Sponzorovaný odkaz

3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62343-5-1 ed. 2 - Dynamické moduly - Část 5-1: Zkušební metody - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby ustálení sklonu zisku 
Katalogové číslo:  97671
ČSN EN 62343-5-1 ed. 2 - Dynamické moduly - Část 5-1: Zkušební metody - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku - Měření doby ustálení sklonu zisku
ČSN EN 62343-5-1 ed. 2ČSN EN 62343-5-1 ed.2 Norma obsahuje metodu měření doby ustálení sklonu zisku pro dynamické vyrovnávače sklonu zisku (DGTE), umožňující změnit jejich sklon zisku z libovolné p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61290-1 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku 
Katalogové číslo:  98013
ČSN EN 61290-1 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1: Parametry výkonu a zisku
ČSN EN 61290-1ČSN EN 61290-1 Norma se aplikuje na všechny komerčně dostupné optické zesilovače (OA) a opticky zesilující subsystémy. Aplikuje se na OA využívající opticky čerpaná vlákna (OFA založe
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61755-2-5 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-5: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na úhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru 
Katalogové číslo:  98183
ČSN EN 61755-2-5 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-5: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na úhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru
ČSN EN 61755-2-5ČSN EN 61755-2-5 Tato norma definuje soubor předepsaných podmínek, které musí být dodrženy, aby se vyhovělo požadavkům na úhlové leštěné referenční spojení. Předepsané podmínky zahr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61290-1-3 ed. 3 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu 
Katalogové číslo:  98452
ČSN EN 61290-1-3 ed. 3 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu
ČSN EN 61290-1-3 ed. 3ČSN EN 61290-1-3 ed. 3 Tato norma platí pro všechny typy v současné době komerčně dostupných optických zesilovačů a opticky zesilovaných subsystémů. Platí pro opticky čerpané
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61300-3-53 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu se skokovou změnou indexu lomu (včetně vláknového) 
Katalogové číslo:  98640
ČSN EN 61300-3-53 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu se skokovou změnou indexu lomu (včetně vláknového)
ČSN EN 61300-3-53ČSN EN 61300-3-53 Norma je určena k charakterizaci obklopeného úhlového toku měřením zdrojů světla s mnohovidovými vlnovody se skokovou změnou indexu lomu, ve kterých je vybuzena v
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60875-1 ed. 3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  98921
ČSN EN 60875-1 ed. 3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 60875-1 ed. 3ČSN EN 60875-1 ed. 3 Norma se vztahuje na vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice, vykazující následující vlastnosti: jsou pasivní, tj. neobsahují optoelektronické nebo j
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61290-4-3 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu 
Katalogové číslo:  99873
ČSN EN 61290-4-3 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu
ČSN EN 61290-4-3ČSN EN 61290-4-3 Tato norma se týká jednoduchých subsystémů řízení výstupního výkonu optickým zesilováním. Platí pro v současné době komerčně dostupné optické vláknové zesilovače (O
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra 
Katalogové číslo:  81024
ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra
ČSN EN 61290-10-2 ed. 2ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 Tato norma stanovuje jednotné požadavky pro přesné a spolehlivé měření šumového čísla, které je mírou degradace signálu, způsobené směšováním signálu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61753-083-2 - Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 083-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C pásmo / L pásmo pro kategorii C - Řízené prostředí 
Katalogové číslo:  82008
ČSN EN 61753-083-2 - Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 083-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C pásmo / L pásmo pro kategorii C - Řízené prostředí
ČSN EN 61753-083-2ČSN EN 61753-083-2 Norma obsahuje základní zkoušky a minimální požadavky a přísnosti, které musí splňovat nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C band/L band pro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61300-3-42 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-42: Zkoušení a měření - Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami 
Katalogové číslo:  82073
ČSN EN 61300-3-42 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-42: Zkoušení a měření - Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami
ČSN EN 61300-3-42ČSN EN 61300-3-42 Norma popisuje metodu měření vhodnou pro měření útlumu jednovidových adaptérů vybavených pruž-nými dutinkami a měření útlumu samotných pružných dutinek. Rekapitul
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60794-2-40 - Optické kabely - Část 2-40: Vnitřní optické kabely - Rodová specifikace pro kabely s vláknem A4 
Katalogové číslo:  82203
ČSN EN 60794-2-40 - Optické kabely - Část 2-40: Vnitřní optické kabely - Rodová specifikace pro kabely s vláknem A4
ČSN EN 60794-2-40ČSN EN 60794-2-40 Norma popisuje základní požadavky na konstrukci kabelu. Uvádí seznam doporučovaných zkoušek pro rozměry, mechanické vlastnosti a parametry prostředí. Dále jsou uv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60794-2-50 - Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách 
Katalogové číslo:  82406
ČSN EN 60794-2-50 - Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách
ČSN EN 60794-2-50ČSN EN 60794-2-50 Norma specifikuje základní požadavky na konstrukci optického kabelu a uvádí seznam doporučovaných mechanických a klimatických zkoušek a také požadavky na přenosov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61290-11-1 ed. 2 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-1: Parametr polarizační vidové disperze - Analýza vlastních čísel Jonesovy matice 
Katalogové číslo:  82770
ČSN EN 61290-11-1 ed. 2 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-1: Parametr polarizační vidové disperze - Analýza vlastních čísel Jonesovy matice
ČSN EN 61290-11-1 ed. 2ČSN EN 61290-11-1 ed. 2 Norma je určena pro všechny komerčně dostupné optické zesilovače včetně optických vláknových zesilovačů, používajících aktivní vlákna, polovodičové op
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové) 
Katalogové číslo:  85943
ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)
ČSN EN 61300-2-1 ed. 2ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 Norma popisuje zkoušku vibracemi, ověřující vlivy vibrací na zkoušené zařízení v převládajících rozsazích a velikostech, vyskytujících se za provozu.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 - Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu 
Katalogové číslo:  85843
ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 - Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu
ČSN EN 61280-4-1 ed. 2ČSN EN 61280-4-1 ed. 2 Tato norma je určena pro měření útlumu instalované optické vláknové kabeláže s mnohovidovými vlákny a typickými délkami do 2000 m. Tato kabeláž může zah
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50411-2-9 - Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-9: Netěsněné krytí pro mikrotrubičkové zafukované kabely kategorie S a A 
Katalogové číslo:  86570
ČSN EN 50411-2-9 - Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-9: Netěsněné krytí pro mikrotrubičkové zafukované kabely kategorie S a A
ČSN EN 50411-2-9ČSN EN 50411-2-9 Norma definuje hlavní části netěsněných krytů mikrotrubiček, Typu 1 pro kategorii S & A a třídí je do pěti typových řad podle jejich tvarových charakteristik a konf
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí 
Katalogové číslo:  86712
ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí
ČSN EN 61300-2-21 ed. 2ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 Norma popisuje zkoušku, ověřující schopnost pasivních zařízení vláknové optiky odolávat opakovanému vystavení zatěžujícím podmínkám vysokých teplot, v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60793-1-1 ed. 2 - Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Všeobecně a návod 
Katalogové číslo:  82933
ČSN EN 60793-1-1 ed. 2 - Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Všeobecně a návod
ČSN EN 60793-1-1 ed. 2ČSN EN 60793-1-1 ed. 2 Norma charakterizuje základní požadavky na měření rozměrů, mechanických a přenosových parametrů a měření vlivu prostředí na optické vlákno včetně odka
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 - Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace 
Katalogové číslo:  83301
ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 - Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace
ČSN EN 60794-3-30 ed. 2ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 Norma popisuje základní požadavky na jednovidová optická vlákna třídy B1.1, B1.2, B1.3, B2, B4 a B5 a na materiály a konstrukci optických kabelů pro v
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60794-2-30 ed. 2 - Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro páskové kabely 
Katalogové číslo:  83570
ČSN EN 60794-2-30 ed. 2 - Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro páskové kabely
ČSN EN 60794-2-30 ed. 2ČSN EN 60794-2-30 ed. 2 Norma popisuje základní požadavky na těsnou sekundární ochranu vlákna a konstrukci kabelu. Je uvedeno uspořádání vláken v kabelovém pásku a jejich ide
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61755-3-8 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-8: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno 
Katalogové číslo:  84030
ČSN EN 61755-3-8 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-8: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno
ČSN EN 61755-3-8ČSN EN 61755-3-8 Norma se zabývá vlivem geometrického tvaru čela kompozitní cylindrické úhlové ferule na funkčnost op-tického spoje. Analyzuje principiální příčiny ovlivňující funkč
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62007-2 ed. 2 - Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody 
Katalogové číslo:  84032
ČSN EN 62007-2 ed. 2 - Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody
ČSN EN 62007-2 ed. 2ČSN EN 62007-2 ed. 2 Norma popisuje měřicí metody, aplikovatelné na optoelektronická polovodičová zařízení, která se používají v optických digitálních systémech a subsystémech.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50377-2-2 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-2: Typ FC/APC 8 ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C 
Katalogové číslo:  84315
ČSN EN 50377-2-2 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-2: Typ FC/APC 8 ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C
ČSN EN 50377-2-2ČSN EN 50377-2-2 Norma specifikuje základní konstrukční, tvarové a rozměrové charakteristiky a funkční požadavky na konektorový soubor typu FC/APC 8 v provedení s plně zirkoniovou f
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 - Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem 
Katalogové číslo:  84415
ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 - Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem
ČSN EN 61280-2-9 ed. 2ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 V této části IEC 61280 jsou uvedeny definice parametrů a zkušební metoda pro získání poměru optického signálu k šumu použitím zařízení, která měří optic
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu 
Katalogové číslo:  84630
ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu
ČSN EN 61300-3-3 ed. 2ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 Norma popisuje postupy monitorování změn útlumů a/nebo útlumů odrazu optických vláknových prvků nebo zařízení. Pro jeden nebo více měřených objektů uvád
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut 
Katalogové číslo:  89322
ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut
ČSN EN 61300-2-5 ed. 2ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 Norma popisuje zkoušku, ověřující schopnost kabelových upevňovacích mechanismů optických vláknových zařízení odolávat torzním zátěžím při současném taho
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50411-6-1 - Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A 
Katalogové číslo:  89926
ČSN EN 50411-6-1 - Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A
ČSN EN 50411-6-1ČSN EN 50411-6-1 Norma se vztahuje na netěsněné mikrotrubičky pro kategorii S a A, určené pro zafukování optických vláken a kabelů. Definuje základní konstrukční charakteristiky těc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61300-3-45 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů 
Katalogové číslo:  89925
ČSN EN 61300-3-45 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů
ČSN EN 61300-3-45ČSN EN 61300-3-45 Norma definuje postupy měření vhodné pro stanovení statistických parametrů útlumu náhodně spojovaných optických konektorů. Uvádí dvě metody výběru zkušebních vzor
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat