Sponzorovaný odkaz

3590 Plošné spoje

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61188-5-5 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-5: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na čtyřech stranách 
Katalogové číslo:  80808
ČSN EN 61188-5-5 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-5: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na čtyřech stranách
ČSN EN 61188-5-5ČSN EN 61188-5-5 Tato norma poskytuje informace o geometrii obrazců plošek, používaných pro povrchové připojování elektronických součástek s vývody ve tvaru racčího křídla na čtyřec
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61189-5 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji 
Katalogové číslo:  78495
ČSN EN 61189-5 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji
ČSN EN 61189-5ČSN EN 61189-5 Soubor IEC 61189 se vztahuje na zkušební metody pro desky s plošnými spoji a osazené desky a rovněž na příslušné materiály a mechanickou odolnost součástek, bez ohledu
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61249-4-12 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-12: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí 
Katalogové číslo:  75407
ČSN EN 61249-4-12 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-12: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí
ČSN EN 61249-4-12ČSN EN 61249-4-12 Norma uvádí požadavky na vlastnosti lepicích listů, které jsou zejména určeny jako spojovací listy pro lamináty podle IEC 61249-2-7, při výrobě vícevrstvých desek
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61249-2-23 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-23: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované nehalogenovanou fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti 
Katalogové číslo:  73711
ČSN EN 61249-2-23 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-23: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované nehalogenovanou fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti
ČSN EN 61249-2-23ČSN EN 61249-2-23 Norma uvádí požadavky na vlastnosti mědí plátovaných laminátových desek, vyztužených celulózovým papírem, impregnovaných nehalogenovanou fenolickou pryskyřicí,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61188-5-6 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách 
Katalogové číslo:  68812
ČSN EN 61188-5-6 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách
ČSN EN 61188-5-6ČSN EN 61188-5-6 Část 5-6 normy poskytuje informace o geometrii obrazců plošek, používaných pro připojování elektronických součástek s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách k povr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61249-5-1 - Materiály pro propojovací struktury - Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků - Oddíl 1: Měděná fólie (pro výrobu mědí plátovaných základních materiálů) 
Katalogové číslo:  21225
ČSN EN 61249-5-1 - Materiály pro propojovací struktury - Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků - Oddíl 1: Měděná fólie (pro výrobu mědí plátovaných základních materiálů)
ČSN EN 61249-5-1ČSN EN 61249-5-1 Tato specifikace uvádí požadavky na měděnou fólii určenou pro použití při výrobě mědí plátovaných laminovaných desek a mědí plátovaných ohebných materiálů, použí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61249-2-4 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-4: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), s tkanými/netkanými skleněnými vlákny 
Katalogové číslo:  65443
ČSN EN 61249-2-4 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-4: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), s tkanými/netkanými skleněnými vlákny
ČSN EN 61249-2-4ČSN EN 61249-2-4 Část 2-4 normy IEC 61249 stanoví požadavky na mědí plátovaný polyesterový laminát, vyztužený tkanými/netkanými skleněnými vlákny, s definovanou hořlavostí v tlouš
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61249-2-41 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-41: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené papírem/E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž 
Katalogové číslo:  87077
ČSN EN 61249-2-41 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-41: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené papírem/E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
ČSN EN 61249-2-41ČSN EN 61249-2-41 Norma uvádí požadavky na vlastnosti mědí plátovaných laminátových desek vyztužených papírem/E-sklem, impregnovaných bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovano
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61193-3 - Systémy hodnocení kvality - Část 3: Volba a použití přejímacích plánů pro výstupní a mezioperační audity výroby desek s plošnými spoji a laminátů 
Katalogové číslo:  93280
ČSN EN 61193-3 - Systémy hodnocení kvality - Část 3: Volba a použití přejímacích plánů pro výstupní a mezioperační audity výroby desek s plošnými spoji a laminátů
ČSN EN 61193-3ČSN EN 61193-3 Norma specifikuje přejímací plány pro kontrolu srovnáváním, včetně kritérií pro volbu přejímacích plánů a postupů jejch implementace pro výstupní a mezioperační audity
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61189-5-2 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-2: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí tavidlo pro osazené desky s plošnými spoji 
Katalogové číslo:  97491
ČSN EN 61189-5-2 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-2: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí tavidlo pro osazené desky s plošnými spoji
ČSN EN 61189-5-2ČSN EN 61189-5-2 IEC 61189 relates to test methods for materials or component robustness for printed board assemblies, irrespective of their method of manufacture. The standard
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61189-2-719 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-719: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Relativní permitivita a ztrátový tangens (500 MHz až 10 GHz) 
Katalogové číslo:  501234
ČSN EN 61189-2-719 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-719: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Relativní permitivita a ztrátový tangens (500 MHz až 10 GHz)
ČSN EN 61189-2-719ČSN EN 61189-2-719 This part of IEC 61189 specifies a test method of relative permittivity and loss tangent of printed board and assembly materials, expected to be determined 2 to
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62326-20 - Desky s plošnými spoji - Část 20: Desky s plošnými spoji pro diody LED s vysokým jasem 
Katalogové číslo:  500221
ČSN EN 62326-20 - Desky s plošnými spoji - Část 20: Desky s plošnými spoji pro diody LED s vysokým jasem
ČSN EN 62326-20ČSN EN 62326-20 This part of IEC 62326 specifies the properties of the printed circuit board (hereafter described as PCB) for high-brightness LEDs. Many aspects of the PCB for high-b
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61189-5-4 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-4: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí slitiny a pájecí drát s plným jádrem a s tavidlovým jádrem pro osazené desky s plošnými spoji 
Katalogové číslo:  97493
ČSN EN 61189-5-4 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-4: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí slitiny a pájecí drát s plným jádrem a s tavidlovým jádrem pro osazené desky s plošnými spoji
ČSN EN 61189-5-4ČSN EN 61189-5-4 IEC 61189 relates to test methods for materials or component robustness for printed board assemblies, irrespective of their method of manufacture. The standard
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61189-2-721 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 2-721: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Měření relativní permitivity a ztrátového činitele pro lamináty plátované mědi při mikrovlnné frekvenci pomocí rezonátoru SPDR 
Katalogové číslo:  98353
ČSN EN 61189-2-721 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 2-721: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Měření relativní permitivity a ztrátového činitele pro lamináty plátované mědi při mikrovlnné frekvenci pomocí rezonátoru SPDR
ČSN EN 61189-2-721ČSN EN 61189-2-721 This part of IEC 61189 outlines a way to determine the relative permittivity ( r) and loss tangent (tan ) (also called dielectric constant (Dk) and dissipation
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61189-1 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 1: Všeobecné zkušební metody a metodiky 
Katalogové číslo:  53187
ČSN EN 61189-1 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 1: Všeobecné zkušební metody a metodiky
ČSN EN 61189-1ČSN EN 61189-1 Tato Část IEC 61189 je katalog zkušebních metod, představujících metodiky a postupy, které se mohou použít ke zkoušení materiálů, používaných pro výrobu propojovacíc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61189-6 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 6: Zkušební metody pro materiály používané při výrobě elektronických sestav 
Katalogové číslo:  78444
ČSN EN 61189-6 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 6: Zkušební metody pro materiály používané při výrobě elektronických sestav
ČSN EN 61189-6ČSN EN 61189-6 Soubor IEC 61189 se vztahuje na zkušební metody pro desky s plošnými spoji a osazené desky a rovněž na příslušné materiály a mechanickou odolnost součástek, bez ohled
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61249-4-2 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-2: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí 
Katalogové číslo:  75410
ČSN EN 61249-4-2 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-2: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí
ČSN EN 61249-4-2ČSN EN 61249-4-2 Norma uvádí požadavky na vlastnosti lepicích listů, které jsou určeny zejména jako spojovací listy pro lamináty podle IEC 61249-2-8, při výrobě vícevrstvých desek p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61188-5-3 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-3: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na dvou stranách 
Katalogové číslo:  80806
ČSN EN 61188-5-3 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-3: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru racčího křídla na dvou stranách
ČSN EN 61188-5-3ČSN EN 61188-5-3 Tato norma poskytuje informace o geometrii obrazců plošek, používaných pro povrchové připojování elektronických součástek s vývody ve tvaru racčího křídla na dvou s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61188-5-4 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-4: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru J na dvou stranách 
Katalogové číslo:  80807
ČSN EN 61188-5-4 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-4: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s vývody ve tvaru J na dvou stranách
ČSN EN 61188-5-4ČSN EN 61188-5-4 Tato norma poskytuje rozměry součástek obrazce plošek pro integrované obvody typu SO s vývody ve tvaru J (součástky SOJ) na dvou stranách, používané pro pájení přet
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61188-5-8 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-8: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s plošným polem (BGA, FBGA, CGA, LGA) 
Katalogové číslo:  81796
ČSN EN 61188-5-8 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-8: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s plošným polem (BGA, FBGA, CGA, LGA)
ČSN EN 61188-5-8ČSN EN 61188-5-8 Tato Část IEC 61188 poskytuje informace o geometrii obrazce plošek používaných pro povrchové přichycení elektronických součástek se zakončením typu plošné pole, v p
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat