Sponzorovaný odkaz

3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61577-3 - Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 3: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro produkty rozpadu radonu 
Katalogové číslo:  97269
ČSN EN 61577-3 - Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 3: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro produkty rozpadu radonu
ČSN EN 61577-3ČSN EN 61577-3 This part of IEC 61577 describes the specific requirements for instruments measuring the volumetric activity of airborne short-lived radon decay products and/or their a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61285 ed. 3 - Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků 
Katalogové číslo:  97900
ČSN EN 61285 ed. 3 - Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků
ČSN EN 61285 ed. 3ČSN EN 61285 ed. 3 This standard describes the physical requirements for the safe operation of the process analyser measuring system installed in an analyser house (AH) in order t
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61326-1 ed. 2 - Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  93004
ČSN EN 61326-1 ed. 2 - Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 61326-1 ed. 2ČSN EN 61326-1 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje požadavky na odolnost a emise týkající se elektromagnetické kompati-bility (EMC) pro elektrická zařízení napájená ze sít
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 - Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích 
Katalogové číslo:  93340
ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 - Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích
ČSN EN 61326-2-2 ed. 2ČSN EN 61326-2-2 ed. 2 Dodatečně k požadavkům ČSN EN 61326-1 (35 6509) tato část souboru norem podrobněji specifikuje zkušební konfigurace, provozní podmínky a kritéria vlastn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62363 - Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace 
Katalogové číslo:  89239
ČSN EN 62363 - Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace
ČSN EN 62363ČSN EN 62363 (35 6577) Tato norma je použitelná pro přenosné a převozné měřiče kontaminace a monitory navržené pro přímé měření nebo přímé zjištění kontaminace povrchu radionuklidy emit
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60325 - Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV) 
Katalogové číslo:  72866
ČSN EN 60325 - Přístroje radiační ochrany - Měřiče a monitory kontaminace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfa/beta (energie beta > 60 keV)
ČSN EN 60325ČSN EN 60325 Tato norma pro měřiče a monitory kontamiace radionuklidy emitujícími záření alfa, beta a alfabeta stanovuje požadavky a dává příklady přijatelných metod a také určuje vše
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 60761-4 - Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu 
Katalogové číslo:  69129
ČSN IEC 60761-4 - Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu
ČSN IEC 60761-4ČSN IEC 60761-4 Zařízení podle této normy měří obsah jódu v plynných výpustech v daném místě a měří změny v závislosti na čase a hlásí překročení nastavené úrovně koncentrace jódu
Cena:  232,- Kč
ČSN 35 6563 ZMĚNA 1 - Blokové přenosy v systémech CAMAC 
Katalogové číslo:  26650
ČSN 35 6563 ZMĚNA 1 - Blokové přenosy v systémech CAMAC
ČSN 35 6563 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 61010-2-011 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení 
Katalogové číslo:  502895
ČSN EN 61010-2-011 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení
ČSN EN 61010-2-011ČSN EN 61010-2-011 This group safety publication is primarily intended to be used as a product safety standard for the products mentioned in the scope, but shall also be used by t
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky 
Katalogové číslo:  504385
ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky
ČSN EN 61010-2-020 ed. 3ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 Tato část souboru norem se vztahuje na laboratorní odstředivky s elektrickým napájením.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60846-2 - Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory ekvivalentní dávky okolí a/nebo směrové pro beta, X a gama záření - Část 2: Přenosné přístroje pro vysoký rozsah beta a fotonové dávky a dávkového příkonu pro účely havarijní radiační ochrany 
Katalogové číslo:  505364
ČSN EN 60846-2 - Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory ekvivalentní dávky okolí a/nebo směrové pro beta, X a gama záření - Část 2: Přenosné přístroje pro vysoký rozsah beta a fotonové dávky a dávkového příkonu pro účely havarijní radiační ochrany
ČSN EN 60846-2ČSN EN 60846-2 This part of IEC 60846 applies to portable or transportable dose equivalent (rate) meters and/or monitors for the measurement of ambient and/or directional dose equival
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61010-2-120 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení 
Katalogové číslo:  506486
ČSN EN IEC 61010-2-120 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení
ČSN EN IEC 61010-2-120ČSN EN IEC 61010-2-120 Tato část souboru norem specifikuje bezpečnostní požadavky na zařízení představující nebezpečí ze svých poháněných pohyblivých částí zabudovaných do zař
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61010-031 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou 
Katalogové číslo:  99697
ČSN EN 61010-031 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou
ČSN EN 61010-031 ed. 2ČSN EN 61010-031 ed. 2 Tato část souboru norem stanovuje bezpečnostní požadavky na sestavy sond držených v ruce nebo ovládaných rukou a na jejich příslušenství. Tyto sestav
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely 
Katalogové číslo:  98719
ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely
ČSN EN 61010-2-081 ed. 2ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 Tato část souboru norem platí pro automatické a poloautomatické laboratorní zařízení pro analýzu a další účely. Automatické a poloautomatické labo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení 
Katalogové číslo:  99028
ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení
ČSN EN 61010-2-051 ed. 3ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 Tato část souboru norem platí pro elektricky ovládané laboratorní zařízení a jeho příslušenství pro mechanické míchání a hnětení, kde mechanická ene
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60846-1 - Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama - Část 1: Přenosné měřiče a monitory pracoviště a prostředí 
Katalogové číslo:  98001
ČSN EN 60846-1 - Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama - Část 1: Přenosné měřiče a monitory pracoviště a prostředí
ČSN EN 60846-1ČSN EN 608461 Tato část souboru norem platí pro Měřiče a/nebo monitory (příkonu) pro měření prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama jak je doporučeno
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61010-2-030 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody 
Katalogové číslo:  88477
ČSN EN 61010-2-030 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody
ČSN EN 61010-2-030ČSN EN 61010-2-030 Tato část souboru norem specifikuje bezpečnostní požadavky na zkušební a měřicí obvody, které jsou připojeny pro účely zkoušení nebo měření k zařízením nebo obv
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62327 - Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření 
Katalogové číslo:  89234
ČSN EN 62327 - Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření
ČSN EN 62327ČSN EN 62327 (35 6576) Tato norma je určena pro přístroje držené v ruce používané pro zjištění a určení radionuklidů, zjištění neutro-nového záření a udání prostorového příkonu dávkovéh
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61010-2-033 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí 
Katalogové číslo:  92232
ČSN EN 61010-2-033 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí
ČSN EN 61010-2-033ČSN EN 61010-2-033 Tato část souboru norem specifikuje bezpečnostní požadavky na měřicí přístroje držené v ruce, jejichž primárním účelem je měření napětí na živém síťovém obvodu.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 - Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9 
Katalogové číslo:  93008
ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 - Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9
ČSN EN 61326-2-4 ed. 2ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 Dodatečně k požadavkům ČSN EN 61326-1 (35 6509) tato část souboru norem specifikuje podrobněji zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéri
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 - Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD) 
Katalogové číslo:  93336
ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 - Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)
ČSN EN 61326-2-6 ed. 2ČSN EN 61326-2-6 ed. 2 Dodatečně k požadavkům ČSN EN 61326-1 (35 6509) tato část souboru norem specifikuje minimální poža-davky odolnosti a emisí týkající se elektromagnetické
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61010-2-201 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení 
Katalogové číslo:  94189
ČSN EN 61010-2-201 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení
ČSN EN 61010-2-201ČSN EN 61010-2-201 Tato část souboru norem specifikuje bezpečnostní požadavky a příslušné ověřovací zkoušky pro řídicí zařízení následujících typů: programovatelné řídicí jednot
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60861 - Zařízené pro monitorování radionuklidů v kapalných výpustích a povrchových vodách 
Katalogové číslo:  82863
ČSN EN 60861 - Zařízené pro monitorování radionuklidů v kapalných výpustích a povrchových vodách
ČSN EN 60861ČSN EN 60861 Tato norma definuje technické požadavky pro monitorování alfa, beta nebo gama emitujících radionuklidů v kapalných výpustích a povrchových vodách; poskytuje všeobecné vodít
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62339-1 - Modulární komponenty rozhraní pro distribuci komponent na hladině kapaliny - Část 1: Elastomerová těsnění 
Katalogové číslo:  80186
ČSN EN 62339-1 - Modulární komponenty rozhraní pro distribuci komponent na hladině kapaliny - Část 1: Elastomerová těsnění
ČSN EN 62339-1ČSN EN 62339-1 Tato norma platí pro všechny typy distribuce komponent na hladině kapaliny s elastomerově těsněnými zařízeními používaných v analyzátorech procesů a systémech manipul
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 60880 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A 
Katalogové číslo:  79582
ČSN IEC 60880 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A
ČSN IEC 60880ČSN IEC 60880 Tato norma stanovuje požadavky pro software systémů I&C využívající počítače jaderných elektráren vykonávajících funkce bezpečnostní kategorie A, jak je definováno v IEC
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62534 - Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro neutronovou detekci radioaktivních látek 
Katalogové číslo:  99433
ČSN EN 62534 - Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro neutronovou detekci radioaktivních látek
ČSN EN 62534ČSN EN 62534 This International Standard applies to hand-held instruments used for the detection and localization of neutron emitting radioactive material. These instruments are highly
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat