Sponzorovaný odkaz

3540 Zkoušky elektronických součástek

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60512-24-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus 
Katalogové číslo:  92808
ČSN EN 60512-24-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus
ČSN EN 60512-24-1ČSN EN 60512-24-1 Tato norma, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC/TC 48. Může být rovněž použita pro obdob
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy 
Katalogové číslo:  91589
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy
ČSN EN 60512-1-100 ed. 3ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 Tato norma poskytuje seznam norem souboru IEC 60512 pro specifické zkoušky, které jsou vytvořeny pro konektory. Dále podává křížové odkazy na dřívěj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-16-9 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu 
Katalogové číslo:  82258
ČSN EN 60512-16-9 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu
ČSN EN 60512-16-9ČSN EN 60512-16-9 Tato část souboru norem ČSN EN 60512 se používá, pokud to předmětová specifikace požaduje, pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti technické komise IEC TC 48.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-23-2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-2: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23b: Útlumové charakteristiky integrálních filtrů 
Katalogové číslo:  88165
ČSN EN 60512-23-2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-2: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23b: Útlumové charakteristiky integrálních filtrů
ČSN EN 60512-23-2ČSN EN 60512-23-2 Tato Část souboru, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-17-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu 
Katalogové číslo:  88162
ČSN EN 60512-17-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu
ČSN EN 60512-17-1ČSN EN 60512-17-1 Tato Část souboru, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60352-8 - Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod 
Katalogové číslo:  89540
ČSN EN 60352-8 - Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
ČSN EN 60352-8ČSN EN 60352-8 Tato norma se vztahuje na spoje připevněné tlakem s kovovými pružnými kontakty pro použití v telekomunikačních zařízeních a v jiných elektronických zařízeních, používaj
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-9-4 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí) 
Katalogové číslo:  89652
ČSN EN 60512-9-4 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)
ČSN EN 60512-9-4ČSN EN 60512-9-4 Tato norma, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pro obdobné
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-14-6 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-6: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14f: Těsnost stykových ploch 
Katalogové číslo:  76943
ČSN EN 60512-14-6 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-6: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14f: Těsnost stykových ploch
ČSN EN 60512-14-6ČSN EN 60512-14-6 Část 14-6 normy podrobně popisuje standardní zkušební metodu pro posouzení účinnosti těsnosti stykových ploch konektoru proti vniknutí vody, při vystavení nízkému
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-13-5 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění 
Katalogové číslo:  76947
ČSN EN 60512-13-5 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění
ČSN EN 60512-13-5ČSN EN 60512-13-5 Část 13-5 normy podrobně popisuje standardní zkušební metodu pro posouzení možnosti přepólování konektorů a správnosti jejich navádění, aby se umožnilo předpoklád
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-12-3 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení 
Katalogové číslo:  76939
ČSN EN 60512-12-3 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení
ČSN EN 60512-12-3ČSN EN 60512-12-3 Část 12-3 normy podrobně popisuje standardní zkušební metodu pro posouzení schopnosti vývodů konektorů zůstat pokrytými pájkou při kontaktu s roztavenou pájkou za
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-20-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen 
Katalogové číslo:  87789
ČSN EN 60512-20-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen
ČSN EN 60512-20-1ČSN EN 60512-20-1 Tato Část souboru, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60915 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru 
Katalogové číslo:  80860
ČSN EN 60915 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru
ČSN EN 60915ČSN EN 60915 Norma se vztahuje na kondenzátory, potenciometry a rezistory používané v elektronickém zařízení ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru. Obsahuje preferované
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60512-25-6 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter) 
Katalogové číslo:  71930
ČSN EN 60512-25-6 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter)
ČSN EN 60512-25-6ČSN EN 60512-25-6 Část 25-6 normy IEC 60512 je použitelná pro konektory pro elektronická zařízení, sestavy kabelů nebo propojovací sestavy. Popisuje měření odezvy ve formě obrazc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60512-25-2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-2: Zkouška 25b - Útlum (průchozí ztráty) 
Katalogové číslo:  66178
ČSN EN 60512-25-2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-2: Zkouška 25b - Útlum (průchozí ztráty)
ČSN EN 60512-25-2ČSN EN 60512-25-2 Část 25-2 normy IEC 60512 platí pro elektrické konektory, objímky, kabelové sestavy nebo propojovací systémy. Tato část obsahuje popis metody 25b, jejímž předmě
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60512-2-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda 
Katalogové číslo:  65793
ČSN EN 60512-2-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda
ČSN EN 60512-2-1ČSN EN 60512-2-1 Část 2-1 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-2-6 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště) 
Katalogové číslo:  65795
ČSN EN 60512-2-6 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště)
ČSN EN 60512-2-6ČSN EN 60512-2-6 Část 2-6 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60512-5-2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě 
Katalogové číslo:  65800
ČSN EN 60512-5-2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě
ČSN EN 60512-5-2ČSN EN 60512-5-2 Část 5-2 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC TC
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60512-11-4 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty 
Katalogové číslo:  65806
ČSN EN 60512-11-4 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty
ČSN EN 60512-11-4ČSN EN 60512-11-4 Část 11-4 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti IEC
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-11-11 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu 
Katalogové číslo:  65811
ČSN EN 60512-11-11 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu
ČSN EN 60512-11-11ČSN EN 60512-11-11 Část 11-11 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60512-11-13 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje 
Katalogové číslo:  65813
ČSN EN 60512-11-13 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje
ČSN EN 60512-11-13ČSN EN 60512-11-13 Část 11-13 normy ČSN EN 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení elektromechanických součástek v rozsahu působnosti
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60512-4-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím 
Katalogové číslo:  69431
ČSN EN 60512-4-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím
ČSN EN 60512-4-1ČSN EN 60512-4-1 Tato část IEC 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení konektorů pro elektronická zařízení v rozsahu působnosti IEC TC 4
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60512-11-14 ed. 2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu 
Katalogové číslo:  70353
ČSN EN 60512-11-14 ed. 2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu
ČSN EN 60512-11-14 ed. 2ČSN EN 60512-11-14 Část 11-14 normy IEC 60512 se používá, pokud to požaduje příslušná předmětová specifikace, pro zkoušení konektorů elektronických zařízení. Pokud to stan
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-1-4 - Elektromechanické součástky pro elektrotechnická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof) 
Katalogové číslo:  53569
ČSN EN 60512-1-4 - Elektromechanické součástky pro elektrotechnická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof)
ČSN EN 60512-1-4ČSN EN 60512-1-4 Tento oddíl normy IEC 60512-1, pokud je to doporučeno předmětovou specifikací, se má používat ke zkoušení mechanických součástek v oboru subkomise IEC: 48B. Tato
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat