Sponzorovaný odkaz

3542 Silové spínače vn a vvn

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62271-4 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny 
Katalogové číslo:  95183
ČSN EN 62271-4 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny
ČSN EN 62271-4ČSN EN 62271-4 Tato část IEC 62271 platí pro manipulaci s SF6 při montáži, přejímkách normálních a mimořádných činnostech a likvidaci na konci života vysokonapěťových spínacích a řídi
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62271-207 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV 
Katalogové číslo:  91604
ČSN EN 62271-207 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV
ČSN EN 62271-207 ed. 2ČSN EN 62271-207 ed. 2 Tato část IEC 62271 platí pro rozváděče střídavého proudu na jmenovitá vyšší než 52 kV vnitřního a venkovního provedení, včetně jejich podpěrné konstruk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů 
Katalogové číslo:  509075
ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů
ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 Tato část IEC 62271 platí pro paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů konstruovaných pro použití ve venkovních instalacích a
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62271-3 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850 
Katalogové číslo:  98954
ČSN EN 62271-3 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850
ČSN EN 62271-3 ed. 2ČSN EN 62271-3 ed. 2 Tato část IEC 62271 platí pro vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení a pro rozváděče pro všechna jmenovitá napětí nad 1 kV a specifikuje zařízení pro digi
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62271-106 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu 
Katalogové číslo:  90095
ČSN EN 62271-106 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu
ČSN EN 62271-106ČSN EN 62271-106 Tato část IEC 62271 platí pro stykače, pro stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu vnitřního provedení pro použití v sítích s napětím nad 1
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC TR 62271-300 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu 
Katalogové číslo:  83875
ČSN IEC TR 62271-300 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu
ČSN IEC TR 62271-300ČSN IEC TR 62271-300 Tato technická zpráva předepisuje přísnosti seismických hladin a předkládá výběr metod, které mohou být použity k prokázání chování vypínačů, pro které j
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu 
Katalogové číslo:  506444
ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu
ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 Tato část souboru norem platí pro odpojovače a uzemňovače střídavého proudu vnitřního a venkovního provedení určené pro jmenovité napětí vyšší n
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62271-103 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  90144
ČSN EN 62271-103 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-103ČSN EN 62271-103 Tato část IEC 62271 platí pro třífázové spínače a odpínače vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud, které jsou schopny vypínat a zapínat proud pro jmenov
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62271-104 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV 
Katalogové číslo:  98728
ČSN EN 62271-104 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV
ČSN EN 62271-104 ed. 2ČSN EN 62271-104 ed. 2 Tato část IEC 62271 platí pro třípólové spínače vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV a pro jmenovit
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62271-1 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu 
Katalogové číslo:  504399
ČSN EN 62271-1 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu
ČSN EN 62271-1 ed. 2ČSN EN 62271-1 ed. 2 Tato norma platí pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu vnitřního a/nebo venkovního provedení pro použití v sítích s kmitočtem do 60 Hz včetně a s
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  509224
ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 Tato část IEC 62271 platí pro trojpólové výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami určené pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro použi
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu 
Katalogové číslo:  96024
ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu
ČSN IEC/IEEE 62271-37-082ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 Tato část mezinárodní normy 62271 stanovuje metody měření hladiny akustického tlaku vytvářeného venkovními vypínači střídavého proudu ve volném p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62271-105 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  92788
ČSN EN 62271-105 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-105 ed. 2ČSN EN 62271-105 ed. 2 Tato část IEC 62271 platí pro trojpólová zařízení pro veřejné a průmyslové rozvodné sítě, které jsou funkčními sestavami spínačů zahrnujícími odpínače
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62271-107 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  91923
ČSN EN 62271-107 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-107 ed. 2ČSN EN 62271-107 ed. 2 Tato část IEC 62271 platí pro trojpólové jednotky pro distribuční sítě, které sestávají z výkonového spínače a pojistek omezujících proud konstruovaný
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 62063 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Použití elektronických a souvisejících technologií v pomocných zařízeních spínacích a řídicích zařízení 
Katalogové číslo:  63891
ČSN IEC 62063 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Použití elektronických a souvisejících technologií v pomocných zařízeních spínacích a řídicích zařízení
ČSN IEC 62063ČSN IEC 62063 Současný stav techniky umožňuje zavedení elektronických přístrojů do všech pomocných zařízení, nebo do části z nich, použitých ve spínacích a řídicích zařízeních. IEC 6
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62271-100 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu 
Katalogové číslo:  84621
ČSN EN 62271-100 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu
ČSN EN 62271-100 ed. 2ČSN EN 62271-100 ed. 2 Norma platí pouze pro trojpólové vypínače používané v třífázových sítích a jednopólové vypínače používané v jednofázových sítích. Podmínky pro dvojpólov
Cena:  2 145,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat