Sponzorovaný odkaz

3571 Silové rozváděče

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62271-211 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV 
Katalogové číslo:  96188
ČSN EN 62271-211 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV
ČSN EN 62271-211ČSN EN 62271-211 Tato část IEC 62271 platí pro jednofázová a třífázová přímá spojení mezi plynem izolovaným kovově krytým rozváděčem (GIS) o jmenovitých napětích nad 52 kV a jednotk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62271-201 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  96376
ČSN EN 62271-201 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-201 ed. 2ČSN EN 62271-201 ed. 2 Tato část IEC 62271 stanoví požadavky na továrně vyrobené izolačně kryté rozváděče na střídavý proud, pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně, vni
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62271-200 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  90737
ČSN EN 62271-200 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-200 ed. 2ČSN EN 62271-200 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky na továrně vyrobené kovově kryté rozváděče na střídavý proud, pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně, vnitřního a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50068 +A1 - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče 
Katalogové číslo:  52907
ČSN EN 50068 +A1 - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
ČSN EN 50068 +A1ČSN EN 50068 +A1 Tato norma platí pro svařované kryty z oceli pro tváření v rozváděčích pro vnitřní a venkovní provedení, které jsou naplněny inertními plyny pod tlakem - např. fl
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50069 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče 
Katalogové číslo:  507065
ČSN EN 50069 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
ČSN EN 50069ČSN EN 50069 This document applies to welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloy pressurized with dry air, inert gases (e.g. sulphur hexafluoride or nitrogen or a m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61439-2 ed. 2 OPRAVA 1 - Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče 
Katalogové číslo:  507710
ČSN EN 61439-2 ed. 2 OPRAVA 1 - Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče
ČSN EN 61439-2 ed. 2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 62271-203 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV 
Katalogové číslo:  91151
ČSN EN 62271-203 ed. 2 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV
ČSN EN 62271-203 ed. 2ČSN EN 62271-203 ed. 2 Tato část IEC 62271 stanoví požadavky na plynem izolované kovově kryté rozváděče vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud pro napětí vyšší než
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61439-4 - Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) 
Katalogové číslo:  93286
ČSN EN 61439-4 - Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
ČSN EN 61439-4ČSN EN 61439-4 Tato norma definuje specifické požadavky na rozváděče nízkého napětí, určené pro používání na staveništích a podobných místech.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50069 +A1 - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče 
Katalogové číslo:  52806
ČSN EN 50069 +A1 - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
ČSN EN 50069 +A1ČSN EN 50069 +A1 Tato norma platí pro složené svařované kryty z hliníku a ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření v rozváděčích pro vnitřní a venkovní provedení, které jsou nap
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50089 +A1 - Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn 
Katalogové číslo:  22067
ČSN EN 50089 +A1 - Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn
ČSN EN 50089 +A1ČSN EN 50089 +A1 Tato norma platí pro přepážky z licích pryskyřic ve spínacích a řídicích zařízeních vn, vvn a zvn pro vnitřní a venkovní provedení, která jsou naplněna pod tlake
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50068 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče 
Katalogové číslo:  507067
ČSN EN 50068 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
ČSN EN 50068ČSN EN 50068 This document applies to wrought steel enclosures and their welding. These enclosures are pressurized with dry air, inert gases, for example sulphur hexafluoride or nitroge
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62271-204 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV 
Katalogové číslo:  90142
ČSN EN 62271-204 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV
ČSN EN 62271-204ČSN EN 62271-204 ČSN EN 62271-204 platí pro pevná vysokonapěťová plynem izolovaná přenosová vedení (GIL) (nazývaná též jako zapouzdřená vedení) střídavého proudu o jmenovitém napětí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61439-1 ed. 2 - Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  90501
ČSN EN 61439-1 ed. 2 - Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN EN 61439-1 ed. 2ČSN EN 61439-1 ed. 2 Účelem této normy je harmonizovat, pokud je to proveditelné, všechna ustanovení a požadavky všeobecného charakteru, platná pro rozváděče nízkého napětí (ROZ
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 50187 - Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  52807
ČSN EN 50187 - Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 50187ČSN EN 50187 Tato norma platí pro oddíly použité v rozváděčích na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně pro vnitřní a venkovní provedení, které jsou naplněny in
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50064 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče 
Katalogové číslo:  507069
ČSN EN 50064 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
ČSN EN 50064ČSN EN 50064 This document applies to wrought aluminium and aluminium alloy enclosures and their welding. These enclosures are pressurized with dry air, inert gases, for example sulphur
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62271-212 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS) 
Katalogové číslo:  506423
ČSN EN 62271-212 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)
ČSN EN 62271-212ČSN EN 62271-212 Tato část souboru norem stanoví provozní podmínky, jmenovité hodnoty, všeobecné konstrukční požadavky a zkušební metody řádně propojených sestav hlavních elektrický
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61439-5 ed. 2 - Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě 
Katalogové číslo:  98007
ČSN EN 61439-5 ed. 2 - Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
ČSN EN 61439-5 ed. 2ČSN EN 61439-5 ed. 2 Tato norma uvádí specifické požadavky na distribuční rozváděče pro veřejné elektrické sítě (PENDA).
Cena:  358,- Kč
ČSN CLC/TS 62271-304 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky 
Katalogové číslo:  91985
ČSN CLC/TS 62271-304 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky
ČSN CLC/TS 62271-304ČSN CLC/TS 62271-304 Tato část IEC 62271 platí pro rozváděče vnitřního provedení odpovídající IEC 62271-200 a IEC 62271-201 určené pro použití v provozních podmínkách, které jso
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62271-206 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně 
Katalogové číslo:  89486
ČSN EN 62271-206 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-206ČSN EN 62271-206 Tato mezinárodní norma platí pro systémy indikace přítomnosti napětí (VPIS) integrované do rozváděčů na střídavý proud, pro které platí IEC 62271-200 nebo IEC 62271
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61439-2 ed. 2 - Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče 
Katalogové číslo:  90579
ČSN EN 61439-2 ed. 2 - Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče
ČSN EN 61439-2 ed. 2ČSN EN 61439-2 ed. 2 Tato norma platí pro stabilní nebo mobilní, kryté nebo nekryté rozváděče, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V u střídavého proudu nebo 1 500 V u st
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61439-3 - Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) 
Katalogové číslo:  91466
ČSN EN 61439-3 - Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
ČSN EN 61439-3ČSN EN 61439-3 Tato norma definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA
3500 Točivé elektrické stroje všeobecně3501 Stejnosměrné stroje3502 Synchronní stroje3503 Asynchronní motory3504 Komutátorové motory3507 Zvláštní točivé elektrické stroje3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů3509 Kryty a posunováky točivých strojů3510 Transformátory a tlumivky všeobecně3511 Výkonové (silové) transformátory3512 Tlumivky3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory3514 Součásti výkonových transformátorů3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače3516 Výkonové polovodičové součástky3517 Tyristorové pohony3518 Statické přepínací systémy3519 Magneticky měkké transformátorové plechy3530 Elektrické přístroje, všeobecně3531 Řídicí a spouštěcí přístroje3534 Elektrická dvoustavová relé3535 Měřicí relé a ochrany3536 Elektromagnety3538 Vysokofrekvenční konektory3540 Zkoušky elektronických součástek3541 Silové spínače nn3542 Silové spínače vn a vvn3543 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty3545 Zásuvky a vidlice3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory3547 Pojistky nn a vn3548 Svodiče přepětí3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek3561 Elektroměry3562 Elektrické měřicí přístroje3564 Etalony, dekády, můstky apod.3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky3566 Přístroje jaderné techniky3568 Speciální měřicí přístroje3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory3571 Silové rozváděče3576 Hromosvody3579 Nevýbušné přírubové vývodky3580 Pasivní elektronické součástky3581 Rezistory, termistory a potenciometry3582 Kondenzátory3583 Kondenzátory pro elektroniku3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra3585 Elektronky a obrazovky3586 Elektronky3587 Polovodičové součástky3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna3589 Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky3590 Plošné spoje3591 Stojany přenosových zařízení3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku3593 Technologie elektronické montáže3597 Pomůcky pro obsluhu
36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat