Sponzorovaný odkaz

3535 Měřicí relé a ochrany

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN IEC 60255-181 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu 
Katalogové číslo:  508883
ČSN EN IEC 60255-181 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu
ČSN EN IEC 60255-181ČSN EN IEC 60255-181 Norma specifikuje minimální požadavky pro hodnocení funkce a výkonu frekvenční ochrany. Tento dokument také definuje, jak dokumentovat a publikovat výsledky
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60255-149 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé 
Katalogové číslo:  95176
ČSN EN 60255-149 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé
ČSN EN 60255-149ČSN EN 60255-149 Předmětem této normy je stanovit společné a reprodukovatelné odkazy pro hodnocení závislých časových relé, která chrání zařízení proti tepelnému poškození prostředn
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60255-151 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu 
Katalogové číslo:  86031
ČSN EN 60255-151 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu
ČSN EN 60255-151ČSN EN 60255-151 Tato část IEC 60255 stanovuje minimální požadavky pro nadproudová/podproudová relé. Tato norma obsahuje specifikaci funkce ochrany, charakteristiky měření a charakt
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60255-27 ed. 2 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku 
Katalogové číslo:  95658
ČSN EN 60255-27 ed. 2 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku
ČSN EN 60255-27 ed. 2ČSN EN 60255-27 ed. 2 Norma bezpečnosti výrobku pro měřicí relé a ochranná zařízení. Vychází z obecných norem bezpečnosti výrobku a z normy IEC 60664-1. Definuje ustanovení těc
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60255-127 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu 
Katalogové číslo:  95178
ČSN EN 60255-127 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu
ČSN EN 60255-127ČSN EN 60255-127 Tato část IEC 60255 stanovuje minimální požadavky pro přepěťová/podpěťová relé. Obsahuje specifikaci funkce ochrany, charakteristiky měření a charakteristiky časové
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60255-24 - Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách 
Katalogové číslo:  69488
ČSN EN 60255-24 - Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách
ČSN EN 60255-24ČSN EN 60255-24 Tato norma definuje formát pro soubory obsahující data o průběhu přechodných stavů a událostí shromážděná z elektrizačních soustav nebo modelů elektrizačních sousta
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60255-21-1 - Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové) 
Katalogové číslo:  50907
ČSN EN 60255-21-1 - Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové)
ČSN EN 60255-21-1ČSN EN 60255-21-1 Tato norma je částí z řady norem, které stanovují požadavky na vibrace, rázy, údery a seismickou odolnost pro měřicí relé a ochranná zařízení (s kontakty nebo bez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60255-121 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu 
Katalogové číslo:  96237
ČSN EN 60255-121 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu
ČSN EN 60255-121ČSN EN 60255-121 Norma specifikuje minimální požadavky na hodnocení funkce a chování distanční ochrany, jejíž použití je typické pro, ale není omezeno na, aplikace vedení účinně uze
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60255-1 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky 
Katalogové číslo:  86596
ČSN EN 60255-1 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky
ČSN EN 60255-1ČSN EN 60255-1 Tato část IEC 60255 stanovuje společná pravidla a požadavky použitelné pro měřicí relé a ochranná zařízení včetně kombinací zařízení vytvářejících obvody pro ochranu vý
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60255-21-2 - Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem 
Katalogové číslo:  50908
ČSN EN 60255-21-2 - Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem
ČSN EN 60255-21-2ČSN EN 60255-21-2 Tato norma je částí z řady norem, které stanovují požadavky na vibrace, údery a rázy a seismickou odolnost pro měřicí relé a ochranná zařízení (s kontakty nebo be
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60255-26 ed. 3 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu 
Katalogové číslo:  94821
ČSN EN 60255-26 ed. 3 - Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
ČSN EN 60255-26 ed. 3ČSN EN 60255-26 ed. 3 Tato část souboru norem platí pro měřicí relé a ochranná zařízení, se zohledněním kombinací zařízení tvořících zapojení ochran elektrizační soustavy včetn
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60255-21-3 - Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3: Seismické zkoušky 
Katalogové číslo:  50909
ČSN EN 60255-21-3 - Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3: Seismické zkoušky
ČSN EN 60255-21-3ČSN EN 60255-21-3 Tato norma je jednou z řady norem, které stanovují požadavky na vibrace, údery a rázy a seismickou odolnost pro měřicí relé a ochranná zařízení s kontakty nebo be
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat