Sponzorovaný odkaz

3582 Kondenzátory

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60384-21 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1 
Katalogové číslo:  91254
ČSN EN 60384-21 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1
ČSN EN 60384-21 ed. 2ČSN EN 60384-21 ed. 2 Tento dokument platí pro neproměnné nezapouzdřené vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1, pro použití v elektron
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60384-19 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud 
Katalogové číslo:  99744
ČSN EN 60384-19 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud
ČSN EN 60384-19 ed. 2ČSN EN 60384-19 ed.2 Tato norma stanovuje požadavky pro neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejno
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60384-22-1 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ 
Katalogové číslo:  72968
ČSN EN 60384-22-1 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ
ČSN EN 60384-22-1ČSN EN 60384-22-1 Vzorová předmětová specifikace pro neproměnné nezapouzdřené vícevrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních s keramickým dielektrikem pro povrch
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60384-18-1 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem (MnO2) - Úroveň hodnocení EZ 
Katalogové číslo:  80036
ČSN EN 60384-18-1 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem (MnO2) - Úroveň hodnocení EZ
ČSN EN 60384-18-1ČSN EN 60384-18-1 Tato vzorová předmětová specifikace obsahuje požadavky na provedení, návrh a minimální údaje uváděné v předmětové specifikaci pro neproměnné hliníkové elektrolyti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60384-4-2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ 
Katalogové číslo:  80057
ČSN EN 60384-4-2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ
ČSN EN 60384-4-2ČSN EN 60384-4-2 Tato vzorová předmětová specifikace obsahuje požadavky na provedení, návrh a minimální údaje uváděné v předmětové specifikaci pro neproměnné hliníkové elektrolytick
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60384-11 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud 
Katalogové číslo:  81739
ČSN EN 60384-11 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud
ČSN EN 60384-11ČSN EN 60384-11 Tato norma platí pro neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud a jmenovité
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60938-2 - Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace 
Katalogové číslo:  58733
ČSN EN 60938-2 - Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace
ČSN EN 60938-2ČSN EN 60938-2 Norma je určena pro neproměnné tlumivky pro potlačení elektromagnetického rušení , které spadají do rozsahu daném kmenovou specifikací IEC 60938-1. Specifikace je om
Cena:  73,- Kč
ČSN IEC 358 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče 
Katalogové číslo:  56761
ČSN IEC 358 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče
ČSN IEC 358ČSN IEC 358 Tato norma se vztahuje na: a) vazební kondenzátory pro vysokofrekvenční výkonové (PLC) systémy na vysokonapěťových venkovních silnoproudých vedeních s rozsahem kmitočtu od 1
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 358 ZMĚNA Z1 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče 
Katalogové číslo:  92551
ČSN IEC 358 ZMĚNA Z1 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče
ČSN IEC 358 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60143-4 - Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 4: Tyristorově řízené kondenzátory 
Katalogové číslo:  88557
ČSN EN 60143-4 - Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 4: Tyristorově řízené kondenzátory
ČSN EN 60143-4ČSN EN 60143-4 Tato část IEC 60143 stanovuje zkoušení instalací tyristorově řízených sériových kondenzátorů připojených do série s přenosovým vedením. Norma dále poskytuje návod pro d
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60358-1 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla 
Katalogové číslo:  92550
ČSN EN 60358-1 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 60358-1ČSN EN 60358-1 Tato část IEC 60358 popisuje obecná pravidla pro instalaci, provoz a zkoušení vazebních kondenzátorů a kapacitních děličů. Použije se pro kondenzátory se jmenovitým nap
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4 - Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek 
Katalogové číslo:  508216
ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4 - Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek
ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4ČSN EN IEC 60286-3 ed. 4 Tato norma se vztahuje na balení elektronických součástek pro povrchovou montáž, bez vývodů nebo s poduškovými vývody určenými k připojení do elektr
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 60384-26 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů 
Katalogové číslo:  506489
ČSN EN IEC 60384-26 ed. 2 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů
ČSN EN IEC 60384-26 ed. 2ČSN EN IEC 60384-26 ed. 2 Tato norma platí pro hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů pro stejnosměrný proud pro použití v elektroni
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60358-4 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 4: Stejnosměrné nebo střídavé jednofázové kapacitní děliče 
Katalogové číslo:  507264
ČSN EN IEC 60358-4 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 4: Stejnosměrné nebo střídavé jednofázové kapacitní děliče
ČSN EN IEC 60358-4ČSN EN IEC 60358-4 Tato část 4 souboru norem IEC 60358 se použije pro DC a AC jednofázové kapacitní děliče připojené mezi vedením a zemí používané při výrobě napěťových transfo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60384-23-1 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ 
Katalogové číslo:  74181
ČSN EN 60384-23-1 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ
ČSN EN 60384-23-1ČSN EN 60384-23-1 Tato vzorová předmětová specifikace obsahuje požadavky na provedení, návrh a minimální údaje uváděné v předmětové specifikaci pro neproměnné kondenzátory pro po
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60384-17 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy 
Katalogové číslo:  76185
ČSN EN 60384-17 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy
ČSN EN 60384-17ČSN EN 60384-17 Tato norma stanovuje požadavky pro neproměnné kondenzátory s pokovenými elektrodami a polypropylenovým dielektrikem pro použití v elektronickém zařízení. Tyto kondenz
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62391-2-1 - Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace - Úroveň hodnocení EZ 
Katalogové číslo:  77571
ČSN EN 62391-2-1 - Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro výkonové aplikace - Úroveň hodnocení EZ
ČSN EN 62391-2-1ČSN EN 62391-2-1 Tato vzorová předmětová specifikace obsahuje požadavky na provedení, návrh a minimální údaje uváděné v předmětové specifikaci pro neproměnné elektrické dvouvrstvé k
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61270-1 - Kondenzátory pro mikrovlnné trouby - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  54924
ČSN EN 61270-1 - Kondenzátory pro mikrovlnné trouby - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 61270-1ČSN EN 61270-1 Tato část IEC 1270 se týká kondenzátorů pro mikrovlnné trouby provozované při jmenovitém střídavém napětí do 3 000 V a přiloženém stejnosměrném napětí do velikosti r
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat