Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61378-1 ed. 2 - Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití
Vydáno: 01.05.2012
ČSN EN 61378-1 ed. 2 - Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití

ČSN EN 61378-1 ed. 2

Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
650 Kč
S účinností od 2014-08-30 se nahrazuje ČSN EN 61378-1 (35 1175) z prosince 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 61378-1 ed. 2
Třídící znak:351175
Počet stran:80
Vydáno:01.05.2012
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:90508
Popis

ČSN EN 61378-1 ed. 2

Tato část IEC 61378 se zabývá specifikací, konstrukcí a zkoušením výkonových transformátorů a tlumivek, které jsou určeny pro začlenění do polovodičových měníren; obecně není použitelná pro transformátory konstruované pro průmyslový nebo veřejný rozvod elektrické energie. Platnost této mezinárodní normy je omezena na použití výkonových měničů s libovolným jmenovitým výkonem. Typickými aplikacemi jsou: tyristorové usměrňovače pro elektrolýzy, diodové usměrňovače pro elektrolýzu, tyristorové usměrňovače pro velké pohony, tyristorové usměrňovače pro tavicí pece v železárnách a diodové usměrňovače pro napájení střídačů pro pohony s proměnnou rychlostí. Tato norma rovněž zahrnuje regulační jednotku používanou v takových aplikacích jako regulační snižovací transformátory nebo autotransformátory s vinutím pro ventily s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV. Tato norma není použitelná pro transformátory pro přenos výkonu vysokým stejnosměrným napětím. To jsou transformátory vysokého napětí a ty se podrobují zkouškám stejnosměrným napětím. Normy pro kompletní měnírnu (soubor norem IEC 60146 nebo jiné publikace zaměřené na zvláštní oblasti použití) mohou obsahovat požadavky na záruky a zkoušky (například izolace a ztráty výkonu) pro celou stanici včetně transformátorů a zařízení tlumivek. To nebrání použití požadavků této normy týkajících se záruk a zkoušek vztahujících se na tyto transformátory pro měniče jako na samotné části před jejich namontováním do měnírny. Záruky, provozní a typové zkoušky definované v této normě platí stejně pro transformátory tvořící část celé dodávky s měniči jako pro transformátory objednané odděleně, avšak určené pro zařízení s měniči. Jakákoliv další záruka nebo zvláštní ověření musí být zvlášť dohodnuty v kontraktu na transformátory. Transformátory pro měniče zahrnuté do této normy mohou být olejové nebo suché. Pokud nejsou v této normě uvedeny zvláštní výjimky, požaduje se, aby transformátory vyhovovaly souboru IEC 60076 pro olejové transformátory a IEC 60076-11 pro suché transformátory. POZNÁMKA - Pro některá použití s měniči je možné použít obyčejné distribuční transformátory normálního provedení. Použití takových normálních transformátorů ve speciálních zařízeních s měniči může vyžadovat snížení jmenovitých údajů. Tato záležitost není obsahem této normy, pojednává o požadavcích kladených na jednotky se zvláštní konstrukcí. Toto snížení údajů může být odhadnuto pomocí vzorců uvedených v 5.1 a rovněž v IEC 60076-8:1997, kapitola 9. Tato norma se zabývá transformátory s jednou nebo více aktivními částmi instalovanými ve stejné nádobě jako jsou regulační (auto)transformátory a jeden nebo dva usměrňovací transformátory. Rovněž se zabývá transformátory s transduktory a/nebo jedním nebo více mezifázovými transformátory. Pro jakékoliv kombinace neuvedené výše je třeba dohoda mezi zákazníkem a výrobcem pokud se týká stanovení a měření celkových ztrát. Tato norma se zabývá transformátory se zapojením ve hvězdě Y a v trojúhelníku a jinými zapojeními pro posun fáze (jako zapojení do lomené hvězdy, rozšířeného zapojení do trojúhelníku, polygonu apod.). Vinutí pro posun fáze může být být umístěno buď na transformátoru regulačním nebo napájejícím usměrňovač.