Sponzorovaný odkaz

3534 Elektrická dvoustavová relé

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50578 - Drážní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud 
Katalogové číslo:  94597
ČSN EN 50578 - Drážní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud
ČSN EN 50578ČSN EN 50578 Tato evropská norma uvádí řadu obecných a specifických požadavků pro zabezpečovací relé na stejnosměrný proud a dále zavádí řadu doporučení a požadavků pro charakteristiky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61810-7 - Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy 
Katalogové číslo:  77700
ČSN EN 61810-7 - Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy
ČSN EN 61810-7ČSN EN 61810-7 Tato část ČSN EN 61810 popisuje zkušební a měřící postupy pro elektromechanická elementární relé. Norma zahrnuje postupy, které jsou obvykle společné pro všechny typy e
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62314 - Statická (bezkontaktní) relé 
Katalogové číslo:  78240
ČSN EN 62314 - Statická (bezkontaktní) relé
ČSN EN 62314ČSN EN 62314 Tato norma se týká statických bezkontaktních dvoustavových elektrických relé. Relé jsou určena pro specifické použití k jednoduchému přepínání stavu zapnuto, vypnuto. Rel
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62246-1 ed. 3 - Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  98739
ČSN EN 62246-1 ed. 3 - Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 62246-1 ed. 3ČSN EN 62246-1 ed. 3 Tato část řady norem IEC 62246 je kmenovou specifikací pro všechny druhy jazýčkových přepínačů, včetně jazýčkových přepínačů stanovené kvality s předmagneti
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61810-1 ed. 4 - Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  99053
ČSN EN 61810-1 ed. 4 - Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 61810-1 ed. 4ČSN EN 61810-1 ed. 4 Tato část IEC 61810 platí pro elektromechanická elementární relé (dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění) určená k zabudování do nízkonapěťových
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 61810-10 - Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé 
Katalogové číslo:  509481
ČSN EN IEC 61810-10 - Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé
ČSN EN IEC 61810-10ČSN EN IEC 61810-10 Tato norma, s funkčními a bezpečnostními aspekty, se vztahuje na elektromechanické elementární relé (dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění) s pož
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61811-1 ed. 2 - Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace 
Katalogové číslo:  98425
ČSN EN 61811-1 ed. 2 - Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace
ČSN EN 61811-1 ed. 2ČSN EN 61811-1 ed. 2 Tato norma platí pro elektromechanická elementární relé typu TELECOM. Tato relé jsou určena pro provoz v telekomunikačních aplikacích, přesto jsou vhodná i
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 116300 - Dílčí specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé stanovené jakosti s velkou zatížitelností (pro proudy 5 A a větší) 
Katalogové číslo:  51390
ČSN EN 116300 - Dílčí specifikace - Elektromechanická dvoustavová relé stanovené jakosti s velkou zatížitelností (pro proudy 5 A a větší)
ČSN EN 116300ČSN EN 116300 Tato dílčí specifikace platí pro elektromechanická dvoustavová relé stanovené jakosti s velkou zatížitelností pro proudy nad 5 A. Specifikace udává, které vhodné zkouš
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61810-2 ed. 3 - Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost 
Katalogové číslo:  504579
ČSN EN 61810-2 ed. 3 - Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost
ČSN EN 61810-2 ed. 3ČSN EN 61810-2 ed. 3 Tato norma pokrývá zkušební podmínky a ustanovení pro hodnocení dlouhodobých zkoušek pomocí vhodných statistických metod pro získání charakteristik spolehli
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61812-1 ed. 2 - Časová relé pro průmyslové a domovní užití - Část 1: Požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  90113
ČSN EN 61812-1 ed. 2 - Časová relé pro průmyslové a domovní užití - Část 1: Požadavky a zkoušky
ČSN EN 61812-1 ed. 2ČSN EN 61812-1 ed. 2 Tato část IEC 61812 platí pro časová relé pro průmyslová použití (např. ovládání, automatizaci, signální a průmyslová zařízení). Platí také pro časová rel
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61810-3 - Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty 
Katalogové číslo:  99055
ČSN EN 61810-3 - Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty
ČSN EN 61810-3ČSN EN 61810-3 Tato část IEC 61810 určuje speciální požadavky a zkoušky pro elementární relé s nuceně ovládanými kontakty, které jsou známy také jako mechanicky spřažené kontakty. Tyt
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62246-1-1 - Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Posuzování kvality 
Katalogové číslo:  94553
ČSN EN 62246-1-1 - Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Posuzování kvality
ČSN EN 62246-1-1ČSN EN 62246-1-1 Tato část řady norem IEC 62246 obsahuje posuzování kvality definující požadavky a zkoušky pro jazýčkové přepínače, které mohou být použity v obecných a průmyslových
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 - Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10 
Katalogové číslo:  504577
ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 - Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
ČSN EN 61810-2-1 ed. 2ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 Tato norma specifikuje postupy zkoušky spolehlivosti pro elektromechanická elementární relé v případě, kdy se uplatňují zvýšené požadavky na ověřování s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2 - Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace 
Katalogové číslo:  506059
ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2 - Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace
ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2 Tato část souboru IEC 62246, vzorová předmětová specifikace, definuje požadavky a zkoušky pro jazýčkové přepínače k použití v obecných a průmysl
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat