Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60252-1 ed. 2 - Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz
Sponsored link
Vydáno: 01.09.2011
ČSN EN 60252-1 ed. 2 - Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

ČSN EN 60252-1 ed. 2

Kondenzátory pro střídavé motory - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Koupit včetně změn
S účinností od 2014-01-02 se nahrazuje ČSN EN 60252-1 (35 8212) z května 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60252-1 ed. 2
Třídící znak:358212
Počet stran:32
Vydáno:01.09.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:88820
Popis

ČSN EN 60252-1 ed. 2

Tato část IEC 60252 se vztahuje na kondenzátory pro motory, určené pro připojení k vinutí asynchronních motorů napájených z jednofázových systémů majících kmitočet sítě menší nebo rovný 100 Hz, a kondenzátory připojené k třífázovým asynchronním motorům tak, aby tyto motory mohly být napájeny z jednofázového systému. Tato norma zahrnuje impregnované a neimpregnované metalizované rozběhové kondenzátory, s dielektrikem z papíru nebo plastické fólie, nebo kombinací obojího, buď metalizované, nebo s elektrodami z kovových fólií, se jmenovitým napětím do 660 V včetně.