Sponzorovaný odkaz

3587 Polovodičové součástky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62047-17 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 17: Zkušební metoda vyboulení pro měření mechanických vlastností tenkých vrstev 
Katalogové číslo:  98268
ČSN EN 62047-17 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 17: Zkušební metoda vyboulení pro měření mechanických vlastností tenkých vrstev
ČSN EN 62047-17ČSN EN 62047-17 Tato norma popisuje metodu pro provádění zkoušek vyboulením vrstvy bez podložky, která je vyboulena přes okénko. Vzorek je vyroben s mikro/nano konstrukčních vrstvový
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62132-3 - Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1GHz - Část 3: Metody injekce velkého proudu (BCI) 
Katalogové číslo:  80859
ČSN EN 62132-3 - Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1GHz - Část 3: Metody injekce velkého proudu (BCI)
ČSN EN 62132-3ČSN EN 62132-3 Norma popisuje měření odolnosti integrovaných obvodů (IC) za přítomnosti RF rušení šířených vedením, metodou injekce velkého proudu (BCI), které jsou například důsledke
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60749-37 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení 
Katalogové číslo:  81899
ČSN EN 60749-37 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení
ČSN EN 60749-37ČSN EN 60749-37 Část 37 souboru norem IEC 60749 popisuje zkušební metodu pro hodnocení a porovnání chování povrchově montovaných elektronických součástek pro ruční elektronické výrob
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62341-6-1 - Displeje s organickými diodami (LED) - Část 6-1: Metody měření optických a elektrooptických parametrů 
Katalogové číslo:  88937
ČSN EN 62341-6-1 - Displeje s organickými diodami (LED) - Část 6-1: Metody měření optických a elektrooptických parametrů
ČSN EN 62341-6-1ČSN EN 62341-6-1 Tato část souboru ČSN EN 62341 specifikuje standardní podmínky měření a metody měření pro stanovení optických a elektrooptických parametrů zobrazovacích modulů s or
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60749-34 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly 
Katalogové číslo:  88988
ČSN EN 60749-34 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 34: Výkonové cykly
ČSN EN 60749-34 ed. 2ČSN EN 60749-34 ed. 2 Tato norma popisuje zkušební metodu, která se používá pro stanovení odolnosti polovodičové součástky vůči tepelnému a mechanickému namáhání při cyklován
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62047-21 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých materiálů MEMS 
Katalogové číslo:  97102
ČSN EN 62047-21 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 21: Metoda zkoušení pro Poissonův poměr tenkovrstvých materiálů MEMS
ČSN EN 62047-21ČSN EN 62047-21 Tato norma definuje stanovení Poissonova poměru z výsledků měření, které jsou získány pomocí zatěžování tenkovrstvých mikroelektromechanických systémů (MEMS) v jedn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62258-5 - Polovodičové čipové výrobky - Část 5: Požadavky na informace vztahující se na elektrickou simulaci 
Katalogové číslo:  78596
ČSN EN 62258-5 - Polovodičové čipové výrobky - Část 5: Požadavky na informace vztahující se na elektrickou simulaci
ČSN EN 62258-5ČSN EN 62258-5 Tato část normy byla vypracována, aby usnadňovala výrobu, dodávání a používání polovodičových čipových výrobků, zejména - destiček polovodičů (wafers), - jednotliv
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60749-21 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost 
Katalogové číslo:  89809
ČSN EN 60749-21 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost
ČSN EN 60749-21 ed. 2ČSN EN 60749-21 ed. 2 Tato norma definuje standardní postup pro stanovení pájitelnosti vývodů pouzder součástek, které mají být připojeny na jiný povrch olovnatou (SnPb), neb
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62047-9 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS 
Katalogové číslo:  90139
ČSN EN 62047-9 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS
ČSN EN 62047-9ČSN EN 62047-9 Tato norma popisuje metodu měření pevnosti vzájemného spojení dvou destiček, typicky se jedná o tavné spojení křemík-křemík, anodické spojení křemík-sklo, atd. a je p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60749-40 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 40: Zkouška pádem osazené desky metodou používající tenzometr 
Katalogové číslo:  90137
ČSN EN 60749-40 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 40: Zkouška pádem osazené desky metodou používající tenzometr
ČSN EN 60749-40ČSN EN 60749-40 Účelem této normy je vyhodnocovat a srovnávat poškození povrchově montovaných polovodičových součástek určených pro použití v ručních elektronických výrobcích při a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61747-6-3 - Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly 
Katalogové číslo:  90473
ČSN EN 61747-6-3 - Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-3: Měření pohybových artefaktů aktivních matic zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly
ČSN EN 61747-6-3ČSN EN 61747-6-3 Tato část normy platí pro transmisní typ displejů s kapalnými krystaly s aktivním maticovým adresováním. Definuje obecné postupy hodnocení kvality, které se vztahuj
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61988-3-1 - Plazmové zobrazovací panely - Část 3-1: Mechanické rozhraní 
Katalogové číslo:  76123
ČSN EN 61988-3-1 - Plazmové zobrazovací panely - Část 3-1: Mechanické rozhraní
ČSN EN 61988-3-1ČSN EN 61988-3-1 Tato část normy popisuje výkresy a požadované rozměry modulů plazmových zobrazovacích panelů (PDP), komponent PDP, podsestav PDP a doplňkových komponent. Tato čás
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61988-5 - Plazmové zobrazovací panely - Část 5: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  86140
ČSN EN 61988-5 - Plazmové zobrazovací panely - Část 5: Kmenová specifikace
ČSN EN 61988-5ČSN EN 61988-5 Tato část souboru ČSN EN 61988 specifikuje všeobecné postupy hodnocení kvality pro systém IECQ-CECC a uvádí zásady pro popis a zkoušení elektrických, optických, mechani
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60191-6 ed. 2 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž 
Katalogové číslo:  86403
ČSN EN 60191-6 ed. 2 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž
ČSN EN 60191-6 ed. 2ČSN EN 60191-6 ed. 2 Tato norma obsahuje obecná pravidla pro přípravu výkresů polovodičových součástek pro povrchovou montáž. Nahrazuje IEC 60191-1 a IEC 60191-3. Pokrývá všechn
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62341-1-2 - Displeje s organickými diodami LED - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky 
Katalogové číslo:  86571
ČSN EN 62341-1-2 - Displeje s organickými diodami LED - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky
ČSN EN 62341-1-2ČSN EN 62341-1-2 Tato část souboru ČSN EN 62341 uvádí přednostní termíny, jejich definice a značky pro displeje s organickými diodami LED, s cílem, aby byla v publikacích vypracováv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61747-5-3 - Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla 
Katalogové číslo:  87118
ČSN EN 61747-5-3 - Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla
ČSN EN 61747-5-3ČSN EN 61747-5-3 Tato norma platí pro všechny komerčně dostupné typy displejů LCD, včetně LCD modulů transmisních, reflexních nebo transreflexních, které používají segmentové, pasiv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62341-6-2 - Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí 
Katalogové číslo:  91484
ČSN EN 62341-6-2 - Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí
ČSN EN 62341-6-2ČSN EN 62341-6-2 Tento dokument specifikuje standardní podmínky měření a metody měření vizuální kvality obrazu a provozních podmínek okolí pro moduly a panely displejů s organickými
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62047-19 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 19: Elektronické kompasy 
Katalogové číslo:  95060
ČSN EN 62047-19 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 19: Elektronické kompasy
ČSN EN 62047-19ČSN EN 62047-19 Tato norma stanovuje termíny, definice, základní mezní a charakteristické hodnoty a měřicí metody pro elektronické kompasy. Tato norma se vztahuje na elektronické kom
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60191-6-1 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla 
Katalogové číslo:  65179
ČSN EN 60191-6-1 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru racčího křídla
ČSN EN 60191-6-1ČSN EN 60191-6-1 Tato část mezinárodní normy IEC 60191 obsahuje požadavky na konstrukční pravidla pro tvary vývodů plastikových pouzder s vývody ve tvaru křídla; např. QFP, SOP, S
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60749-17 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření 
Katalogové číslo:  69112
ČSN EN 60749-17 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 17: Neutronové záření
ČSN EN 60749-17ČSN EN 60749-17 Zkouška neutronovým zářením se provádí, aby se určila náchylnost polovodičových součástek ke zničení v neutronovém prostředí. Zkouška, která je zde popisována, je v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60747-5-1 - Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně 
Katalogové číslo:  63410
ČSN EN 60747-5-1 - Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně
ČSN EN 60747-5-1ČSN EN 60747-5-1 Norma ČSN IEC 60747 Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody má řadu částí. Část 5-1 se zabývá terminologií, vztahující se k polovodičovým optoelektr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60191-3 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů 
Katalogové číslo:  59888
ČSN EN 60191-3 - Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů
ČSN EN 60191-3ČSN EN 60191-3 Tato evropská norma EN 60191-3 uvádí návod na přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů, Obsahuje devět obrázků různých typů pouzder a devět příloh s dalšími obr
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 163100 - Dílčí specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody 
Katalogové číslo:  50848
ČSN EN 163100 - Dílčí specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody
ČSN EN 163100
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 165000-1 - Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 1: Kmenová specifikace - Postup pro schválení způsobilosti 
Katalogové číslo:  26331
ČSN EN 165000-1 - Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 1: Kmenová specifikace - Postup pro schválení způsobilosti
ČSN EN 165000-1ČSN EN 165000-1 Tato specifikace předepisuje postupy hodnocení jakosti a zkušební metody, které se mají používat při hodnocení jakosti vrstvových a hybridních integrovaných obvodů
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat