Sponzorovaný odkaz

3500 Točivé elektrické stroje všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody 
Katalogové číslo:  87493
ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody
ČSN EN 60034-18-1 ed. 2ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 Norma obsahuje EN 60034-18-1 ed 2:2011, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 34-18-1 ed 2: z března 2010. Tento oddíl IEC 34-18 uvádí postupy fu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60034-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti 
Katalogové číslo:  88828
ČSN EN 60034-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti
ČSN EN 60034-1 ed. 2ČSN EN 60034-1 ed. 2 Tato část IEC 60034 platí pro všechny točivé elektrické stroje s výjimkou těch, pro které platí jiné normy IEC, např. IEC 60349. Na stroje, pro které p
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60034-16-1 - Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice 
Katalogové číslo:  89855
ČSN EN 60034-16-1 - Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice
ČSN EN 60034-16-1ČSN EN 60034-16-1 Tato norma definuje termíny platné pro budicí systémy synchronních točivých elektrických strojů. Rozšiřuje a upravuje řadu definic ve vztahu k předchozímu vydání
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60034-3 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami 
Katalogové číslo:  82954
ČSN EN 60034-3 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami
ČSN EN 60034-3 ed. 2ČSN EN 60034-3 ed. 2 Tato norma platí pro trojfázové synchronní generátory se jmenovitým výkonem 10 MVA a vyšším, poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60034-4 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek 
Katalogové číslo:  83119
ČSN EN 60034-4 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 4: Metody určování veličin synchronních strojů ze zkoušek
ČSN EN 60034-4 ed. 2ČSN EN 60034-4 ed. 2 Norma platí pro metody určování veličin ze zkoušek pro trojfázové synchronní stroje o jmenovitém výkonu 1 kVA a větším se jmenovitým kmitočtem maximálně 500
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60034-28 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko 
Katalogové číslo:  94039
ČSN EN 60034-28 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko
ČSN EN 60034-28 ed. 2ČSN EN 60034-28 ed. 2 Tato norma platí pro trojfázové asynchronní trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko s velikostí kostry 56 až 400, jak je specifikováno v IEC
Cena:  358,- Kč
ČSN CLC/TS 60034-24 - Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití 
Katalogové číslo:  91261
ČSN CLC/TS 60034-24 - Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití
ČSN CLC/TS 60034-24ČSN CLC/TS 60034-24 Norma je platná pro on-line detekci a diagnostiku poruch aktivních částí vícefázových točivých strojů (asynchronních a synchronních strojů) a ložiskových prou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60034-9 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku 
Katalogové číslo:  74608
ČSN EN 60034-9 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku
ČSN EN 60034-9 ed. 2ČSN EN 60034-9 ed. 2 Předmětem této normy je stanovit maximální hladiny akustického výkonu A, LWA v decibelech, dB, pro hluk šířený vzduchem, vyzařovaný točivými elektrickými
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60034-14 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací 
Katalogové číslo:  71037
ČSN EN 60034-14 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací
ČSN EN 60034-14 ed. 2ČSN EN 60034-14 ed. 2 Tato norma stanoví postupy pro měření vibrací při výrobní přejímací zkoušce a mezní hodnoty vibrací pro určité elektrické stroje za stanovených podmínek
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50209 - Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů 
Katalogové číslo:  57142
ČSN EN 50209 - Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů
ČSN EN 50209ČSN EN 50209 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50209:1998. Evropská norma EN 50209:1998 má status české technické normy. Tato norma platí pro točivé elektrické stroje se j
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60034-12 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko 
Katalogové číslo:  503556
ČSN EN 60034-12 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko
ČSN EN 60034-12 ed. 2ČSN EN 60034-12 ed. 2 Tato norma stanovuje parametry pro osm typů rozběhových vlastností jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko pro 50 Hz nebo 60 Hz, kterou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 - Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací 
Katalogové číslo:  507103
ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 - Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací
ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 Tato část souboru norem stanovuje postupy pro měření vibrací při výrobní přejímací zkoušce a mezní hodnoty vibrací pro určité elektrické stroje za
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50209 OPRAVA 1 - Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů 
Katalogové číslo:  59334
ČSN EN 50209 OPRAVA 1 - Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů
ČSN EN 50209 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN CLC/TS 60034-17 - Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání 
Katalogové číslo:  73421
ČSN CLC/TS 60034-17 - Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání
ČSN CLC/TS 60034-17ČSN CLC/TS 60034-17 Předmětem této technické specifikace je ustálený provoz asynchronních motorů nakrátko, náležejících do rozsahu platnosti IEC 60034-12, které jsou napájeny z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60034-26 - Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko 
Katalogové číslo:  79179
ČSN EN 60034-26 - Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko
ČSN EN 60034-26ČSN EN 60034-26 Tato norma popisuje vlivy nesouměrných napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko.
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 72-1 - Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a velikosti přírub 55 až 1080 
Katalogové číslo:  15379
ČSN IEC 72-1 - Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a velikosti přírub 55 až 1080
ČSN IEC 72-1ČSN IEC 72-1 Norma obsahuje IEC 72-1:1991 s národní poznámkou a národní přílohou. Tato část IEC 72 platí pro většinu točivých elektrických strojů pro průmyslové účely. Uvádí tabulky
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60034-9 ed. 2 ZMĚNA A1 - Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku 
Katalogové číslo:  80015
ČSN EN 60034-9 ed. 2 ZMĚNA A1 - Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku
ČSN EN 60034-9 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60034-2-2 - Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1 
Katalogové číslo:  87490
ČSN EN 60034-2-2 - Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1
ČSN EN 60034-2-2ČSN EN 60034-2-2 Norma doplňuje ustanovení normy IEC 60034-2-1 o specifické metody určování dílčích ztrát nejistoty metod a definuje stanovení účinnosti pro velké točivé elektrické
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60034-18-32 - Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti 
Katalogové číslo:  88805
ČSN EN 60034-18-32 - Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti
ČSN EN 60034-18-32ČSN EN 60034-18-32 Tato norma popisuje zkušební postupy hodnocení elektrické odolnosti izolačních systémů ve střídavých nebo stejnosměrných točivých elektrických strojích s tvarov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60034-18-34 - Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů 
Katalogové číslo:  92116
ČSN EN 60034-18-34 - Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů
ČSN EN 60034-18-34ČSN EN 60034-18-34 Tato norma se zabývá hodnocením izolačních systémů pro tvarovaná vinutí při provozu s tepelným cyklováním. Tento druh odolnosti má zvláštní důležitost pro dlouh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace 
Katalogové číslo:  93203
ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace
ČSN EN 60034-18-21 ed. 2ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 Tato norma uvádí zkušební postupy pro tepelné hodnocení a klasifikaci izolačních systémů, které jsou používány nebo navrženy pro vinutá vinutí točiv
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60034-2-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla) 
Katalogové číslo:  97023
ČSN EN 60034-2-1 ed. 2 - Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)
ČSN EN 60034-2-1 ed. 2ČSN EN 60034-2-1 ed. 2 Tato část IEC 60034 slouží ke stanovení metod určování účinností ze zkoušek a rovněž pro stanovení metod získávání jednotlivých ztrát. Platí pro stejnos
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60034-29 - Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením 
Katalogové číslo:  82952
ČSN EN 60034-29 - Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením
ČSN EN 60034-29ČSN EN 60034-29 Tato norma platí určování oteplení nepřímým měřením metodou ekvivalentního zatížení a superpoziční metodou. Platí pro motory generátory, na něž se vztahuje IEC 60034-
Cena:  347,- Kč
ČSN CLC/TS 60034-25 - Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů 
Katalogové číslo:  83860
ČSN CLC/TS 60034-25 - Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů
ČSN CLC/TS 60034-25ČSN CLC/TS 60034-25 ČSN CLC/TS 60034-25 popisuje charakteristické rysy návrhu a provozní charakteristiky střídavých motorů navržených speciálně pro používání při napájení z měnič
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60034-27-3 - Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů 
Katalogové číslo:  501150
ČSN EN 60034-27-3 - Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů
ČSN EN 60034-27-3ČSN EN 60034-27-3 Norma uvádí pokyny pro zkušební postupy a interpretaci výsledků zkoušek u měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektri
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 72-2 - Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 2: Velikosti koster 355 až 1000 a velikosti přírub 1180 až 2360 
Katalogové číslo:  15210
ČSN IEC 72-2 - Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 2: Velikosti koster 355 až 1000 a velikosti přírub 1180 až 2360
ČSN IEC 72-2ČSN IEC 72-2 Norma obsahuje IEC 72-2:1990 s národní poznámkou. Platí pro všechny druhy točivých elektrických strojů s vodorovným hřídelem a s jedním ze tří stanovených typů montáže
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat