Sponzorovaný odkaz

3561 Elektroměry

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62053-21 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) 
Katalogové číslo:  69158
ČSN EN 62053-21 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)
ČSN EN 62053-21ČSN EN 62053-21 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 62053-21:2003. Norma zahrnuje typové zkoušky pro elektroměry pro vnější a vnitřní použití a platí pro nově vyro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62056-42 - Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 42: Služby a procedury fyzické vrstvy pro spojově orientovanou asynchronní výměnu dat 
Katalogové číslo:  66105
ČSN EN 62056-42 - Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 42: Služby a procedury fyzické vrstvy pro spojově orientovanou asynchronní výměnu dat
ČSN EN 62056-42ČSN EN 62056-42 Norma obsahuje identické znění EN 62056-42:2002 (idt IEC 62056-42:2002). Tato norma specifikuje služby fyzické vrstvy pro spojově orientovanou asynchronní výměnu da
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62056-6-1 ed. 3 - Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS) 
Katalogové číslo:  505010
ČSN EN 62056-6-1 ed. 3 - Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)
ČSN EN 62056-6-1 ed. 3ČSN EN 62056-6-1 ed. 3 (35 6131) Tato část souboru norem specifikuje celkovou strukturu systému identifikace objektů (OBIS) a mapování všech obvykle používaných datových položek
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62056-4-7 - Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 4-7: Transportní vrstva DLMS/COSEM pro sítě IP 
Katalogové číslo:  502399
ČSN EN 62056-4-7 - Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 4-7: Transportní vrstva DLMS/COSEM pro sítě IP
ČSN EN 62056-4-7ČSN EN 62056-4-7 Tato část souboru norem specifikuje komunikační profily transportní vrstvy DLMS/COSEM bez spojení a na spojení orientované používané v sítích IP. Tyto transportní v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62056-3-1 - Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu 
Katalogové číslo:  95683
ČSN EN 62056-3-1 - Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu
ČSN EN 62056-3-1ČSN EN 62056-3-1 Tato část souboru norem popisuje tři profily pro výměnu dat po místní sběrnici se stanicemi, které jsou napá-jené, nebo které nejsou. Pro nenapájené stanice sběrnic
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62056-1-0 - Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 1-0: Standardizační rámec pro inteligentní elektroměry 
Katalogové číslo:  98418
ČSN EN 62056-1-0 - Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 1-0: Standardizační rámec pro inteligentní elektroměry
ČSN EN 62056-1-0ČSN EN 62056-1-0 This part of IEC 62056 provides information on the smart metering use cases and on architectures supported by the IEC 62056 DLMS/COSEM series of standards specifyin
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62059-41 - Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 41: Předpověď bezporuchovosti 
Katalogové číslo:  77160
ČSN EN 62059-41 - Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 41: Předpověď bezporuchovosti
ČSN EN 62059-41ČSN EN 62059-41 Tato norma poskytuje nástroj pro předpovídání četnosti poruch vybavení pro měření elektrické energie použitím metody namáhání jeho částí. Poskytuje rovněž přehled m
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62053-52 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky 
Katalogové číslo:  76237
ČSN EN 62053-52 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky
ČSN EN 62053-52ČSN EN 62053-52 Norma platí pro písmenné a grafické značky určené pro označování a identifikace funkce elektromechanických nebo statických střídavých elektroměrů a jejich pomocných z
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62058-11 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 11: Všeobecné metody přejímací kontroly 
Katalogové číslo:  88191
ČSN EN 62058-11 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 11: Všeobecné metody přejímací kontroly
ČSN EN 62058-11ČSN EN 62058-11 Tato část souboru norem uvádí všeobecné metody přejímací kontroly nově vyrobených elektroměrů dodávaných v dávkách 50 a více. Způsob přejímky menších dávek se musí do
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 62056-6-2 ed. 3 - Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM 
Katalogové číslo:  505012
ČSN EN IEC 62056-6-2 ed. 3 - Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM
ČSN EN IEC 62056-6-2 ed. 3ČSN EN IEC 62056-6-2 (35 6131) Tato část souboru norem specifikuje model elektroměru, jak je vidět prostřednictvím svého komunikačního rozhraní. Základní stavební bloky jsou
Cena:  3 080,- Kč
ČSN EN IEC 62056-8-4 - Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-4: Komunikační profily pro úzkopásmový OFDM PLC PRIME pro sousední sítě 
Katalogové číslo:  507604
ČSN EN IEC 62056-8-4 - Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-4: Komunikační profily pro úzkopásmový OFDM PLC PRIME pro sousední sítě
ČSN EN IEC 62056-8-4ČSN EN IEC 62056-8-4 This part of IEC 62056 specifies DLMS/COSEM communication profiles for narrow-band OFDM power line carrier PRIME neighbourhood networks using the modulation
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62053-22 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S) 
Katalogové číslo:  69159
ČSN EN 62053-22 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)
ČSN EN 62053-22ČSN EN 62053-22 Norma zahrnuje převzetí překladem evropskou normu EN 62053-22:2003. Norma zahrnuje typové zkoušky pro elektroměry pro vnější a vnitřní použití a platí pro nově vyro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62055-31 - Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením 
Katalogové číslo:  76234
ČSN EN 62055-31 - Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením
ČSN EN 62055-31ČSN EN 62055-31 Norma platí pro nově vyrobené statické činné elektroměry s předplacením třídy přesnosti 1 a 2 pro přímé zapojení do sítě, které se používají k měření spotřeby elektri
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62058-21 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 21: Zvláštní požadavky pro elektromechanické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2 a třídy A a B) 
Katalogové číslo:  88194
ČSN EN 62058-21 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 21: Zvláštní požadavky pro elektromechanické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2 a třídy A a B)
ČSN EN 62058-21ČSN EN 62058-21 Tato část souboru norem definuje konkrétní požadavky na přejímací kontrolu nově vyrobených elektromechanických činných elektroměrů s přímým zapojením nebo zapojených
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62056-46 - Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 46: Vrstva datového spoje používající HDLC protokol 
Katalogové číslo:  66113
ČSN EN 62056-46 - Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 46: Vrstva datového spoje používající HDLC protokol
ČSN EN 62056-46ČSN EN 62056-46 Norma obsahuje identické znění EN 62056-46:2002 (idt IEC 62056-46:2002). Norma specifikuje vrstvu datového spoje pro spojově orientovaný asynchronní komunikační pro
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62054-11 - Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání 
Katalogové číslo:  73080
ČSN EN 62054-11 - Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání
ČSN EN 62054-11ČSN EN 62054-11 Tato norma stanovuje zvláštní požadavky na typovou zkoušku nově vyráběných přijímačů hromadného dálkového ovládání pro vnitřní prostory pro příjem a vyhodnocování i
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat