Sponzorovaný odkaz

3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50377-2-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 2-1: Typ FC-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1 
Katalogové číslo:  64641
ČSN EN 50377-2-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 2-1: Typ FC-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1
ČSN EN 50377-2-1ČSN EN 50377-2-1 Norma obsahuje výrobní specifikaci optického konektoru typu FC-PC pro jednovidová vlákna. Definuje různé zástrčkové a adaptérové varianty konektoru FC-PC a jejich
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 61753-2-3 - Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí 
Katalogové číslo:  64966
ČSN EN 61753-2-3 - Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí
ČSN EN 61753-2-3ČSN EN 61753-2-3 Norma obsahuje minimální požadavky a přísnosti, které musí splňovat nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní odbočnice určené pro kategorii U - neřízené pr
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60793-1-22 - Optická vlákna - Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření délky 
Katalogové číslo:  66163
ČSN EN 60793-1-22 - Optická vlákna - Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření délky
ČSN EN 60793-1-22ČSN EN 60793-1-22 Norma prezentuje pět metod měření délky optického vlákna, a to: metodu A - měření zpoždění impulzu, metodu B - metodu zpětného rozptylu, metodu C - měření prodl
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60794-2 - Optické kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace 
Katalogové číslo:  67934
ČSN EN 60794-2 - Optické kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace
ČSN EN 60794-2ČSN EN 60794-2 Norma popisuje základní požadavky na optické vlákno, materiály a konstrukce optických kabelů pro vnitřní použití. Jsou tam uvedeny tabulky barevného značení jednotliv
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50377-9-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-1: Typ MT-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b 
Katalogové číslo:  68253
ČSN EN 50377-9-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-1: Typ MT-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b
ČSN EN 50377-9-1ČSN EN 50377-9-1 Výrobní specifikace v této normě zavádí definici podmínek činnosti a popis částí konektorového souboru typu MU-PC. Definuje 6 zástrčkových variant ve dvou kvalita
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60794-5-20 - Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním 
Katalogové číslo:  96053
ČSN EN 60794-5-20 - Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním
ČSN EN 60794-5-20ČSN EN 60794-5-20 Norma popisuje základní požadavky na konstrukci mikrotrubičkových vláknových jednotek, mikrotrubiček a chráněných mikrotrubiček. Detailně popisuje doporučované me
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61754-30 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 30: Řada konektorů typu CLIK 
Katalogové číslo:  96181
ČSN EN 61754-30 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 30: Řada konektorů typu CLIK
ČSN EN 61754-30ČSN EN 61754-30 Tato norma definuje standardní rozměry rozhraní optických konektorů typu CLIK ve verzi PC a APC 8°. Konektory typu CLIK jsou simplexní v konfiguraci zástrčka/adapter/
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61753-053-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-2: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí 
Katalogové číslo:  96323
ČSN EN 61753-053-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-2: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí
ČSN EN 61753-053-2ČSN EN 61753-053-2 Tato norma obsahuje minimální požadavky na počáteční zkoušky a měření a dále určuje nároky na nekonekto-rované jednovidové vláknové elektricky řízené proměnné o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61753-071-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí 
Katalogové číslo:  96590
ČSN EN 61753-071-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 x 2 a 2 x 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí
ČSN EN 61753-071-2ČSN EN 61753-071-2 Tato norma obsahuje minimální požadavky na počáteční funkčnost, zkoušky a měření a dále určuje nároky na nekonektorované jednovidové prostorové přepínače 1 × 2
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62149-3 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s 
Katalogové číslo:  96535
ČSN EN 62149-3 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s
ČSN EN 62149-3 ed. 2ČSN EN 62149-3 ed. 2 Norma pokrývá funkční specifikaci pro optické modulátory monoliticky integrované s laserovými diodami pro mnohokanálové optické vláknové přenosové systémy 2
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50411-2-9 - Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-9: Netěsněné krytí pro mikrotrubičkové zafukované kabely kategorie S a A 
Katalogové číslo:  86570
ČSN EN 50411-2-9 - Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-9: Netěsněné krytí pro mikrotrubičkové zafukované kabely kategorie S a A
ČSN EN 50411-2-9ČSN EN 50411-2-9 Norma definuje hlavní části netěsněných krytů mikrotrubiček, Typu 1 pro kategorii S & A a třídí je do pěti typových řad podle jejich tvarových charakteristik a konf
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí 
Katalogové číslo:  86712
ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí
ČSN EN 61300-2-21 ed. 2ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 Norma popisuje zkoušku, ověřující schopnost pasivních zařízení vláknové optiky odolávat opakovanému vystavení zatěžujícím podmínkám vysokých teplot, v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60794-3-11 - Optické kabely - Část 3-11: Vnější kabely - Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení 
Katalogové číslo:  87361
ČSN EN 60794-3-11 - Optické kabely - Část 3-11: Vnější kabely - Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení
ČSN EN 60794-3-11ČSN EN 60794-3-11 Norma uvádí obecnou charakteristiku kabelu, požadavky na svařovatelnost vláken a vyhodnocení zkoušek. Dále jsou uvedeny základní požadavky na přenosové parametry
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50377-8-11 - Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-11: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C 
Katalogové číslo:  87359
ČSN EN 50377-8-11 - Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-11: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C
ČSN EN 50377-8-11ČSN EN 50377-8-11 Norma specifikuje základní konstrukční, tvarové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konektorový soubor typu LSH-PC simplex, určený pro použití v ka
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61755-3-8 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-8: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno 
Katalogové číslo:  84030
ČSN EN 61755-3-8 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-8: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno
ČSN EN 61755-3-8ČSN EN 61755-3-8 Norma se zabývá vlivem geometrického tvaru čela kompozitní cylindrické úhlové ferule na funkčnost op-tického spoje. Analyzuje principiální příčiny ovlivňující funkč
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62007-2 ed. 2 - Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody 
Katalogové číslo:  84032
ČSN EN 62007-2 ed. 2 - Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody
ČSN EN 62007-2 ed. 2ČSN EN 62007-2 ed. 2 Norma popisuje měřicí metody, aplikovatelné na optoelektronická polovodičová zařízení, která se používají v optických digitálních systémech a subsystémech.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50377-2-2 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-2: Typ FC/APC 8 ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C 
Katalogové číslo:  84315
ČSN EN 50377-2-2 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-2: Typ FC/APC 8 ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C
ČSN EN 50377-2-2ČSN EN 50377-2-2 Norma specifikuje základní konstrukční, tvarové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konektorový soubor typu FC/APC 8 v provedení s plně zirkoniovou f
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 - Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem 
Katalogové číslo:  84415
ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 - Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem
ČSN EN 61280-2-9 ed. 2ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 V této části IEC 61280 jsou uvedeny definice parametrů a zkušební metoda pro získání poměru optického signálu k šumu použitím zařízení, která měří optic
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu 
Katalogové číslo:  84630
ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu
ČSN EN 61300-3-3 ed. 2ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 Norma popisuje postupy monitorování změn útlumů a/nebo útlumů odrazu optických vláknových prvků nebo zařízení. Pro jeden nebo více měřených objektů uvád
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové) 
Katalogové číslo:  85943
ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)
ČSN EN 61300-2-1 ed. 2ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 Norma popisuje zkoušku vibracemi, ověřující vlivy vibrací na zkoušené zařízení v převládajících rozsazích a velikostech, vyskytujících se za provozu.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 - Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu 
Katalogové číslo:  85843
ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 - Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu
ČSN EN 61280-4-1 ed. 2ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 Tato norma je určena pro měření útlumu instalované optické vláknové kabeláže s mnohovidovými vlákny a typickými délkami do 2000 m. Tato kabeláž může zah
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62148-3 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF s 20 vývody 
Katalogové číslo:  88602
ČSN EN 62148-3 ed. 2 - Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF s 20 vývody
ČSN EN 62148-3 ed. 2ČSN EN 62148-3 ed. 2 Norma stanoví podmínky pro fyzická rozhraní modulů optických vláknových vysílačů-přijímačů malých rozměrů (SFF) s 20 vývody. Vysílače-přijímače jsou navržen
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu 
Katalogové číslo:  88824
ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu
ČSN EN 61300-2-6 ed. 2ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 Norma popisuje zkoušku, ověřující schopnost spojovacího mechanismu konektorového souboru či spojo-vacího mechanismu konektoru s optickým vláknovým zaříz
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62496-3 - Desky optických obvodů - Část 3: Normy funkčnosti - Všeobecně a návod 
Katalogové číslo:  88836
ČSN EN 62496-3 - Desky optických obvodů - Část 3: Normy funkčnosti - Všeobecně a návod
ČSN EN 62496-3ČSN EN 62496-3 Norma poskytuje obecné informace o normách funkčnosti pro desky optických obvodů. Definuje zkoušky a přísnosti, které vytváří kategorie funkčnosti pro obecné provozní p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut 
Katalogové číslo:  89322
ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut
ČSN EN 61300-2-5 ed. 2ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 Norma popisuje zkoušku, ověřující schopnost kabelových upevňovacích mechanismů optických vláknových zařízení odolávat torzním zátěžím při současném taho
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50411-6-1 - Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A 
Katalogové číslo:  89926
ČSN EN 50411-6-1 - Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A
ČSN EN 50411-6-1ČSN EN 50411-6-1 Norma se vztahuje na netěsněné mikrotrubičky pro kategorii S a A, určené pro zafukování optických vláken a kabelů. Definuje základní konstrukční charakteristiky těc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61300-3-45 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů 
Katalogové číslo:  89925
ČSN EN 61300-3-45 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů
ČSN EN 61300-3-45ČSN EN 61300-3-45 Norma definuje postupy měření vhodné pro stanovení statistických parametrů útlumu náhodně spojovaných optických konektorů. Uvádí dvě metody výběru zkušebních vzor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61291-1 ed. 3 - Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  91871
ČSN EN 61291-1 ed. 3 - Optické zesilovače - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 61291-1 ed. 3ČSN EN 61291-1 ed. 3 Tato norma se vztahuje na všechny komerčně dostupné optické zesilovače (OA) a opticky zesilovací soustavy. Vztahuje se na OA, využívající opticky čerpaná vl
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat