Sponzorovaný odkaz

3580 Pasivní elektronické součástky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60062 ed. 3 - Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů 
Katalogové číslo:  501647
ČSN EN 60062 ed. 3 - Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů
ČSN EN 60062 ed. 3ČSN EN 60062 ed. 3 Tato norma stanovuje kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů. Poskytuje kódovací metody pro odporové nebo kapacitní hodnoty a jejich toleranci, včetně barevné
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62812 - Měření nízkých odporů - Metody a návod 
Katalogové číslo:  508383
ČSN EN IEC 62812 - Měření nízkých odporů - Metody a návod
ČSN EN IEC 62812ČSN EN IEC 62812 Resistance measurements are typically compromised by a variety of phenomena, for example serial resistance in the measurement path, self-heating or non-ohmic proper
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60301 - Přednostní průměry drátových vývodů kondenzátorů a rezistorů 
Katalogové číslo:  92699
ČSN EN 60301 - Přednostní průměry drátových vývodů kondenzátorů a rezistorů
ČSN EN 60301ČSN EN 60301 Tato norma poskytuje řadu preferovaných průměrů dohotovených drátových vývodů kondenzátorů a rezistorů pro použití v elektronických zařízeních.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60062 ed. 3 OPRAVA 1 - Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů 
Katalogové číslo:  502544
ČSN EN 60062 ed. 3 OPRAVA 1 - Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů
ČSN EN 60062 ed. 3 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 60440 - Metody měření nelinearity rezistorů 
Katalogové číslo:  92499
ČSN EN 60440 - Metody měření nelinearity rezistorů
ČSN EN 60440
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60294 - Měření rozměrů válcových součástek s vývody v ose 
Katalogové číslo:  92697
ČSN EN 60294 - Měření rozměrů válcových součástek s vývody v ose
ČSN EN 60294ČSN EN 60294 Tato norma se vztahuje na kondenzátory a rezistory válcového tvaru pro použití v elektronických zařízeních. Tato norma uvádí metody pro měření délky tělesa a pro kontr
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 1051-2 - Varistory pro použití v elektronickém zařízení - Část 2: Dílčí specifikace - Varistory pro potlačení proudového nárazu 
Katalogové číslo:  60167
ČSN IEC 1051-2 - Varistory pro použití v elektronickém zařízení - Část 2: Dílčí specifikace - Varistory pro potlačení proudového nárazu
ČSN IEC 1051-2ČSN IEC 1051-2 Norma je určena pro varistory potlačující proudový náraz k ochraně elektronických a ostatních citlivých zařízení napájených ze stejnosměrného zdroje nebo střídavého
Cena:  34,- Kč
ČSN EN IEC 61051-1 ed. 2 - Varistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  508135
ČSN EN IEC 61051-1 ed. 2 - Varistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN IEC 61051-1 ed. 2ČSN EN IEC 61051-1 ed. 2 Tato norma tvoří kmenovou specifikaci v oblasti varistorů pro elektrotechnická zařízení a je použitelná pro varistory se symetrickou napěťovo-proudo
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60062 ed. 3 ZMĚNA A1 - Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů 
Katalogové číslo:  509666
ČSN EN 60062 ed. 3 ZMĚNA A1 - Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů
ČSN EN 60062 ed. 3 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat