Sponzorovaný odkaz

3541 Silové spínače nn

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60947-5-5 - Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním 
Katalogové číslo:  57917
ČSN EN 60947-5-5 - Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním
ČSN EN 60947-5-5ČSN EN 60947-5-5 Tento oddíl IEC 60947-5 uvádí podrobné specifikace vztahující se k elektrické a mechanické konstrukci přístrojů pro nouzové zastavení s mechanickým zajištěním a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 - Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače 
Katalogové číslo:  81307
ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 - Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače
ČSN EN 60947-5-2 ed. 3ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 Tato norma platí pro induktivní a kapacitní bezdotykové spínače, které snímají přítomnost kovových a/nebo nekovových předmětů, ultrazvukové bezdotykové
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61020-1 - Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  85781
ČSN EN 61020-1 - Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 61020-1ČSN EN 61020-1 Tato norma obsahuje všeobecné požadavky a metody zkoušek pro elektromechanické spínače s volitelnými postupy zajištění kvality. Uvádí všeobecné požadavky a metody zkouš
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61058-2-4 - Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače 
Katalogové číslo:  75872
ČSN EN 61058-2-4 - Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače
ČSN EN 61058-2-4ČSN EN 61058-2-4 Tato norma platí pro samostatně montované spínače pro spotřebiče (mechanické nebo elektronické) ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, pro ovládání nebo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60669-2-4 - Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače 
Katalogové číslo:  73952
ČSN EN 60669-2-4 - Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače
ČSN EN 60669-2-4ČSN EN 60669-2-4 Tato norma platí pro ručně ovládané izolační spínače pro všeobecné účely se jmenovitým napětím nepřesahujícím 440 V a jmenovitým proudem nepřesahujícím 125 A, urč
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61009-2-1 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí 
Katalogové číslo:  22142
ČSN EN 61009-2-1 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí
ČSN EN 61009-2-1ČSN EN 61009-2-1 Tato kapitola z Části 1 platí s touto změnou: První odstavec se nahrazuje tímto textem: Tato mezinárodní norma platí pro proudové chrániče s vestavěnou nadproudov
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 62080 ZMĚNA A2 - Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely 
Katalogové číslo:  98908
ČSN EN 62080 ZMĚNA A2 - Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely
ČSN EN 62080 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 - Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače 
Katalogové číslo:  88683
ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 - Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače
ČSN EN 61058-2-1 ed. 2ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 Tato norma platí pro šňůrové spínače (mechanické nebo elektronické) pro spotřebiče ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností, pro ovládání nebo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud 
Katalogové číslo:  91514
ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud
ČSN EN 60947-4-2 ed. 3ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 Tato norma platí pro regulátory a spouštěče, které mohou obsahovat sériově zapojený mechanický spínací přístroj, určené pro zapojení do obvodů, jejichž
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60669-2-6 - Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla 
Katalogové číslo:  92013
ČSN EN 60669-2-6 - Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla
ČSN EN 60669-2-6ČSN EN 60669-2-6 Tato norma platí pro protipožární spínače používané pro přerušení obvodů nízkého napětí pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla, např. neonové reklamy pouze na stří
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61008-1 ed. 3 - Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla 
Katalogové číslo:  92753
ČSN EN 61008-1 ed. 3 - Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 61008-1 ed. 3ČSN EN 61008-1 ed. 3 Tato norma platí pro proudové chrániče funkčně nezávislé nebo funkčně závislé na síťovém napětí, pro domovní a podobné použití, bez vestavěné nadproudové oc
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62423 ed. 2 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B 
Katalogové číslo:  92755
ČSN EN 62423 ed. 2 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B
ČSN EN 62423 ed. 2ČSN EN 62423 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro RCD typu F a typu B. Požadavky a zkoušky uvedené v této normě doplňují požadavky pro proudové chrániče typu A podle E
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62606 - Obecné požadavky pro obloukové ochrany 
Katalogové číslo:  95032
ČSN EN 62606 - Obecné požadavky pro obloukové ochrany
ČSN EN 62606ČSN EN 62606 Tato norma se vztahuje na obloukové ochrany (přístroje pro detekci poruchového oblouku AFDD - arc fault detection devices) pro domácnost a podobná použití ve střídavých obv
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA A2 - Jističe pro zařízení (CBE) 
Katalogové číslo:  93767
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA A2 - Jističe pro zařízení (CBE)
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA A2
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62606 ZMĚNA A1 - Obecné požadavky pro obloukové ochrany 
Katalogové číslo:  504251
ČSN EN 62606 ZMĚNA A1 - Obecné požadavky pro obloukové ochrany
ČSN EN 62606 ZMĚNA A1
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62683-1 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací 
Katalogové číslo:  504089
ČSN EN 62683-1 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací
ČSN EN 62683-1ČSN EN 62683-1 This document establishes the reference dictionary of the general description of low-voltage switchgear and controlgear classes based on defined properties. This dictionar
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Jističe pro zařízení (CBE) 
Katalogové číslo:  509777
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Jističe pro zařízení (CBE)
ČSN EN 60934 ed. 2 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 61058-1 ZMĚNA Z1 - Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  506013
ČSN EN 61058-1 ZMĚNA Z1 - Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 61058-1 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže 
Katalogové číslo:  96371
ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže
ČSN EN 60947-4-3 ed. 2ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 Tato norma platí pro polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže, určené pro provádění elektrických operací změnou stavu
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61009-1 ed. 3 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla 
Katalogové číslo:  92751
ČSN EN 61009-1 ed. 3 - Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 61009-1 ed. 3ČSN EN 61009-1 ed. 3 Tato mezinárodní norma platí pro proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou funkčně nezávislé nebo funkčně závislé na síťovém napětí, pro domovní
Cena:  1 320,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat