Sponzorovaný odkaz

3510 Transformátory a tlumivky všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60076-14 - Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály 
Katalogové číslo:  95288
ČSN EN 60076-14 - Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály
ČSN EN 60076-14ČSN EN 60076-14 Tato část IEC 60076 normalizuje transformátory ponořené do kapaliny, které používají vysokoteplotní izolaci. Jako systém může pevná izolace obsahovat široký rozsah
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60076-13 - Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou 
Katalogové číslo:  78456
ČSN EN 60076-13 - Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou
ČSN EN 60076-13ČSN EN 60076-13 Tato část souboru norem IEC 60076 se vztahuje na transformátory s vlastním chráněním, plněné kapalinou a s přirozeným chráněním, s vinutím pro vysoké a nízké napětí a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60076-22-4 - Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky 
Katalogové číslo:  507866
ČSN EN IEC 60076-22-4 - Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky
ČSN EN IEC 60076-22-4ČSN EN IEC 60076-22-4 This part of IEC 60076 applies to liquid to water heat exchangers, using forced water and forced liquid circuits, used on liquid immersed power transfor
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60076-19 - Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách 
Katalogové číslo:  99868
ČSN EN 60076-19 - Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách
ČSN EN 60076-19ČSN EN 60076-19 Tato evropská norma vysvětluje postupy, které mohou být použity pro vyhodnocení nejistoty ovlivňující měření ztrát naprázdno a nakrátko během výrobních kusových zkouš
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60076-2 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny 
Katalogové číslo:  89254
ČSN EN 60076-2 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny
ČSN EN 60076-2 ed. 2ČSN EN 60076-2 ed. 2 Tato část série IEC 60076-2 se vztahuje na transformátory ponořené do kapaliny, identifikuje výkonové transformátory podle jejich způsobu chlazení, definuje
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60076-1 - Výkonové transformátory - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  90426
ČSN EN 60076-1 - Výkonové transformátory - Část 1: Obecně
ČSN EN 60076-1ČSN EN 60076-1 Tato část mezinárodní normy IEC 60076 platí pro trojfázové a jednofázové výkonové transformátory (včetně autotransformátorů) s výjimkou některých kategorií malých a z
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60076-18 - Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy 
Katalogové číslo:  92572
ČSN EN 60076-18 - Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy
ČSN EN 60076-18ČSN EN 60076-18 IEC 60076-18 se zabývá technikou měření a měřicím zařízením, které se má použít, když je nutné provést měření charakteristiky kmitočtové odezvy buď na místě instalace
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 60076-8 - Výkonové transformátory - Pokyny pro použití 
Katalogové číslo:  58393
ČSN IEC 60076-8 - Výkonové transformátory - Pokyny pro použití
ČSN IEC 60076-8ČSN IEC 60076-8 Norma je českou verzí evropské normy IEC 60076-8:1997. Evropská norma IEC 60076-8:1997 má status české technické normy. (ČSN) IEC 60076 se skládá z následujících č
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61248-1 - Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  54163
ČSN EN 61248-1 - Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN 61248-1ČSN EN 61248-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61248-1:1997. Evropská norma EN 61248-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60076-22-1 - Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení 
Katalogové číslo:  508729
ČSN EN IEC 60076-22-1 - Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení
ČSN EN IEC 60076-22-1ČSN EN IEC 60076-22-1 Tato evropská norma se týká výkonových transformátorů a tlumivek, jmenovitě jejich ochranných zařízení. Norma uvádí termíny a definice jednotlivých ochr
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60076-11 ZMĚNA Z1 - Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory 
Katalogové číslo:  507478
ČSN EN 60076-11 ZMĚNA Z1 - Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
ČSN EN 60076-11 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN IEC 60076-7 - Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje 
Katalogové číslo:  509501
ČSN IEC 60076-7 - Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje
ČSN IEC 60076-7ČSN IEC 60076-7 Tato část IEC 60076-7 poskytuje směrnici pro technické podmínky a zatěžování výkonových transfor-mátorů z hlediska provozních teplot a tepelného stárnutí. Poskytuje d
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC 60076-12 - Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů 
Katalogové číslo:  92159
ČSN IEC 60076-12 - Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů
ČSN IEC 60076-12ČSN IEC 60076-12 Tato část IEC 60076 poskytuje směrnici pro technické podmínky a zatěžování suchých výkonových transformátorů z hlediska provozních teplot a tepelného stárnutí. Uvád
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60076-4 - Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky 
Katalogové číslo:  67378
ČSN EN 60076-4 - Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky
ČSN EN 60076-4ČSN EN 60076-4 Tato Část IEC 60076 poskytuje směrnice a vysvětlující komentáře k již existujícím postupům při zkouškách výkonových transformátorů atmosférickým a spínacím impulzem k
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 60076-22-2 - Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory 
Katalogové číslo:  508821
ČSN EN IEC 60076-22-2 - Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory
ČSN EN IEC 60076-22-2ČSN EN IEC 60076-22-2 Tato evropská norma se vztahuje na radiátory montované na výkonové transformátory a tlumivky ponořené do kapaliny. Nastiňuje provozní podmínky a mechanick
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60076-3 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti 
Katalogové číslo:  94993
ČSN EN 60076-3 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti
ČSN EN 60076-3 ed. 2ČSN EN 60076-3 ed. 2 Tato mezinárodní norma platí pro výkonové transformátory definované v rozsahu platnosti IEC 60076 1. Uvádí podrobnosti k použitým dielektrickým zkouškám a m
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60076-16 - Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami 
Katalogové číslo:  90712
ČSN EN 60076-16 - Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami
ČSN EN 60076-16ČSN EN 60076-16 Tato norma se vztahuje na suché transformátory a transformátory ponořené do kapaliny pro jmenovité výkony 100 kVA až 10 000 kVA pro použití s větrnými turbínami, kter
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60076-11 - Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory 
Katalogové číslo:  72370
ČSN EN 60076-11 - Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
ČSN EN 60076-11ČSN EN 60076-11 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60076-11:2004. Evropská norma EN 60076-11 má status české technické normy. Tato norma se vztahuje na suché výkonové
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60076-6 - Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky 
Katalogové číslo:  82497
ČSN EN 60076-6 - Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky
ČSN EN 60076-6ČSN EN 60076-6 Předložená norma tvoří část souboru norem ČSN EN 60076 Výkonové transformátory. Její obsah tvoří základ pro specifikaci a zkoušky tlumivek, které jsou uvedeny v přehled
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60076-10 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku 
Katalogové číslo:  502398
ČSN EN 60076-10 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku
ČSN EN 60076-10 ed. 2ČSN EN 60076-10 ed. 2 Tato část IEC 60076 definuje metody pro měření akustického tlaku a akustické intenzity, pro které jsou stanoveny hladiny akustického výkonu transformátoru
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62211 ed. 2 - Indukční součástky - Řízení spolehlivosti 
Katalogové číslo:  503016
ČSN EN 62211 ed. 2 - Indukční součástky - Řízení spolehlivosti
ČSN EN 62211 ed. 2ČSN EN 62211 ed. 2 Tato norma je použitelná pro indukční součástky (indukční cívky a transformátory) založené na magneticky měkkých materiálech. Tyto speciální součástky používají
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60076-5 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost 
Katalogové číslo:  77385
ČSN EN 60076-5 ed. 2 - Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost
ČSN EN 60076-5 ed. 2ČSN EN 60076-5 ed. 2 Tato část souboru EN 60076 obsahuje požadavky na výkonové transformátory z hlediska odolnosti vůči nadproudům vznikajícím při vnějších zkratech. Popisuje úč
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat