Sponzorovaný odkaz

3576 Hromosvody

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62561-4 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů 
Katalogové číslo:  89833
ČSN EN 62561-4 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů
ČSN EN 62561-4ČSN EN 62561-4 Tato čtvrtá Část EN 62561 se zabývá požadavky a zkouškami pro kovové a nekovové držáky vodičů, které jsou používány ve spojení s hromosvody, svody a zemnícím systémem.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62561-6 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC) 
Katalogové číslo:  90847
ČSN EN 62561-6 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)
ČSN EN 62561-6ČSN EN 62561-6 Tato část 6 normy EN 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro zařízení určená k počítání impulzů bleskových proudů protékajících vodičem (svodem). Tyto vodiče mohou bý
Cena:  232,- Kč
ČSN 35 7606 - Systémy ochrany před bleskem - Značky 
Katalogové číslo:  77237
ČSN 35 7606 - Systémy ochrany před bleskem - Značky
ČSN 35 7606ČSN 35 7606 Tato technická zpráva stanoví značky pro výkresy systému ochrany před bleskem. Je-li to nutné, mohou být použity další značky pro jiné důležité prvky chráněného objektu. Tyto
Cena:  95,- Kč
ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 - Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění 
Katalogové číslo:  506244
ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 - Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění
ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 Tato část IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky na směsi zlepšující uzemnění snížením rezistivity zemnícího systému
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62561-4 ed. 2 - Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů 
Katalogové číslo:  505017
ČSN EN 62561-4 ed. 2 - Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů
ČSN EN 62561-4 ed. 2ČSN EN 62561-4 ed. 2 Tato norma IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové a nekovové podpěry vodičů, které se používají k upevnění a podpoře jímací soustavy, svodů a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62561-5 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů 
Katalogové číslo:  89933
ČSN EN 62561-5 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů
ČSN EN 62561-5ČSN EN 62561-5 Tato část 5 EN 62561 se zabývá požadavky a zkouškami na součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) použité pro instalace systému ochrany před bleskem (LPS) navržený
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50536 ZMĚNA A1 - Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti 
Katalogové číslo:  93321
ČSN EN 50536 ZMĚNA A1 - Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti
ČSN EN 50536 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 62561-3 ed. 2 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště 
Katalogové číslo:  504668
ČSN EN 62561-3 ed. 2 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
ČSN EN 62561-3 ed. 2ČSN EN 62561-3 ed. 2 Tato část normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky oddělovacích jiskřišť (ISG) systémů ochrany před bleskem. ISG mohou být použity pro nepřímé s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62561-5 ed. 2 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů 
Katalogové číslo:  505019
ČSN EN 62561-5 ed. 2 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů
ČSN EN 62561-5 ed. 2ČSN EN 62561-5 ed. 2 Tato část IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro revizní skříně zemničů (skříně zemničů) a pro provedení zemničů. Součásti systému ochrany před ble
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62561-1 ed. 2 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti 
Katalogové číslo:  503759
ČSN EN 62561-1 ed. 2 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
ČSN EN 62561-1 ed. 2ČSN EN 62561-1 ed. 2 Tato část normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové spojovací součásti, které tvoří části systému ochrany před bleskem (LPS). Typické mohou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 62793 - Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou 
Katalogové číslo:  506317
ČSN EN IEC 62793 - Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou
ČSN EN IEC 62793ČSN EN IEC 62793 Tato mezinárodní norma popisuje vlastnosti varovných systému před bouřkou a vyhodnocení užitečnosti údajů poskytnutých v reálném čase o blescích a/nebo elektrifik
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62561-2 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče 
Katalogové číslo:  91627
ČSN EN 62561-2 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče
ČSN EN 62561-2ČSN EN 62561-2 Tato část EN 62561 se zabývá požadavky a zkouškami na součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) použité pro instalace systému ochrany před bleskem (LPS) navržené a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2 - Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC) 
Katalogové číslo:  506242
ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2 - Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)
ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2 Tato část normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro zařízení určená k počítání impulzů bleskových proudů založených na průchodu proudu vod
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50536 - Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti 
Katalogové číslo:  89934
ČSN EN 50536 - Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti
ČSN EN 50536ČSN EN 50536 Tato evropská norma stanoví základní požadavky na snímače a sítě sbírající přesná data o příslušných parametrech informujících v reálném čase o dráze blesku a jeho rozsah
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62561-7 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění 
Katalogové číslo:  91628
ČSN EN 62561-7 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění
ČSN EN 62561-7ČSN EN 62561-7 Tato část 7 EN 62561 specifikuje požadavky a zkoušky na směsi zlepšující uzemnění jako součásti ochrany před bleskem (LPSC) navržené a zrealizované podle souboru norem
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 - Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče 
Katalogové číslo:  506240
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 - Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 Část 2 normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro kovové vodiče (jiné než "přirozené" vodiče), které tvoří součást jímacího systému a systé
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat