Sponzorovaný odkaz

3562 Elektrické měřicí přístroje

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2 - Indukční děliče napětí 
Katalogové číslo:  53844
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2 - Indukční děliče napětí
ČSN IEC 618 +A1 ZMĚNA 2
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61557-9 ed. 3 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT 
Katalogové číslo:  98041
ČSN EN 61557-9 ed. 3 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT
ČSN EN 61557-9 ed. 3ČSN EN 61557-9 ed. 3 Tato část souboru norem specifikuje požadavky na systémy pro lokalizaci místa poruchy izolace, jimiž lze vyhledat poruchy izolace v jakékoliv části neuzemně
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62586-1 - Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny 
Katalogové číslo:  95765
ČSN EN 62586-1 - Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny
ČSN EN 62586-1ČSN EN 62586-1 Tato norma specifikuje požadavky na přístroj, jehož funkce zahrnují měření, zaznamenávání a případně monito-rování parametrů kvality elektrické energie v napájecích sou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61557-5 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor 
Katalogové číslo:  80004
ČSN EN 61557-5 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor
ČSN EN 61557-5 ed. 2ČSN EN 61557-5 ed. 2 Tato část IEC 61557 stanovuje požadavky na zařízení k měření zemního odporu střídavým napětím.
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 618 +A1 - Indukční děliče napětí 
Katalogové číslo:  21868
ČSN IEC 618 +A1 - Indukční děliče napětí
ČSN IEC 618 +A1ČSN IEC 618 +A1 Tato norma se vztahuje na indukční děliče napětí, zkonstruované pro vytváření několika přesných podílů střídavého napětí v kmitočtovém rozsahu a určené k používání
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60524 - Odporové děliče napětí stejnosměrného proudu 
Katalogové číslo:  18004
ČSN EN 60524 - Odporové děliče napětí stejnosměrného proudu
ČSN EN 60524
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61028 - Elektrické měřicí přístroje. Zapisovací přístroje X-Y (IEC 1028:1991) 
Katalogové číslo:  18576
ČSN EN 61028 - Elektrické měřicí přístroje. Zapisovací přístroje X-Y (IEC 1028:1991)
ČSN EN 61028ČSN EN 61028 Tato norma se vztahuje na zapisovací přístroje X-Y používané pro zapisování analogových elektrických signálů. Tato norma stanovuje požadavky na zapisovací přístroje X-Y,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61143-1 - Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky 
Katalogové číslo:  19791
ČSN EN 61143-1 - Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 61143-1ČSN EN 61143-1 Tato část se vztahuje na zapisovače X-t, používané k měření napětí a proudu, které měří a zapisují analogové elektrické veličiny v závislosti na čase. Vztahuje se ro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62586-2 - Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu 
Katalogové číslo:  95766
ČSN EN 62586-2 - Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu
ČSN EN 62586-2ČSN EN 62586-2 Tato norma specifikuje funkční zkoušky a požadavky na nejistotu pro přístroje, jejichž funkce zahrnují měření, záznam a případně monitorování parametrů kvality elektric
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 61557-11 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT 
Katalogové číslo:  84710
ČSN EN 61557-11 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT
ČSN EN 61557-11ČSN EN 61557-11 Tato část souboru norem stanovuje požadavky na zkušební zařízení používané na zkoušení účinnosti přístro-jů pro monitorování reziduálního proudu (RCMs) typu A a typ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61557-14 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů 
Katalogové číslo:  94736
ČSN EN 61557-14 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů
ČSN EN 61557-14ČSN EN 61557-14 Tato část souboru norem stanovuje zvláštní požadavky na zkoušení a měření zařízení používaných k vyšetření elektrické bezpečnosti elektrických zařízení strojů podle Č
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60469 - Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy 
Katalogové číslo:  94797
ČSN EN 60469 - Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy
ČSN EN 60469ČSN EN 60469 Tato norma poskytuje definice termínů týkajících se přechodů, pulzů a k nim příslušejících tvarů vln a stanoví definice a popisy technických a pracovních postupů pro měření
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61557-3 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky 
Katalogové číslo:  80000
ČSN EN 61557-3 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky
ČSN EN 61557-3 ed. 2ČSN EN 61557-3 ed. 2 Tato část IEC 61557 stanovuje požadavky na zařízení k měření impedance smyčky mezi fázovým vodičem a ochranným vodičem nebo mezi fázovým vodičem a střední
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 258 +A1 - Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící zapisovací a jejich příslušenství 
Katalogové číslo:  55008
ČSN IEC 258 +A1 - Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící zapisovací a jejich příslušenství
ČSN IEC 258 +A1ČSN IEC 258 +A1 Tato norma se vztahuje na elektrické měřicí přístroje přímopůsobící zapisovací stejnosměrných a střídavých elektrických veličin, které se používají k zapisování měn
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62586-1 ed. 2 - Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny 
Katalogové číslo:  504607
ČSN EN 62586-1 ed. 2 - Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny
ČSN EN 62586-1 ed. 2ČSN EN 62586-1 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje požadavky na výrobek a provoz pro přístroje, jejichž funkce zahrnují měření, záznam a možné sledování parametrů kvali
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61557-10 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany 
Katalogové číslo:  94737
ČSN EN 61557-10 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
ČSN EN 61557-10 ed. 2ČSN EN 61557-10 ed. 2 Tato část souboru norem stanovuje požadavky na kombinovaná měřicí zařízení, která v jednom přístroji slučují několik měřicích funkcí nebo metod zkoušení,
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61557-4 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu 
Katalogové číslo:  80002
ČSN EN 61557-4 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu
ČSN EN 61557-4 ed. 2ČSN EN 61557-4 ed. 2 Tato část IEC 61557 stanovuje požadavky na zařízení pro měření odporu vodičů uzemnění, vodičů ochranného pospojování a vodičů k vyrovnání potenciálu včetn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61557-2 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor 
Katalogové číslo:  79998
ČSN EN 61557-2 ed. 2 - Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor
ČSN EN 61557-2 ed. 2ČSN EN 61557-2 ed. 2 Tato část IEC 61557 stanovuje požadavky na zařízení k měření izolačního odporu zařízení a instalace ve stavu bez napětí.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat