Sponzorovaný odkaz

3587 Polovodičové součástky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 163100 - Dílčí specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody 
Katalogové číslo:  50848
ČSN EN 163100 - Dílčí specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody
ČSN EN 163100
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 165000-1 - Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 1: Kmenová specifikace - Postup pro schválení způsobilosti 
Katalogové číslo:  26331
ČSN EN 165000-1 - Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 1: Kmenová specifikace - Postup pro schválení způsobilosti
ČSN EN 165000-1ČSN EN 165000-1 Tato specifikace předepisuje postupy hodnocení jakosti a zkušební metody, které se mají používat při hodnocení jakosti vrstvových a hybridních integrovaných obvodů
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60749-17 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření 
Katalogové číslo:  69112
ČSN EN 60749-17 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření
ČSN EN 60749-17ČSN EN 60749-17 Zkouška neutronovým zářením se provádí, aby se určila náchylnost polovodičových součástek ke zničení v neutronovém prostředí. Zkouška, která je zde popisována, je v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60191-6-1 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla 
Katalogové číslo:  65179
ČSN EN 60191-6-1 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla
ČSN EN 60191-6-1ČSN EN 60191-6-1 Tato část mezinárodní normy IEC 60191 obsahuje požadavky na konstrukční pravidla pro tvary vývodů plastikových pouzder s vývody ve tvaru křídla; např. QFP, SOP, S
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60747-16-3 - Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu 
Katalogové číslo:  66468
ČSN EN 60747-16-3 - Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu
ČSN EN 60747-16-3ČSN EN 60747-16-3 Tato část mezinárodní normy IEC 60747 uvádí nové měřicí metody, terminologii a písmenné značky, stejně jako základní mezní a charakteristické hodnoty pro mikrov
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60749-11 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní 
Katalogové číslo:  66848
ČSN EN 60749-11 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní
ČSN EN 60749-11ČSN EN 60749-11 Tato část normy IEC 60749 definuje zkušební metodu rychlou změnou teploty a metodu dvou lázní. nízkého tlaku vzduchu na polovodičových součástkách. Jsou-li obě zkuš
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60747-5-1 - Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně 
Katalogové číslo:  63410
ČSN EN 60747-5-1 - Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně
ČSN EN 60747-5-1ČSN EN 60747-5-1 Norma ČSN IEC 60747 Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody má řadu částí. Část 5-1 se zabývá terminologií, vztahující se k polovodičovým optoelektr
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 60191-2W - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Jedenadvacátý doplněk 
Katalogové číslo:  59080
ČSN IEC 60191-2W - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Jedenadvacátý doplněk
ČSN IEC 60191-2WČSN IEC 60191-2W Tato mezinárodní norma IEC 60191-2W je jedenadvacátým doplňkem k původní normě IEC 60191-2. V tomto jedenadvacátém doplňku jsou uvedeny instrukce pro začlenění n
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60191-3 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů 
Katalogové číslo:  59888
ČSN EN 60191-3 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů
ČSN EN 60191-3ČSN EN 60191-3 Tato evropská norma EN 60191-3 uvádí návod na přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů, Obsahuje devět obrázků různých typů pouzder a devět příloh s dalšími obr
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 1739 - Integrované obvody - Postupy pro schválení výrobní linky a management jakosti 
Katalogové číslo:  60761
ČSN IEC 1739 - Integrované obvody - Postupy pro schválení výrobní linky a management jakosti
ČSN IEC 1739ČSN IEC 1739 Tato norma stanoví hlavní požadavky na dodávku kvalifikovaných výrobků prostřednictvím schválení výrobní linky v rámci systému IECQ a na registraci v seznamu kvalifikova
Cena:  34,- Kč
ČSN IEC 60191-2Y - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Třiadvacátý doplněk 
Katalogové číslo:  61403
ČSN IEC 60191-2Y - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Třiadvacátý doplněk
ČSN IEC 60191-2YČSN IEC 60191-2Y Tato mezinárodní norma IEC 60191-2Y je třiadvacátým doplňkem k původní normě IEC 60191-2. V tomto třiadvacátém doplňku jsou uvedeny instrukce pro začlenění novýc
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 61747-5 - Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky 
Katalogové číslo:  56076
ČSN EN 61747-5 - Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky
ČSN EN 61747-5ČSN EN 61747-5 Tato část IEC 61747 uvádí zkušební metody vhodné pro zobrazovací součástky (zobrazovače) s kapalnými krystaly. Pokud je to možné, bere v úvahu zkoušky vlivů prostředí
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62779-3 - Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky 
Katalogové číslo:  501263
ČSN EN 62779-3 - Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky
ČSN EN 62779-3ČSN EN 62779-3 Tato norma definuje funkční typ polovodičového rozhraní pro komunikaci s lidským tělem (HBC). Rozhraní pro HBC v sobě zahrnuje elektrodu jako fyzikální strukturu pro př
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62435-2 - Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 2: Mechanismy degradace 
Katalogové číslo:  503424
ČSN EN 62435-2 - Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 2: Mechanismy degradace
ČSN EN 62435-2ČSN EN 62435-2 Tato norma se týká mechanismů degradace a týká se způsobu, jakým se součástky časem degradují v závislosti na působících podmínkách skladování. Tato norma také poskytuj
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60749-3 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola 
Katalogové číslo:  503484
ČSN EN 60749-3 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola
ČSN EN 60749-3 ed. 2ČSN EN 60749-3 ed. 2 Účelem této normy je ověřit, zda jsou materiály, návrh, konstrukce, značení a provedení polovodičové součástky v souladu s příslušným dokumentem pro zadáván
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60749-5 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci 
Katalogové číslo:  503885
ČSN EN 60749-5 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci
ČSN EN 60749-5 ed. 2ČSN EN 60749-5 ed. 2 Tato norma poskytuje zkoušku životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci za účelem vyhodnocení spolehlivosti nehermeticky zapouzdřen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60191-6-13 ed. 2 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA 
Katalogové číslo:  502142
ČSN EN 60191-6-13 ed. 2 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-13: Směrnice pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA
ČSN EN 60191-6-13 ed. 2ČSN EN 60191-6-13 ed. 2 Tato norma specifikuje směrnici pro návrh objímek otevřených shora pro pole vývodů s malou roztečí typů FBGA/FLGA. Tato norma zejména stanoví obrysové
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62228-3 - Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 3: Vysílače-přijímače CAN 
Katalogové číslo:  508695
ČSN EN IEC 62228-3 - Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 3: Vysílače-přijímače CAN
ČSN EN IEC 62228-3ČSN EN IEC 62228-3 Tato norma specifikuje zkušební a měřicí metody pro hodnocení EMC vysílačů-přijímačů CAN IO v síťových podmínkách. Definuje zkušební konfigurace, zkušební pod
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62047-17 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 17: Zkušební metoda vyboulení pro měření mechanických vlastností tenkých vrstev 
Katalogové číslo:  98268
ČSN EN 62047-17 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 17: Zkušební metoda vyboulení pro měření mechanických vlastností tenkých vrstev
ČSN EN 62047-17ČSN EN 62047-17 Tato norma popisuje metodu pro provádění zkoušek vyboulením vrstvy bez podložky, která je vyboulena přes okénko. Vzorek je vyroben s mikro/nano konstrukčních vrstvový
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62047-21 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých materiálů MEMS 
Katalogové číslo:  97102
ČSN EN 62047-21 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých materiálů MEMS
ČSN EN 62047-21ČSN EN 62047-21 Tato norma definuje stanovení Poissonova poměru z výsledků měření, které jsou získány pomocí zatěžování tenkovrstvých mikroelektromechanických systémů (MEMS) v jedn
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat