Sponzorovaný odkaz

3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61204-3 - Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Katalogové číslo:  62369
ČSN EN 61204-3 - Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
ČSN EN 61204-3ČSN EN 61204-3 Tato norma specifikuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro jednotky napájecích zdrojů (PSU) s podmínkou, že stejnosměrný výstup(výstupy) jsou do
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61204-7 - Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 7: Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  78653
ČSN EN 61204-7 - Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 7: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 61204-7ČSN EN 61204-7 V této normě jsou specifikovány bezpečnostní požadavky na jednotky napájecích zařízení vytvářející DC výstup (výstupy) s pomocným AC výstupem (pomocnými AC výstupy) neb
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62477-1 - Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  92581
ČSN EN 62477-1 - Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně
ČSN EN 62477-1ČSN EN 62477-1 Tato část souboru norem se vztahuje na systémy a zařízení výkonových elektronických měničů, na jejich součásti pro přeměnu elektrické energie a na elektronické výkonové
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2 - Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  505586
ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2 - Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje bezpečnostní požadavky na napájecí zdroje se spínacím režimem (SMPS) napájené napětím až do 1 000 V AC nebo 1 50
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62751-2 - Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče 
Katalogové číslo:  96986
ČSN EN 62751-2 - Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče
ČSN EN 62751-2ČSN EN 62751-2 IEC 62751-2:2014 gives the detailed method to be adopted for calculating the power losses in the valves for an HVDC system based on the "modular multi-level converter",
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61204-6 - Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí ověřené jakosti 
Katalogové číslo:  62370
ČSN EN 61204-6 - Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí ověřené jakosti
ČSN EN 61204-6ČSN EN 61204-6 Tato norma se týká napájecích zdrojů nízkého napětí se stejnosměrným výstupem do napětí 200 V o výkonu do 2,5 kW. Tato norma zahrnuje specifikace funkční zkoušky a t
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60633 - Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) 
Katalogové číslo:  56981
ČSN EN 60633 - Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)
ČSN EN 60633ČSN EN 60633 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60633:1999. Evropská norma EN 60633:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 6
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62909-2 - Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie 
Katalogové číslo:  507867
ČSN EN IEC 62909-2 - Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie
ČSN EN IEC 62909-2ČSN EN IEC 62909-2 This part of IEC 62909 specifies GCPC interface requirements for particular distributed energy resources, namely electric vehicle (EV), battery, and photovolt
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60146-1-3 - Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky 
Katalogové číslo:  21317
ČSN EN 60146-1-3 - Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky
ČSN EN 60146-1-3ČSN EN 60146-1-3 Tato norma se vztahuje všeobecně na ty charakteristické vlastnosti, ve kterých se měničové transformátory liší od běžných výkonových transformátorů. Ve všech ost
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62751-1 - Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  96985
ČSN EN 62751-1 - Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 62751-1ČSN EN 62751-1 IEC 62751-1:2014 sets out the general principles for calculating the power losses in the converter valves of a voltage sourced converter (VSC) for high-voltage direct c
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61148 - Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů 
Katalogové číslo:  90798
ČSN EN 61148 - Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů
ČSN EN 61148ČSN EN 61148 Tato norma se vztahuje na označení svorek hlavních součástkových bloků a sestav. Předmětem této normy je stanovení logického alfanumerického systému značení pro identifikac
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62501 - Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení 
Katalogové číslo:  85300
ČSN EN 62501 - Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení
ČSN EN 62501ČSN EN 62501 Tato norma se aplikuje na spínače měniče s vlastní komutací určené k použití v třífázovém můstkovém na-pěťovém měniči (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi v
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 60633 ed. 2 - Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník 
Katalogové číslo:  508678
ČSN EN IEC 60633 ed. 2 - Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník
ČSN EN IEC 60633 ed. 2ČSN EN IEC 60633 ed. 2 Tato norma definuje termíny pro systémy pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) a pro rozvodny HVDC používající elektronic
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60146-2 - Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů 
Katalogové číslo:  59860
ČSN EN 60146-2 - Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů
ČSN EN 60146-2ČSN EN 60146-2 Tato norma se týká všech typů polovodičových střídačů s vlastní komutací, které obsahují alespoň jednu část typu s vlastní komutací. Tato norma zahrnuje přímé střída
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 - Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
Katalogové číslo:  506975
ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 - Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jednotek napáje-cích zdrojů ve spínacím režimu (SMPS) napáje
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61204 - Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti 
Katalogové číslo:  51348
ČSN EN 61204 - Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti
ČSN EN 61204ČSN EN 61204 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61204:1995. Evropská norma EN 61204:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 - Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků 
Katalogové číslo:  87215
ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 - Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků
ČSN EN 60146-1-1 ed. 2ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 Tato norma specifikuje požadavky na funkci všech polovodičových výkonových měničů a polovodičových výkonových spínačů používajících řízené a/nebo neří
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat