Sponzorovaný odkaz

3566 Přístroje jaderné techniky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 911 - Měření pro monitorování dostačujícího chlazení v aktivní zóně tlakovodních reaktorů 
Katalogové číslo:  15256
ČSN IEC 911 - Měření pro monitorování dostačujícího chlazení v aktivní zóně tlakovodních reaktorů
ČSN IEC 911ČSN IEC 911 Tato norma platí pro tlakovodní reaktory. Zkušenost ukázala, že v systému tlakovodního reaktoru (PWR) mohou, při určitých havarijních podmínkách, existovat současně dvě fá
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 231 A - Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy. Dodatek A 
Katalogové číslo:  16110
ČSN IEC 231 A - Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy. Dodatek A
ČSN IEC 231 AČSN IEC 231 A Norma obsahuje IEC 231A:1969. Tato norma tvoří dodatek k IEC 231. Obsahuje text kapitol 5 a 8, na nichž se dosud pracovalo. Návrhy těchto kapitol byly projednávány na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61098 - Přístroje radiační ochrany - Instalovaná zařízení k monitorování povrchové kontaminace osob 
Katalogové číslo:  80146
ČSN EN 61098 - Přístroje radiační ochrany - Instalovaná zařízení k monitorování povrchové kontaminace osob
ČSN EN 61098ČSN EN 61098 Tato norma platí pro varovná zařízení zajišťující monitory používané k monitorování kontaminace radioaktivními zdroji záření na povrchu osob buď s oblečením nebo bez obleče
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61582 - Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení 
Katalogové číslo:  77586
ČSN EN 61582 - Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení
ČSN EN 61582ČSN EN 61582 Tato evropská norma stanoví klasifikaci, všeobecné konstrukční požadavky, parametry a zkušební metody pro detekční systémy in vivo ke sledování množství radionuklidů v těle
Cena:  545,- Kč
ČSN IEC 973 - Zkušební metody pro germaniové detektory gama záření 
Katalogové číslo:  52770
ČSN IEC 973 - Zkušební metody pro germaniové detektory gama záření
ČSN IEC 973ČSN IEC 973 Norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 973:1989. Mezinárodní norma IEC 973:1989 má status české technické normy. Norma se vztahuje na germaniové detektory záření, kte
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 1771 - Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu 
Katalogové číslo:  55818
ČSN IEC 1771 - Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu
ČSN IEC 1771ČSN IEC 1771 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 1771:1995. Mezinárodní norma IEC 1771:1995 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanoví postupy ověře
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 61584 - Přístroje pro ochranu před zářením - Instalovaná, přenosná nebo transportní zařízení - Měření směru záření a kermového příkonu ve vzduchu 
Katalogové číslo:  65752
ČSN IEC 61584 - Přístroje pro ochranu před zářením - Instalovaná, přenosná nebo transportní zařízení - Měření směru záření a kermového příkonu ve vzduchu
ČSN IEC 61584ČSN IEC 61584 Přístroje podle této normy měří směr záření X nebo gama, příkon vzduchové kermy v místě přístroje, koeficient zeslabení v daném prostředí a efektivní energii záření sva
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62241 ZMĚNA Z1 - Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah 
Katalogové číslo:  99143
ČSN EN 62241 ZMĚNA Z1 - Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah
ČSN EN 62241 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 62566 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie A 
Katalogové číslo:  96226
ČSN EN 62566 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie A
ČSN EN 62566ČSN EN 62566 Tato norma zajišťuje požadavky pro dosažení vysoce spolehlivých zařízení programovatelných pomocí HDL, které vykonávají bezpečnostní funkce kategorie A definované v ČSN EN
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62340 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na zvládnutí poruchy se společnou příčinou (CCF) 
Katalogové číslo:  88023
ČSN EN 62340 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na zvládnutí poruchy se společnou příčinou (CCF)
ČSN EN 62340ČSN EN 62340 Tato norma poskytuje požadavky týkající se vyloučení CCF u systémů I&C provádějících funkce kategorie A; navíc vyžaduje realizaci nezávislých systémů I&C pro zvládnutí CC
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 61888 - Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní 
Katalogové číslo:  71307
ČSN IEC 61888 - Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní
ČSN IEC 61888ČSN IEC 61888 Tato norma definuje požadavky k zajištění, aby automaticky nastavené spouštěcí úrovně instrumentace jaderného bezpečnostního systému byly ustaveny a udržovány ve specif
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61005 ed. 2 - Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů 
Katalogové číslo:  503490
ČSN EN 61005 ed. 2 - Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů
ČSN EN 61005 ed. 2ČSN EN 61005 ed. 2 Tato mezinárodní norma je použitelná pro sestavy navržené k měření (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronového záření v polích, které obsahují neu
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62618 - Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek 
Katalogové číslo:  501595
ČSN EN 62618 - Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek
ČSN EN 62618ČSN EN 62618 Detectors (SPRD) which represent a new instrument category between alarming Personal Radiation Devices (PRD) and Radionuclide Identification Devices (RID). SPRDs are advanc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62401 - Přístroje radiační ochrany - Výstražná osobní radiační zařízení (PRO) pro zjištění ilegálního obchodu s radioaktivním materiálem 
Katalogové číslo:  509243
ČSN EN IEC 62401 - Přístroje radiační ochrany - Výstražná osobní radiační zařízení (PRO) pro zjištění ilegálního obchodu s radioaktivním materiálem
ČSN EN IEC 62401ČSN EN IEC 62401 This document applies to alarming radiation detection instruments that are pocket-sized, carried on the body and used to detect and indicate the presence and genera
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62646 - Jaderné elektrárny - Dozorny - Postupy založené na počítačích 
Katalogové číslo:  508521
ČSN EN IEC 62646 - Jaderné elektrárny - Dozorny - Postupy založené na počítačích
ČSN EN IEC 62646ČSN EN IEC 62646 (35 6682) This standard establishes requirements for the whole life cycle of operating procedures that the designer wishes to computerise. It also provides guidance
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60671 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přehledové zkoušky 
Katalogové číslo:  90716
ČSN EN 60671 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přehledové zkoušky
ČSN EN 60671ČSN EN 60671 Tato norma zavádí principy pro online zkoušení I&C systémů umožňujících funkce kategorie A, B a C podle ČSN EN 61226 (35 6643) během běžného provozu a odstavování, jako je
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 1304 - Přístroje jaderné techniky - Systémy s kapalnými scintilátory - Provozní zkoušky 
Katalogové číslo:  52767
ČSN IEC 1304 - Přístroje jaderné techniky - Systémy s kapalnými scintilátory - Provozní zkoušky
ČSN IEC 1304ČSN IEC 1304 Norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 1304:1994. Mezinárodní norma IEC 1304:1994 má status české technické normy. Účelem této mezinárodní normy je poskytnout uživa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61226 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí 
Katalogové číslo:  87380
ČSN EN 61226 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí
ČSN EN 61226ČSN EN 61226 Tato norma stanovuje metodu klasifikace informací a řídících funkcí pro jaderné elektrárny a měřicích a řídicích systémů a vybavení, které poskytuje tyto funkce, do kategor
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 60568 - Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Vnitroreaktorová instrumentace k měření příkonu fluence (toku) neutronů v energetických reaktorech 
Katalogové číslo:  77173
ČSN IEC 60568 - Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Vnitroreaktorová instrumentace k měření příkonu fluence (toku) neutronů v energetických reaktorech
ČSN IEC 60568ČSN IEC 60568 Tato norma je vodítkem pro návrh vnitroreaktorové instrumentace k měření příkonu fluence (toku) neutronů v energetických reaktorech s tepelnými neutrony. Týká se detektor
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 231 - Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy 
Katalogové číslo:  16017
ČSN IEC 231 - Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy
ČSN IEC 231ČSN IEC 231 Norma obsahuje IEC 231:1967. Tato doporučení jsou návodem pro volbu vybavení měřicími a řídicími systémy reaktoru a doporučují pravidla osvědčených postupů. Podstatná část
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 60692 - Přístroje jaderné techniky - Hustoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody 
Katalogové číslo:  66280
ČSN IEC 60692 - Přístroje jaderné techniky - Hustoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody
ČSN IEC 60692ČSN IEC 60692 Tato norma patří do skupiny norem pro přístroje jaderné techniky, které se zabývají využíváním ionizujícího záření v průmyslových aplikacích přístrojové techniky. Norma
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 960 - Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny 
Katalogové číslo:  16167
ČSN IEC 960 - Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny
ČSN IEC 960ČSN IEC 960 Norma obsahuje IEC 960:1988. Stanoví funkční kritéria pro návrh systému sdělování bezpečnostních parametrů (SSBP), jehož posláním je poskytovat nezbytné informace a pomáha
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61227 - Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora 
Katalogové číslo:  507204
ČSN EN 61227 - Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora
ČSN EN 61227ČSN EN 61227 Tato mezinárodní norma nahrazuje IEC 60964, která platí pro návrh dozoren jaderných elektráren. Stanovuje požadavky na rozhraní člověk-stroj (HMI) v blokových dozornách jad
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62694 - Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály 
Katalogové číslo:  501598
ČSN EN 62694 - Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály
ČSN EN 62694ČSN EN 62694 This International Standard applies to backpack-type radiation detectors (BRDs) that are used for the detection of illicit trafficking of radioactive material. This standar
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 62138 - Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C 
Katalogové číslo:  509761
ČSN EN IEC 62138 - Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C
ČSN EN IEC 62138ČSN EN IEC 62138 Tento dokument specifikuje požadavky na software počítačových přístrojových a řídicích systémů vykonávajících funkce bezpečnostní kategorie B nebo C, jak je definov
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat