické senzory - Část 2: Chemické a biochemické senzory
ČSN EN IEC 63041-2ČSN EN IEC 63041-2 Tato norma je vhodná pro piezoelektrické chemické senzory, která se používají hlavně v oblasti biologických, lékařských, plynárenských a environmentálních věd.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62317-7 ZMĚNA Z1 - Feritová jádra - Rozměry - Část 7: EER-jádra 
Katalogové číslo:  507501
ČSN EN 62317-7 ZMĚNA Z1 - Feritová jádra - Rozměry - Část 7: EER-jádra
ČSN EN 62317-7 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN IEC 63093-8 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 8: E-jádra 
Katalogové číslo:  506364
ČSN EN IEC 63093-8 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 8: E-jádra
ČSN EN IEC 63093-8ČSN EN IEC 63093-8 This part of IEC 63093 specifies the dimensions that are of importance for mechanical interchangeability for a preferred range of E-cores made of ferrite and
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 63155 - Směrnice k metodě měření výkonové odolnosti součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve vysokofrekvenčních (vf) aplikacích 
Katalogové číslo:  510711
ČSN EN IEC 63155 - Směrnice k metodě měření výkonové odolnosti součástek s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou ve vysokofrekvenčních (vf) aplikacích
ČSN EN IEC 63155ČSN EN IEC 63155 This document defines the measurement method for the determination of the durability of radio frequency (RF) surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat