Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 50225 - Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi
Vydáno: 01.01.2000
ČSN EN 50225 - Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi

ČSN EN 50225

Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 50225
Třídící znak:351141
Počet stran:16
Vydáno:01.01.2000
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:57514
Popis

ČSN EN 50225

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50225:1996. Evropská norma EN 50225:1996 má status české technické normy. Polychlorované bifenyly (PCB) jsou syntetické kapaliny používané ve světě od třicátých let tohoto století. PCB jsou chemicky stálé, ale mají také množstvím potenciálních nevýhod s ohledem na životní prostředí; trvale působí na prostředí a jsou odolné vůči chemickému i biologickému rozkladu. Mají také tendenci se akumulovat v potravním řetězci. Ve srovnání s askarely z důvodů nízkých koncentrací PCB v oleji budou následky kontaminace olejem obsahujícím PCB velmi omezeny. (Druhový termín "askarely" je používán pro kapaliny a v dokumentech pro izolační kapaliny, které mají jako hlavní složku PCB.) Tento praktický předpis uvádí návod pro uživatele plně zapouzdřených elektrických zařízení, která jsou konstruována jako plněná olejem, ale tento olej může být kontaminován PCB. Jestliže existují národní a místní úřední předpisy, je jim dávána přednost před touto normou. Tento praktický předpis se použije pro plně zapouzdřená elektrická zařízení, která jsou konstruována jako plněná olejem, ale který může být kontaminován PCB. Tento předpis se použije pro elektrické zařízení, které obsahuje více než pět litrů izolační a/nebo chladicí kapaliny. Předpis uvádí návod na opatření dodržovaná za účelem zamezení znečištění životního prostředí správnou instalací, údržbou, provozem, skladováním a přepravou elektrického zařízení plněného olejem, který může být kontaminován PCB. Tento předpis též uvádí návod na bezpečnostní opatření přijatá tehdy, když se manipuluje s olejem, při plnění transformátorů olejem, který není kontaminován PCB, při odvozu odpadů kontaminovaných PCB a na odmoření oleje a elektrického zařízení. Jak je patrno z dále uvedeného přehledu kapitol, obsahuje norma velmi podrobné požadavky jak na ochranu životního prostředí, tak na ochranu osob které přicházejí, nebo jen mohou přicházet do styku s PCB. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Značení izolačních kapalin, kapitolu 4 - Návrh a konstrukce stanoviště, kapitolu 5 - Označení, kapitolu 6 - Znečištění životního prostředí, kapitolu 7 - Osobní ochranné prostředky, kapitolu 8 - Provoz a údržba, kapitolu 9 - Nehody, kapitolu 10 - Požár, kapitolu 11 - První pomoc a hygiena, kapitolu 12 - Dekontaminace kontaminovaného elektrického zařízení, kapitolu 13 - Postupy likvidace, kapitolu 14 - Přeprava a kapitolu 15 - Záznamy. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a normativní Přílohu B. ČSN EN 50225 (35 1141) byla vydána v lednu 2000.