Sponzorovaný odkaz

3593 Technologie elektronické montáže

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62137-1-2 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku 
Katalogové číslo:  80305
ČSN EN 62137-1-2 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku
ČSN EN 62137-1-2ČSN EN 62137-1-2 Zkušební metoda popsaná v této normě je použitelná pro bezvývodové součástky pro povrchovou montáž a pro konektory pro povrchovou montáž, pro které není vhodná zkou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61760-3 - Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR) 
Katalogové číslo:  86657
ČSN EN 61760-3 - Technologie povrchové montáže - Část 3: Standardní metoda specifikování součástek pájených přetavením do průchozích otvorů (THR)
ČSN EN 61760-3ČSN EN 61760-3 Tato část IEC 61760 uvádí sadu odkazů na požadavky, podmínky procesu a na příslušné zkušební podmínky, které se mají použít při sestavování specifikací elektronických s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62137-1-3 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-3: Zkouška cyklickým padáním 
Katalogové číslo:  84143
ČSN EN 62137-1-3 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-3: Zkouška cyklickým padáním
ČSN EN 62137-1-3ČSN EN 62137-1-3 Norma platí pro pájené spoje mezi vývody součástek pro povrchovou montáž (SMD) a obrazci plošek na deskách s plošnými spoji (PWB). Tato zkouška je určena pro hodn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61760-2 ed. 2 - Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití 
Katalogové číslo:  79845
ČSN EN 61760-2 ed. 2 - Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití
ČSN EN 61760-2 ed. 2ČSN EN 61760-2 ed. 2 Tato norma popisuje podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD), které musí být splněny proto, aby se umožnilo bezproblémové zp
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62137-1-1 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-1: Zkouška odolnosti proti odtržení 
Katalogové číslo:  80304
ČSN EN 62137-1-1 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-1: Zkouška odolnosti proti odtržení
ČSN EN 62137-1-1ČSN EN 62137-1-1 Tato zkušební metoda je použitelná pro součástky pro povrchovou montáž s vývody typu racčího křídla. Tato část souboru je určena pro zkoušení a hodnocení trvanliv
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62421 - Technologie elektronické montáže - Elektronické moduly 
Katalogové číslo:  80707
ČSN EN 62421 - Technologie elektronické montáže - Elektronické moduly
ČSN EN 62421ČSN EN 62421 Tato norma představuje kmenovou normu pro elektronické moduly, na které jsou založeny příslušné dílčí normy. Norma poskytuje definice, obchodní model, vzájemné vztahy mezi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62739-2 - Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 2: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním 
Katalogové číslo:  502158
ČSN EN 62739-2 - Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 2: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním
ČSN EN 62739-2ČSN EN 62739-2 Norma popisuje zkušební metodu pro hodnocení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním, které jsou určeny pro zařízení pro bezolovnaté pájení vlnou, tj. pro páj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62090 ed. 2 - Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky 
Katalogové číslo:  503581
ČSN EN 62090 ed. 2 - Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky
ČSN EN 62090 ed. 2ČSN EN 62090 ed. 2 Tato norma platí pro etikety na obalech pro automatickou manipulaci s elektronickými součástkami v procesech mezi obchodními společnostmi (B2B). Tyto etikety po
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62878-2-5 - Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 2-5: Směrnice - Implementace 3D formátu dat pro substrát se zabudovanými součástkami 
Katalogové číslo:  509916
ČSN EN IEC 62878-2-5 - Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 2-5: Směrnice - Implementace 3D formátu dat pro substrát se zabudovanými součástkami
ČSN EN IEC 62878-2-5ČSN EN 62878-2-5 Tato část IEC 62878 specifikuje požadavky založené na formátu XML, který reprezentuje formát návrhových dat pro substrát se zabudovanými součástkami, což je des
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62137-1-4 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-4: Zkouška cyklickým ohybem 
Katalogové číslo:  84144
ČSN EN 62137-1-4 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-4: Zkouška cyklickým ohybem
ČSN EN 62137-1-4ČSN EN 62137-1-4 Norma platí pro povrchově montované součástky s tenkou a širokou základní rovinou, jako jsou QFP a BGA. Tato zkušební metoda hodnotí trvanlivost pájených spojů mezi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61190-1-3 ed. 2 - Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice 
Katalogové číslo:  80187
ČSN EN 61190-1-3 ed. 2 - Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice
ČSN EN 61190-1-3 ed. 2ČSN EN 61190-1-3 ČSN EN 61190-1-3:2007 stanoví požadavky a zkušební metody na pájecí slitiny pro elektroniku, na tavidlové a beztavidlové tyčové, páskové a práškové pájky a pá
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61760-4 - Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost 
Katalogové číslo:  98354
ČSN EN 61760-4 - Technologie povrchové montáže - Část 4: Klasifikace, balení, značení a manipulace se součástkami citlivými na vlhkost
ČSN EN 61760-4ČSN EN 61760-4 This part of IEC 61760 specifies the classification of moisture sensitive devices into moisture sensitivity levels related to soldering heat, and provisions for packa
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62878-1 - Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 1: Kmenová specifikace substrátů pro vnořené součástky 
Katalogové číslo:  509546
ČSN EN IEC 62878-1 - Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 1: Kmenová specifikace substrátů pro vnořené součástky
ČSN EN IEC 62878-1ČSN EN IEC 62878-1 This part of IEC 62878 specifies the generic requirements and test methods for device-embedded substrates. The basic test methods for printed board substrate ma
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61190-1-1 - Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-1: Požadavky na pájecí tavidla pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži 
Katalogové číslo:  66475
ČSN EN 61190-1-1 - Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-1: Požadavky na pájecí tavidla pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži
ČSN EN 61190-1-1ČSN EN 61190-1-1 Norma ČSN EN 61190 má zatím tři části se společným názvem Připojovací materiály pro elektronickou montáž: - Část 1-1: Požadavky na pájecí tavidla pro vysoce kval
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62878-1-1 - Substrát se zabudovanými součástkami - Část 1-1: Kmenová specifikace - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  98352
ČSN EN 62878-1-1 - Substrát se zabudovanými součástkami - Část 1-1: Kmenová specifikace - Zkušební metody
ČSN EN 62878-1-1ČSN EN 62878-1-1 This part of IEC 62878 specifies the test methods of passive and active device embedded sub-strates. The basic test methods of printed wiring substrate materials an
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61190-1-2 ed. 3 - Připojovací materiály pro elektronické sestavy - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování při montáži elektroniky 
Katalogové číslo:  95942
ČSN EN 61190-1-2 ed. 3 - Připojovací materiály pro elektronické sestavy - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování při montáži elektroniky
ČSN EN 61190-1-2 ed. 3ČSN EN 61190-1-2 ed. 3 Tato norma popisuje charakteristiky pájecí pasty prostřednictvím popisu vlastností, zkušebních metod a kontrolních kritérií. Tyto materiály zahrnují prá
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62137-4 - Technologie montáže elektroniky - Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole 
Katalogové číslo:  97559
ČSN EN 62137-4 - Technologie montáže elektroniky - Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole
ČSN EN 62137-4ČSN EN 62137-4 Tato část normy specifikuje zkušební metodu pro pájené spoje pouzder s vývody typu plošné pole montované na desce s plošnými spoji pro vyhodnocení odolnosti pájených sp
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62739-3 - Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 3: Návod pro výběr metod zkoušení eroze 
Katalogové číslo:  502995
ČSN EN 62739-3 - Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 3: Návod pro výběr metod zkoušení eroze
ČSN EN 62739-3ČSN EN 62739-3 Norma popisuje metodiku výběru příslušné zkušební metody pro hodnocení eroze kovových materiálů s povr-chovým zpracováním nebo bez povrchového zpracování, které jsou ur
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61190-1-3 ed. 3 - Připojovací materiály pro montáž elektroniky - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice 
Katalogové číslo:  505434
ČSN EN IEC 61190-1-3 ed. 3 - Připojovací materiály pro montáž elektroniky - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice
ČSN EN IEC 61190-1-3 ed. 3ČSN EN IEC 61190-1-3 ed. 3 Tato norma stanoví požadavky a zkušební metody na pájecí slitiny pro elektroniku, na tavidlové a beztavidlové tyčové, páskové a práškové pájk
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62137-1-5 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-5: Mechanická únavová zkouška smykem 
Katalogové číslo:  84688
ČSN EN 62137-1-5 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti pro povrchově montované pájené spoje - Část 1-5: Mechanická únavová zkouška smykem
ČSN EN 62137-1-5ČSN EN 62137-1-5 Tato část normy popisuje zkušební metodu pro pouzdra s vývody uspořádanými do plošného pole, jako jsou BGA. Tato zkušební metoda je navržena pro hodnocení únavové d
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61760-1 ed. 2 - Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD) 
Katalogové číslo:  77601
ČSN EN 61760-1 ed. 2 - Technologie povrchové montáže - Část 1: Standardní metoda specifikování součástek pro povrchovou montáž (SMD)
ČSN EN 61760-1 ed. 2ČSN EN 61760-1 ed. 2 Tato norma uvádí referenční sadu výrobních a zkušebních podmínek, které se použijí při sestavování specifikací elektronických součástek, určených pro použit
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62739-1 - Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 1: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů bez povrchového zpracování 
Katalogové číslo:  94881
ČSN EN 62739-1 - Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 1: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů bez povrchového zpracování
ČSN EN 62739-1ČSN EN 62739-1 Norma popisuje zkušební metodu pro posouzení eroze kovových materiálů bez povrchové úpravy, které jsou určeny pro zařízení pro bezolovnaté pájení vlnou, jako je nádoba
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62137-3 - Technologie montáže elektroniky - Část 3: Směrnice pro volbu metod zkoušek vlivu prostředí a zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje 
Katalogové číslo:  90736
ČSN EN 62137-3 - Technologie montáže elektroniky - Část 3: Směrnice pro volbu metod zkoušek vlivu prostředí a zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje
ČSN EN 62137-3ČSN EN 62137-3 Tato část souboru norem popisuje metodologii výběru zkušebních metod vhodných pro zkoušení spolehlivosti pájených spojů různých tvarů a typů součástek pro povrchovou mo
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat