Sponzorovaný odkaz

3511 Výkonové (silové) transformátory

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61378-1 ed. 2 - Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití 
Katalogové číslo:  90508
ČSN EN 61378-1 ed. 2 - Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití
ČSN EN 61378-1 ed. 2ČSN EN 61378-1 ed. 2 Tato část IEC 61378 se zabývá specifikací, konstrukcí a zkoušením výkonových transformátorů a tlumivek, které jsou určeny pro začlenění do polovodičových
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50216-11 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí 
Katalogové číslo:  83781
ČSN EN 50216-11 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí
ČSN EN 50216-11ČSN EN 50216-11 Norma se zabývá teplotními indikátory oleje a vinutí (termokopie), číselníkového typu s kontakty určenými pro výkonové transformátory a tlumivky, které jsou ponořené
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50216-9 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda 
Katalogové číslo:  84151
ČSN EN 50216-9 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda
ČSN EN 50216-9ČSN EN 50216-9 Norma se zabývá tepelnými výměníky olej-voda, které mají význam pro výměnu tepla při chlazení olejových transformátorů používajících nucenou cirkulaci oleje a nucenou c
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50216-6 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem 
Katalogové číslo:  65409
ČSN EN 50216-6 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem
ČSN EN 50216-6ČSN EN 50216-6 EN 50216-6 se vztahuje na radiátory, tj. tepelné výměníky pro chlazení oleje s přirozenou cirkulací okolního vzduchu. Tyto radiátory se vyrábějí s několika články s c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50216-8 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou 
Katalogové číslo:  74128
ČSN EN 50216-8 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou
ČSN EN 50216-8ČSN EN 50216-8 Norma ČSN EN 50216-8 se týká příslušenství výkonových transformátorů - uzavíracích klapek pro potrubí s izolační kapalinou. Norma obsahuje požadavky a charakteristiky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50629 - Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA) 
Katalogové číslo:  99867
ČSN EN 50629 - Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA)
ČSN EN 50629ČSN EN 50629 Tato evropská norma se vztahuje na nové trojfázové a jednofázové výkonové transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení vyšším než 36 kV a jmenovitým výkonem rovným nebo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50588-4 - Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2 
Katalogové číslo:  506035
ČSN EN 50588-4 - Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2
ČSN EN 50588-4ČSN EN 50588-4 V normě jsou mj. uvedeny nejmenší vzdálenosti v kabelové skříni pro jednotlivé hodnoty nejvyšších napětí pro zařízení od 3,6 kV do 36 kV a hodnoty jmenovitých napětí kr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50464-3 - Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy 
Katalogové číslo:  79374
ČSN EN 50464-3 - Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy
ČSN EN 50464-3ČSN EN 50464-3 Tato evropská norma poskytuje uživateli návod ke stanovení zatížitelnosti distribučního transformátoru ponořeného do oleje, jak je definován a pojednáván v EN 50464-1 v
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50464-4 - Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu 
Katalogové číslo:  79364
ČSN EN 50464-4 - Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu
ČSN EN 50464-4ČSN EN 50464-4 Tato evropská norma je použitelná pro zkušební postupy k ověření mechanické výdržné schopnosti nádob z vlnitého plechu zcela zaplněných olejem a hermeticky utěsněných d
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50216-7 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej 
Katalogové číslo:  65408
ČSN EN 50216-7 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej
ČSN EN 50216-7ČSN EN 50216-7 EN 50216-7 obsahuje požadavky na elektrická čerpadla, která jsou zdrojem oběhu izolačního oleje v transformátorech podle řady EN 60076 souboru a v jejich připojených
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50195 - Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB v praxi 
Katalogové číslo:  57433
ČSN EN 50195 - Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB v praxi
ČSN EN 50195ČSN EN 50195 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50195:1996. Evropská norma EN 50195:1996 má status české technické normy. Polychlorované bifenyly (PCB) jsou syntetické kapa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50216-12 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory 
Katalogové číslo:  89918
ČSN EN 50216-12 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory
ČSN EN 50216-12ČSN EN 50216-12 EN 50216-12 se zabývá ventilátory pro chladiče olej-vzduch používaných pro transformátory stejně jako ventilátory pro ofukování radiátorů. Tato norma se týká pouze ve
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50541-2 - Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem 
Katalogové číslo:  94671
ČSN EN 50541-2 - Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem
ČSN EN 50541-2ČSN EN 50541-2 Tato evropská norma poskytuje uživateli návod na stanovení zatížitelnosti suchých distribučních transformátorů, které jsou definovány podle EN 50541-1, v případě zatěžo
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50588-2 - Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA 
Katalogové číslo:  506034
ČSN EN 50588-2 - Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA
ČSN EN 50588-2ČSN EN 50588-2 Norma se týká transformátorů s kabelovými skříněmi montovanými bočně a na víku. Obsahuje příslušné definice a požadavky na transformátor jako jsou mezní rozměry, požada
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50225 - Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi 
Katalogové číslo:  57514
ČSN EN 50225 - Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi
ČSN EN 50225ČSN EN 50225 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50225:1996. Evropská norma EN 50225:1996 má status české technické normy. Polychlorované bifenyly (PCB) jsou syntetické kapa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50216-2 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem 
Katalogové číslo:  65398
ČSN EN 50216-2 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem
ČSN EN 50216-2ČSN EN 50216-2 EN 50216-2 se vztahuje na relé vybavované plynem a olejem (Buchholzovo relé) pro olejové výkonové transformátory a tlumivky s konzervátorem pro vnitřní nebo venkovní
Cena:  171,- Kč
TNI CLC/TR 50462 - Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek 
Katalogové číslo:  85183
TNI CLC/TR 50462 - Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek
TNI CLC/TR 50462TNI CLC/TR 50462 Tato technická zpráva vysvětluje postupy a kritéria pro použití k vyhodnocení nejistoty, ovlivňující měření ztrát naprázdno a nakrátko při výrobních kusových zkou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50588-3 - Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2 
Katalogové číslo:  506036
ČSN EN 50588-3 - Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2
ČSN EN 50588-3ČSN EN 50588-3 Norma předepisuje požadavky na kabelové skříně typu 1, ve kterých jsou zakončeny kabelové žíly. Norma obsahuje definice plně izolované kabelové skříně, kabelové skříně
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50299-2 - Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu 
Katalogové číslo:  98022
ČSN EN 50299-2 - Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu
ČSN EN 50299-2ČSN EN 50299-2 Tato norma část souboru norem zahrnuje sestavy jednofázových olejových kabelových spojek pro transfor-mátory a tlumivky, konstruované v souladu se souborem norem ČSN
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50216-4 ed. 2 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol) 
Katalogové číslo:  98649
ČSN EN 50216-4 ed. 2 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)
ČSN EN 50216-4 ed. 2ČSN EN 50216-4 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje základní příslušenství transformátorů/tlumivek, jako jsou jímky pro tep-loměry používané na transformátorech plněných ka
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61378-2 - Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC) 
Katalogové číslo:  63176
ČSN EN 61378-2 - Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)
ČSN EN 61378-2ČSN EN 61378-2 Tato Část EN 61378 se vztahuje na trojfázové olejové transformátory a jednofázové transformátory pro měniče, které jsou určeny pro použití ve vysokonapěťových stejno
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50216-1 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  65397
ČSN EN 50216-1 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 50216-1ČSN EN 50216-1 Tato evropská norma obsahuje všeobecné podmínky pro příslušenství olejových a suchých transformátorů a tlumivek. Část 1 popisuje zejména: - obecné podmínky provoz
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50216-3 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu 
Katalogové číslo:  65399
ČSN EN 50216-3 - Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu
ČSN EN 50216-3ČSN EN 50216-3 EN 50216-3 platí pro ochranná relé pro hermeticky uzavřené transformátory odpovídající EN 60076 soubor a pro tlumivky odpovídající EN 60289 plněné kapalinou bez polšt
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50588-1 ed. 2 - Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  505226
ČSN EN 50588-1 ed. 2 - Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 50588-1 ed. 2ČSN EN 50588-1 ed.2 Tato evropská norma se týká středních výkonových transformátorů s nejvyšším napětím pro zařízení vyšším než 1,1 kV, ale nepřevyšujícím 36 kV a jmenovitým výk
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat